Salme 19:1–14

Til dirigenten. En sang med musikkledsagelse, av David. 19  Himlene forkynner Guds* herlighet,+og om hans henders verk forteller det utstrakte rom.+   Den ene dag etter den andre lar tale velle fram,+og den ene natt etter den andre meddeler kunnskap.+   Det er ingen tale, og det er ingen ord;ingen røst høres fra dem.+   Deres målesnor* er gått ut til hele jorden,+og deres utsagn til det fruktbare lands* ytterste ende.+I dem har han satt et telt til solen,+   og den er lik en brudgom som kommer ut av sitt brudekammer;+den jubler som en veldig mann gjør over å løpe sin bane.*+   Fra én av himlenes ytterste ender går den ut,og dens fullførte rundgang når til deres andre ytterste ender,+og intet er skjult for dens hete.+   Jehovas lov+ er fullkommen,+ den gir sjelen ny styrke.*+Jehovas påminnelser+ er pålitelige,+ de gjør den uerfarne vis.+   Jehovas befalinger+ er rette,+ de får hjertet til å fryde seg;+Jehovas bud+ er rent,+ det får øynene til å stråle.+   Frykten+ for Jehova er ren, den består for evig.Jehovas rettslige avgjørelser+ er sanne,*+ de har alle sammen vist seg å være rettferdige.+ 10  De er mer attråverdige enn gull,* ja enn lutret gull* i mengde,+og søtere enn honning+ og vokskakenes flytende honning.+ 11  Og din tjener er blitt advart av dem;+å rette seg etter dem gir stor lønn.+ 12  Feiltrinn — hvem kan merke dem?+Frikjenn meg for skjulte synder.+ 13  Hold også din tjener tilbake fra formastelige handlinger;*+la dem ikke herske over meg.+Da skal jeg være fullstendig,+og jeg skal ikke være skyldig i store overtredelser. 14  Måtte det min munn sier, og det mitt hjerte mediterer over,+være til behag for deg, Jehova, min Klippe+ og min Gjenløser.*+

Fotnoter

«Guds». Hebr.: ’El.
«Deres [dvs. himlenes] målesnor». Hebr.: qawwạm; LXXVg: «deres lyd»; Sy: «deres budskap».
«det fruktbare lands». Hebr.: thevẹl; LXX: «den bebodde jords»; lat. (Vg[iuxta LXX]): ọrbis tẹrrae, «jordens krets’ (sirkels)».
El.: «løpe på en sti».
Bokst.: «den bringer sjelen tilbake».
Bokst.: «sannhet».
«enn gull». Hebr.: mizzahạv.
«ja enn lutret gull». Hebr.: umippạz.
El.: «formastelige (overmodige og frekke) menn».
«og min Gjenløser (Gjenkjøper)». I utvidet betydning: «min hevner; min forsvarer; den som hevder min rett; den som gir meg oppreisning». Hebr.: wegho’alị; lat.: et redẹmptor mẹus. Se Job 19:25; Ord 23:11.