Titus 3:1–15

3  Fortsett å minne dem om å underordne+ seg og adlyde regjeringer og myndigheter som herskere,+ å være rede til enhver god gjerning,+  ikke å tale krenkende om noen, ikke å være stridslystne,+ å være rimelige*+ og vise all mildhet overfor alle mennesker.+  For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villedet, slaver under forskjellige slags begjær og lyster,* idet vi levde i ondskap og misunnelse, var avskyelige og hatet hverandre.+  Men da vår Frelsers,+ Guds, godhet+ og kjærlighet til menneskene* ble tilkjennegitt,+  frelste han oss, ikke på grunn av gjerninger+ vi hadde gjort i rettferdighet,+ men etter sin barmhjertighet,+ ved det bad+ som gav oss liv,*+ og ved å fornye oss ved hellig ånd.+  Denne ånd utøste han rikelig over oss gjennom Jesus Kristus, vår Frelser,+  for at vi, etter at vi var blitt erklært rettferdige+ i kraft av hans ufortjente godhet,+ skulle bli arvinger+ i samsvar med et håp om evig liv.+  Denne uttalelsen er troverdig,+ og jeg ønsker at du stadig skal komme med sterke forsikringer om disse ting, for at de som er kommet til tro på Gud, skal holde sitt sinn rettet mot det å fortsette å gjøre gode gjerninger.+ Disse ting er gode og gagnlige for menneskene.  Men sky tåpelige stridsspørsmål+ og slektsregistre+ og trette+ og stridigheter om Loven,+ for de er unyttige og verdiløse. 10  Et menneske som fremmer en sekt,*+ skal du avvise+ etter en første og en annen formaning,*+ 11  da du vet at et slikt menneske er blitt vendt bort fra veien* og synder, dømt av seg selv.+ 12  Når jeg sender Ạrtemas eller Tỵkikus+ til deg, gjør da ditt ytterste for å komme til meg i Nikọpolis, for der har jeg besluttet å bli vinteren over.+ 13  Zẹnas, som er kyndig i Loven,* og Apọllos skal du omhyggelig utruste til deres reise, så de ikke skal mangle noe.+ 14  Men la også våre folk lære å fortsette å gjøre gode gjerninger, slik at de kan dekke sine presserende behov,+ for at de ikke skal være uten frukt.+ 15  Alle de som er sammen med meg, sender deg sine hilsener.+ Overbring mine hilsener til dem som nærer hengivenhet for oss i troen. Måtte den ufortjente godhet være med dere alle.+

Fotnoter

El.: «å være ettergivende (føyelige); ikke å være sta».
El.: «nytelser; fornøyelser».
«kjærlighet til menneskene». Bokst.: «filantropi». Gr.: he filanthropịa. Jf. fotn. til Apg 28:2, «menneskevennlighet».
El.: «ved gjenfødelsens bad». Gr.: diạ loutrou palingenesịas; lat.: per lavạcrum regeneratiọnis. Jf. fotn. til Mt 19:28.
«som fremmer en sekt». El.: «som er sekterisk». Gr.: hairetikọn; lat.: herẹticum.
Bokst.: «inngivelse av sinn».
Bokst.: «er blitt vrengt (fordreid)».
«som er kyndig i Loven». El.: «den lovkyndige; juristen». Gr.: ton nomikọn.