1. Krønikebok 8:1–40

8  Benjamin+ ble far til Bela,+ den førstefødte, Asjbel,+ den andre, Akrah, den tredje,  Noka, den fjerde, og Rafa, den femte.  Belas sønner var Addar, Gera,+ Ạbihud,  Abisjụa, Naạman, Akọah,  Gera, Sjẹfufan og Huram.  Dette var Ehuds sønner, overhodene for de slektene som bodde i Geba,+ som ble ført i eksil til Mạnahat:  Naạman, Akịja og Gera – det var han som førte dem i eksil, og han ble far til Ussa og Ạkihud.  Sjaharạjim ble far til barn i moabittenes område etter at han hadde sendt dem bort. Konene hans var Husjim og Baạra.*  Og ved sin kone Hodesj ble han far til Jobab, Sibja, Mesja, Malkam, 10  Je’us, Sakja og Mirma. Dette var hans sønner, overhoder for sine slekter. 11  Ved Husjim ble han far til Ạbitub og Ẹlpaal. 12  Og Ẹlpaals sønner var Eber, Misjam, Sjemed (som bygde Ono+ og Lod+ med tilhørende* småbyer), 13  Berịa og Sjema. De var overhoder for de slektene som bodde i Ạjalon.+ De drev ut innbyggerne i Gat. 14  Og så var det Ahjo, Sjasjak, Jẹremot, 15  Sebạdja, Arad, Eder, 16  Mikael, Jisjpa og Joha – Berịas sønner. 17  Og Sebạdja, Mesjụllam, Hiski, Heber, 18  Jịsjmerai, Jislịa og Jobab – Ẹlpaals sønner. 19  Og Jakim, Sikri, Sabdi, 20  Eliẹnai, Sịlletai, Ẹliel, 21  Adạja, Berạja og Sjimrat – Sjịme’is sønner. 22  Og Jisjpan, Eber, Ẹliel, 23  Abdon, Sikri, Hanan, 24  Hanạnja, Elam, Antotịja, 25  Jifdẹja og Pẹnuel – Sjạsjaks sønner. 26  Og Sjạmsjerai, Sjehạrja, Atạlja, 27  Jaarẹsja, Elịa og Sikri – Jẹrohams sønner. 28  De var overhoder for sine slekter, ifølge slektsregistret. De bodde i Jerusalem. 29  Gịbeons far, Jẹ’iel, bodde i Gịbeon.+ Hans kone het Maạka.+ 30  Og hans førstefødte sønn var Abdon, og etter ham kom Zur, Kisj, Baal, Nadab, 31  Gedor, Ahjo og Seker. 32  Miklot ble far til Sjimẹah. De bodde alle i nærheten av sine brødre i Jerusalem, sammen med sine andre brødre. 33  Ner+ ble far til Kisj, Kisj ble far til Saul,+ og Saul ble far til Jonatan,+ Malkisjụa,+ Abinạdab+ og Ẹsjbaal.*+ 34  Jonatans sønn var Merib-Baal.*+ Merib-Baal ble far til Mika.+ 35  Mikas sønner var Piton, Melek, Tarẹa og Akas. 36  Akas ble far til Jehoạdda. Jehoạdda ble far til Ạlemet, Ạsmavet og Simri. Simri ble far til Mosa. 37  Mosa ble far til Bina, hans sønn Rafah, hans sønn Eleạsa, hans sønn Asel. 38  Asel hadde seks sønner, og de het Ạsrikam, Bọkeru, Ịsmael, Sjeạrja, Obạdja og Hanan. Alle disse var Asels sønner. 39  Hans bror Esjeks sønner var Ulam, den førstefødte, Je’usj, den andre, og Elifẹlet, den tredje. 40  Ulams sønner var sterke krigere som kunne håndtere en bue,* og de hadde mange sønner og sønnesønner, i alt 150. Alle disse var etterkommere av Benjamin.

Fotnoter

El. muligens: «etter at han hadde sendt bort sine koner Husjim og Baara».
El.: «omkringliggende».
Også kalt Isjbosjet.
Også kalt Mefibosjet.
Bokst.: «som trådte buen».

Studienoter

Multimedia