1. Krønikebok 7:1–40

7  Jịssakars sønner var Tola, Pua, Jasjub og Sjimron,+ altså fire.  Og Tolas sønner var Ussi, Refạja, Jẹriel, Jahmai, Jibsam og Sjẹmuel, overhoder for sine slekter. Fra Tola nedstammet sterke krigere, som på Davids tid utgjorde 22 600.  Ussis etterkommere* var Jisrạhja og Jisrạhjas sønner: Mikael, Obạdja, Joel og Jissjịa – alle fem var overhoder.  Ifølge slektsregistret til disse overhodene var det blant deres etterkommere 36 000 soldater som kunne dra ut med hæren i krig. De hadde nemlig mange koner og sønner.  Og deres brødre i alle Jịssakars slekter var sterke krigere, 87 000 ifølge slektsregistret.+  Benjamins sønner+ var Bela,+ Beker+ og Jedịael,+ altså tre.  Og Belas sønner var Esbon, Ussi, Ụssiel, Jẹrimot og Iri, altså fem. De var overhoder for sine slekter og var sterke krigere, og 22 034 var innført i deres slektsregister.+  Bekers sønner var Semịra, Joasj, Eliẹser, Eljoẹnai, Omri, Jẹremot, Ạbija, Ạnatot og Ạlemet – alle disse var Bekers sønner.  Ifølge disse overhodenes slektsregister var det blant deres etterkommere 20 200 sterke krigere. 10  Jedịaels etterkommere*+ var Bilhan og Bilhans sønner: Je’usj, Benjamin, Ehud, Kenaạna, Setan, Tarsis og Akisjạhar. 11  Alle disse var Jedịaels etterkommere.* Ifølge disse overhodenes slektsregister var det blant deres etterkommere 17 200 sterke krigere som kunne dra ut med hæren i krig. 12  Sjuppims og Huppims slekter* var etterkommere av Ir.+ Husjims slekt* var etterkommere av Aker. 13  Nạftalis sønner+ var Jạhsiel, Guni, Jeser og Sjallum – etterkommere* av Bilha.+ 14  Manạsses sønner:+ Ạsriel, som hans syriske medhustru fødte. (Hun fødte Makir,+ Gịleads far. 15  Makir tok en kone til Huppim og til Sjuppim, og hans søster het Maạka.) Den andre het Sẹlofhad,+ men Sẹlofhad fikk bare døtre.+ 16  Maạka, Makirs kone, fikk en sønn og ga ham navnet Peresj, og hans bror het Sjeresj. Hans sønner var Ulam og Rekem. 17  Ulams sønn* var Bedan. Dette var sønnene til Gịlead, sønn av Makir, sønn av Manạsse. 18  Hans søster var Hammolẹket. Hun fødte Isjhod, Abiẹser og Mahla. 19  Sjemịdas sønner var Akjan, Sikem, Likhi og Ạniam. 20  Ẹfraims sønner+ var Sjutẹlah,+ hans sønn Bered, hans sønn Tahat, hans sønn Elạda, hans sønn Tahat, 21  hans sønn Sabad, hans sønn Sjutẹlah og Eser og Elad. Mennene i Gat,+ som var født i landet, drepte dem fordi de dro ned for å ta husdyrene deres. 22  Deres far Ẹfraim sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. 23  Senere lå han med sin kone, og hun ble gravid og fødte en sønn. Han ga ham navnet Berịa,* for hun fødte ham mens familien var rammet av ulykke. 24  Hans datter var Sjeẹra, og hun bygde Nedre+ og Øvre Bet-Horon+ og Ussen-Sjeẹra. 25  Så var det hans sønn Refah og også Resjef, hans sønn Telah, hans sønn Tahan, 26  hans sønn Ladan, hans sønn Ạmmihud, hans sønn Elisjạma, 27  hans sønn Nun og hans sønn Josva.*+ 28  Deres eiendom og de stedene der de bodde, var Betel+ med tilhørende* småbyer, og mot øst Naạran og mot vest Geser med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer, helt til Ajjah* med tilhørende småbyer. 29  Ved siden av Manạsses etterkommere var Bet-Sjean+ med tilhørende småbyer, Taạnak+ med tilhørende småbyer, Megịddo+ med tilhørende småbyer og Dor+ med tilhørende småbyer. I disse bodde etterkommerne av Israels sønn Josef. 30  Asjers sønner var Jimnah, Jisjva, Jisjvi og Berịa,+ og deres søster var Sera.+ 31  Berịas sønner var Heber og Mạlkiel, som var Bịrsajits far. 32  Heber ble far til Jaflet, Sjomer og Hotam og til deres søster Sjua. 33  Jaflets sønner var Pasak, Bimhal og Asjvat. Dette var Jaflets sønner. 34  Sjemers* sønner var Aki, Rohga, Jehụbba og Aram. 35  Hans bror Helems* sønner var Sofah, Jimna, Sjelesj og Amal. 36  Sofahs sønner var Suah, Hạrnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37  Beser, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Beẹra. 38  Jeters sønner var Jefụnne, Pispa og Ara. 39  Ullas sønner var Arah, Hạnniel og Risja. 40  Alle disse var Asjers sønner, overhoder for sine slekter, utvalgte, sterke krigere, overhoder for høvdingene. Ifølge slektsregistret+ utgjorde de 26 000 mann+ som kunne dra ut med hæren i krig.

Fotnoter

Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
El.: «Sjuppim og Huppim».
El.: «Husjim».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Betyr «med ulykke».
El.: «Jehosjua». Betyr «Jehova er frelse».
El.: «omkringliggende».
El. muligens: «Gaza», men ikke Gaza i Filistea.
Blir kalt Sjomer i v. 32.
Sannsynligvis den samme som Hotam i v. 32.

Studienoter

Multimedia