Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 B5

Tabernaklet og øverstepresten

VISNING

Trekk ved tabernaklet

 1. 1 Arken (2Mo 25:10–22; 26:33)

 2. 2 Forheng (2Mo 26:31–33)

 3. 3 Stolpe til forhenget (2Mo 26:31, 32)

 4. 4 Det hellige (2Mo 26:33)

 5. 5 Det aller helligste (2Mo 26:33)

 6. 6 Forheng (2Mo 26:36)

 7. 7 Stolpe til forhenget (2Mo 26:37)

 8. 8 Kobbersokkel (2Mo 26:37)

 9. 9 Røkelsesalteret (2Mo 30:1–6)

 10. 10 Skuebrødsbordet (2Mo 25:23–30; 26:35)

 11. 11 Lampestaken (2Mo 25:31–40; 26:35)

 12. 12 Teltduk av lingarn (2Mo 26:1–6)

 13. 13 Teltduk av geitehår (2Mo 26:7–13)

 14. 14 Dekke av værskinn (2Mo 26:14)

 15. 15 Dekke av selskinn (2Mo 26:14)

 16. 16 Veggramme (2Mo 26:15–18, 29)

 17. 17 Sølvsokkel under veggramme (2Mo 26:19–21)

 18. 18 Tverrstang (2Mo 26:26–29)

 19. 19 Sølvsokkel (2Mo 26:32)

 20.  20 Vaskekaret av kobber (2Mo 30:18–21)

 21. 21 Brennofferalteret (2Mo 27:1–8)

 22. 22 Forgården (2Mo 27:17, 18)

 23. 23 Inngangen (2Mo 27:16)

 24. 24 Skjermduker av lin (2Mo 27:9–15)

Øverstepresten

Andre Mosebok, kapittel 28, gir en detaljert beskrivelse av klærne til Israels øversteprest