Salme 64:1–10

Til dirigenten. En sang med musikkledsagelse, av David. 64  Hør, Gud, min røst i min bekymring.+Måtte du verne mitt liv mot den redsel fienden inngyter.+  Måtte du skjule meg for ugjerningsmenns fortrolige samtale,+for larmen fra dem som praktiserer det som er skadelig,+  som har kvesset sin tunge som et sverd,+som har siktet inn sin pil, bitter tale,+  for å skyte fra skjulte steder på den uklanderlige.+Plutselig skyter de på ham og frykter ikke.+  De holder fast ved ond tale;+de taler om å skjule feller.+De har sagt: «Hvem ser dem?»*+  De fortsetter å utforske urettferdige ting;+de har skjult et vel utforsket,* listig anslag,+og hver enkelts indre, ja hans hjerte, er dypt.+  Men Gud skal plutselig skyte på dem med en pil.+Sår har de fått;+  og de får en til å snuble.+Men deres tunge er imot dem selv.+Alle som ser dem, skal riste på hodet.+  Og alle mennesker skal bli redde;+og de skal fortelle om Guds virksomhet,+og de skal visselig ha innsikt i hans verk.+ 10  Og den rettferdige skal fryde seg i Jehova og virkelig ta sin tilflukt til ham,+og alle som er rettskafne i hjertet, skal rose seg.+

Fotnoter

«dem», MTLXXVg(iuxta LXX); Sy: «oss».
«utforske . . . vel utforsket». El.: «tenke ut . . . vel uttenkt».