1. Krønikebok 3:1–24

3  Dette var de sønnene David fikk i Hebron:+ Den førstefødte var Amnon,+ og hans mor var Akịnoam+ fra Jịsreel. Den andre var Daniel, og hans mor var Ạbigajil+ fra Karmel.  Den tredje var Ạbsalom,+ sønn av Maạka, som var datter av Talmai, kongen i Gesjur. Den fjerde var Adọnja,+ sønn av Haggit.  Den femte var Sjefạtja, og hans mor var Ạbital. Den sjette var Jịtream, og hans mor var Davids kone Egla.  Disse seks fikk han i Hebron. Han regjerte der i 7 år og 6 måneder, og i 33 år regjerte han i Jerusalem.+  Disse fikk han i Jerusalem:+ Sjimẹa, Sjobab, Natan+ og Salomo.+ Moren til disse fire var Batsẹba,+ Ạmmiels datter.  Og ni andre sønner var Jibhar, Elisjạma, Elifẹlet,  Nogah, Nefeg, Jafịa,  Elisjạma, Eljạda og Elifẹlet.  Alle disse var Davids sønner, i tillegg til de sønnene han fikk med medhustruene, og Tamar+ var deres søster. 10  Salomos sønn var Rehạbeam,+ hans sønn var Ạbija,+ hans sønn var Asa,+ hans sønn var Jehọsjafat,+ 11  hans sønn var Jehọram,+ hans sønn var Akạsja,+ hans sønn var Jehọasj,+ 12  hans sønn var Amạsja,+ hans sønn var Asạrja,+ hans sønn var Jotam,+ 13  hans sønn var Akas,+ hans sønn var Hiskịa,+ hans sønn var Manạsse,+ 14  hans sønn var Amon,+ og hans sønn var Josjịa.+ 15  Josjịas sønner var Johạnan, den førstefødte, Jehọjakim,+ den andre, Sidkịa,+ den tredje, og Sjallum, den fjerde. 16  Jehọjakims sønn var Jekọnja,+ som ble far til Sidkịa. 17  Sønnene til Jekọnja, som var i fangenskap, var Sjeạltiel, 18  Mạlkiram, Pedạja, Sjenạssar, Jekạmja, Hosjạma og Nedạbja. 19  Pedạjas sønner var Serubạbel+ og Sjịme’i. Serubạbels sønner var Mesjụllam og Hanạnja (og Sjẹlomit var deres søster). 20  Og fem andre sønner var Hasjụba, Ohel, Berẹkja, Hasạdja og Jusjab-Hesed. 21  Hanạnjas sønner var Pelạtja og Jesjạja. Jesjạjas sønn* var Refạja. Refạjas sønn* var Arnan. Arnans sønn* var Obạdja. Obạdjas sønn* var Sjekạnja. 22  Sjekạnjas etterkommere* var Sjemạja og Sjemạjas sønner: Hattusj, Jigal, Barịah, Neạrja og Sjafat – i alt seks. 23  Og Neạrjas sønner var Eljoẹnai, Hiskịja og Ạsrikam, altså tre. 24  Eljoẹnais sønner var Hodạvja, Ẹljasjib, Pelạja, Akkub, Johạnan, Delạja og Anạni, altså sju.

Fotnoter

Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».

Studienoter

Multimedia