1. Krønikebok 2:1–55

2  Dette var Israels sønner:+ Ruben,+ Sịmeon,+ Levi,+ Juda,+ Jịssakar,+ Sẹbulon,+  Dan,+ Josef,+ Benjamin,+ Nạftali,+ Gad+ og Asjer.+  Judas sønner var Er, Onan og Sjelah. Disse tre fikk han med Sjuas datter, en kanaaneisk kvinne.+ Men Er, Judas førstefødte, gjorde det som var ondt i Jehovas øyne, så Han lot ham dø.+  Tamar,+ Judas svigerdatter, fødte ham Peres+ og Serah. Juda hadde i alt fem sønner.  Peres’ sønner var Hesron og Hamul.+  Serahs sønner var Simri, Etan, Heman, Kalkol og Dara. De var i alt fem.  Karmis sønn* var Akar,* som førte ulykke* over Israel+ da han var illojal i forbindelse med det som skulle ødelegges.*+  Etans sønn* var Asạrja.  De sønnene Hesron fikk, var Jerạhmeel,+ Ram+ og Kẹlubai.* 10  Ram ble far til Amminạdab.+ Amminạdab ble far til Nahsjon,+ høvdingen for Judas etterkommere. 11  Nahsjon ble far til Salma.+ Salma ble far til Boas.+ 12  Boas ble far til Obed. Obed ble far til Isai.+ 13  Isai ble far til Ẹliab, den førstefødte, Abinạdab,+ den andre, Sjimẹa, den tredje,+ 14  Nẹtanel, den fjerde, Raddai, den femte, 15  Osem, den sjette, og David,+ den sjuende. 16  Deres søstre var Serụja og Ạbigajil.+ Serụjas sønner var Ạbisjai,+ Joab+ og Ạsael,+ altså tre. 17  Ạbigajil fødte Amạsa,+ og Amạsas far var ismaelitten Jeter. 18  Kaleb,* Hesrons sønn, fikk sønner med sin kone Asụba og med Jẹriot, og dette var hennes sønner: Jesjer, Sjobab og Ardon. 19  Da Asụba døde, giftet Kaleb seg med Efrat,+ og hun fødte ham Hur.+ 20  Hur ble far til Uri. Uri ble far til Bẹsalel.+ 21  Hesron giftet seg senere med datteren til Makir,+ Gịleads far.+ De giftet seg da han var 60 år gammel, og hun fødte ham Segub. 22  Segub ble far til Ja’ir,+ som hadde 23 byer i Gịlead-landet.+ 23  Gesjur+ og Syria+ tok senere fra dem Havvot-Ja’ir,+ og også Kenat+ med tilhørende* småbyer, 60 byer. Alle disse var etterkommere av Makir, Gịleads far. 24  Etter at Hesron+ døde i Kaleb-Efrạta, fødte Ạbija, Hesrons kone, ham Asjhur,+ Tekọas far.*+ 25  Sønnene til Jerạhmeel, Hesrons førstefødte, var Ram, den førstefødte, og Buna, Oren, Osem og Akịja. 26  Jerạhmeel hadde også en annen kone, som het Atạra. Hun var mor til Onam. 27  Sønnene til Ram, Jerạhmeels førstefødte, var Maas, Jamin og Eker. 28  Onams sønner var Sjammai og Jada. Sjammais sønner var Nadab og Ạbisjur. 29  Ạbisjurs kone het Ạbihajil, og hun fødte ham Akban og Molid. 30  Nadabs sønner var Seled og Ạppajim. Men Seled døde barnløs. 31  Ạppajims sønn* var Jisji. Og Jisjis sønn* var Sjesjan, og Sjesjans sønn* var Aklai. 32  Sønnene til Jada, Sjammais bror, var Jeter og Jonatan. Men Jeter døde barnløs. 33  Jonatans sønner var Peleth og Sasa. Dette var Jerạhmeels etterkommere. 34  Sjesjan fikk ingen sønner, bare døtre. Men Sjesjan hadde en egyptisk tjener som het Jarha. 35  Sjesjan ga sin datter som kone til sin tjener Jarha, og hun fødte ham Attai. 36  Attai ble far til Natan. Natan ble far til Sabad. 37  Sabad ble far til Eflal. Eflal ble far til Obed. 38  Obed ble far til Jehu. Jehu ble far til Asạrja. 39  Asạrja ble far til Heles. Heles ble far til Eleạsa. 40  Eleạsa ble far til Sismai. Sismai ble far til Sjallum. 41  Sjallum ble far til Jekạmja. Jekạmja ble far til Elisjạma. 42  Sønnene til Kaleb,*+ Jerạhmeels bror, var Mesja, hans førstefødte, som var far til Sif, og sønnene til Marẹsja, Hebrons far. 43  Hebrons sønner var Korah, Tappụah, Rekem og Sjema. 44  Sjema ble far til Raham, Jọrkeams far. Rekem ble far til Sjammai. 45  Sjammais sønn var Maon. Maon var far til Bet-Sur.+ 46  Kalebs medhustru Efa fødte Karan, Mosa og Gases. Karan ble far til Gases. 47  Jahdais sønner var Regem, Jotam, Gesjan, Pelet, Efa og Sjaaf. 48  Kalebs medhustru Maạka fødte Sjeber og Tirhạna. 49  Med tiden fødte hun Sjaaf, Madmạnnas far,+ og Sjeva, Makbẹnas og Gibas far.+ Kalebs datter+ var Aksa.+ 50  Dette var Kalebs etterkommere. Sønnene til Hur,+ Efrạtas førstefødte,+ var Sjobal, Kirjat-Jẹarims far,+ 51  Salma, Betlehems far,+ og Haref, Bet-Gaders far. 52  Sjobal, Kirjat-Jẹarims far, fikk sønner: Hạroe og halvparten av Mẹnuhot-slekten. 53  Kirjat-Jẹarims slekter var jitrittene,+ putittene, sjumatittene og misjraittene. Det er disse soratittene+ og esjtaolittene+ stammer fra. 54  Salmas sønner var Betlehem,+ netofatittene, Atrot-Bet-Joab, halvparten av manahatittene og sorittene. 55  Slektene til skriverne som bodde i Jabes, var tiratittene, sjimatittene og sukatittene. Dette var de kenittene+ som stammet fra Hammat, far til Rekabs hus.+

Fotnoter

El.: «vies til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «vanskeligheter; bannlysning».
Betyr «den som fører ulykke (bannlysning) over». Han blir kalt Akan i Jos 7:1.
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Blir kalt Kaleb i v. 18, 1942.
Blir kalt Kelubai i v. 9.
El.: «omkringliggende».
Enkelte navn i dette kapitlet kan sikte til steder i stedet for til personer. I slike tilfeller kan «far» muligens bety «grunnlegger».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «sønner».
Blir kalt Kelubai i v. 9.

Studienoter

Multimedia