1. Krønikebok 24:1–31

24  Arons etterkommere hadde disse avdelingene: Arons sønner var Nadab, Ạbihu,+ Eleạsar og Ịtamar.+  Men Nadab og Ạbihu døde før sin far,+ og de hadde ingen sønner. Eleạsar+ og Ịtamar fortsatte derimot å tjene som prester.  Sammen med Sadok+ av Eleạsars sønner og Akimẹlek av Ịtamars sønner delte David dem inn i avdelinger etter den tjenesten de skulle utføre.  Siden Eleạsars sønner hadde flere overhoder enn Ịtamars sønner, delte de dem inn slik: Eleạsars sønner fikk 16 overhoder for sine slekter, og Ịtamars sønner fikk 8 overhoder for sine slekter.  Videre delte de dem inn ved loddkasting,+ den ene gruppen sammen med den andre, for både Eleạsars sønner og Ịtamars sønner hadde oppsynsmenn for det hellige sted og oppsynsmenn for tjenesten for den sanne Gud.  Sjemạja, Nẹtanels sønn, levittenes sekretær, skrev så opp navnene deres framfor kongen, fyrstene, presten Sadok,+ Akimẹlek,+ Abjạtars+ sønn, og overhodene for prestenes og levittenes slekter. Eleạsars slekter og Ịtamars slekter ble valgt ut vekselvis.  Det første loddet falt på Jehọjarib, det andre på Jedạja,  det tredje på Harim, det fjerde på Sẹorim,  det femte på Malkịja, det sjette på Mịjamin, 10  det sjuende på Hakkos, det åttende på Ạbija,+ 11  det niende på Jesjụa, det tiende på Sjekạnja, 12  det ellevte på Ẹljasjib, det tolvte på Jakim, 13  det 13. på Huppa, det 14. på Jẹsjebab, 14  det 15. på Bilga, det 16. på Immer, 15  det 17. på Hesir, det 18. på Happịsses, 16  det 19. på Petạhja, det 20. på Jehẹskel, 17  det 21. på Jakin, det 22. på Gamul, 18  det 23. på Delạja og det 24. på Maạsja. 19  I denne rekkefølgen skulle de komme og gjøre tjeneste+ i Jehovas hus, i samsvar med den ordningen som var fastsatt av deres forfader Aron, slik Jehova, Israels Gud, hadde befalt ham. 20  Og de andre levittene var: av Amrams+ sønner Sjụbael;+ av Sjụbaels sønner Jehdẹja; 21  av Rehạbja,+ det vil si Rehạbjas sønner, Jissjịa, overhodet; 22  av jisharittene Sjẹlomot;+ av Sjẹlomots sønner Jahat; 23  av Hebrons sønner Jerịa,+ overhodet, Amạrja, den andre, Jahạsiel, den tredje, Jẹkamam, den fjerde; 24  av Ụssiels sønner Mika; av Mikas sønner Sjamir. 25  Mikas bror var Jissjịa; av Jissjịas sønner Sakạrja. 26  Merạris+ sønner var Mahli og Musji; av Jaasịas sønner Beno. 27  Merạris sønner: av Jaasịa var det Beno, Sjoham, Sakkur og Ibri; 28  av Mahli var det Eleạsar, som ikke fikk noen sønner;+ 29  av Kisj, det vil si sønnene til Kisj, var det Jerạhmeel; 30  og Musjis sønner var Mahli, Eder og Jẹrimot. Dette var Levis sønner, slekt for slekt. 31  De kastet også lodd,+ slik deres brødre Arons sønner hadde gjort, framfor kong David, Sadok, Akimẹlek og overhodene for prestenes og levittenes slekter. Slekten til et eldre overhode ble behandlet på samme måte som slekten til et yngre overhode.

Fotnoter

Studienoter

Multimedia