Salme 29:1–11

En sang med musikkledsagelse, av David.* 29  Tilskriv Jehova,* dere sønner av de sterke,*tilskriv Jehova* herlighet og styrke.+   Tilskriv Jehova* hans navns herlighet.+Bøy dere for Jehova* i hellig prydelse.+   Jehovas* røst* er over vannene;+herlighetens Gud*+ har tordnet.+Jehova* er over mange vann.+   Jehovas røst er kraftig;+Jehovas røst er herlig.+   Jehovas røst bryter sedrene;ja, Jehova bryter Libanons sedrer i stykker,+   og han får dem til å springe omkring som en kalv,+Libanon og Sịrjon*+ som villoksers* sønner.   Jehovas røst hogger med flammer av ild;+   Jehovas røst får ødemarken til å vri seg,+Jehova får Kạdesj-ødemarken+ til å vri seg.   Jehovas røst får hindene til å vri seg i fødselsveer+og skreller skogene nakne.*+Og i hans tempel sier enhver: «Herlighet!»+ 10  Over vannflommen* har Jehova tatt sete,+og Jehova sitter som konge til uavgrenset tid.+ 11  Jehova selv skal gi styrke til sitt folk.+Jehova skal velsigne sitt folk med fred.+

Fotnoter

LXX tilføyer: «til telthøytidens avsluttende dag»; Vg(iuxta LXX) tilføyer: «ved teltets (hyttens) fullførelse (avslutning)».
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
El.: «dere sønner av guder»; el.: «dere gudlignende»; el.: «dere Guds sønner». Hebr.: benẹ ’elịm. Hvis det hebr. ordet ’elịm er majestetsflt. av ’el, betyr det «Gud». T: «dere engleskarer, Guds sønner»; LXX: «dere Guds sønner»; SyVg(iuxta Hebr.): «dere sønner av værer». Jf. fotn. til 89:6 og Da 11:36, der uttrykket ’El ’elịm, «gudenes Gud», forekommer.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
«Jehovas røst». Dette uttrykket forekommer sju ganger i denne salmen.
«Gud». Hebr.: ’El.
Se tillegget, 1C, pkt. 10.
«Sirjon». Det gamle sidonske navnet på Hermon-fjellet. Se 5Mo 3:9.
«enhjørningers (eg. enhorningers)», LXXVg(iuxta LXX), men det siktes til villokser.
«og den får fjellgeitene til å føde i hast (for tidlig)», ved en rettelse av M.
El.: «himmelhavet; himmeloseanet». Se fotn. til 1Mo 6:17, «vannflommen».