Salme 143:1–12

En sang med musikkledsagelse, av David.* 143  Jehova, hør min bønn;+å, lytt til min inntrengende bønn.+Svar meg i din trofasthet, i din rettferdighet.+   Og gå ikke til rettssak mot din tjener;+for framfor deg kan ingen levende være rettferdig.+   For fienden har forfulgt min sjel;+han har knust mitt liv til jorden.+Han har latt meg bo på mørke steder, lik dem som er døde til uavgrenset tid.*+   Og min ånd+ blir kraftløs i meg;i mitt indre viser mitt hjerte seg å være numment.+   Jeg har husket fordums dager;+jeg har meditert over all din virksomhet;+villig tenkte jeg stadig på dine henders verk.+   Jeg har bredt ut mine hender til deg;+min sjel er som et utpint land i sin lengsel etter deg.+ Sẹla.*   Skynd deg, svar meg, Jehova.+Min ånd har nådd slutten.+Skjul ikke ditt ansikt for meg,+ellers vil jeg kunne sammenlignes med dem som farer ned i gravens dyp.+   La meg høre din kjærlige godhet* om morgenen,+for til deg har jeg satt min lit.+Gjør meg kjent med den vei jeg bør vandre på,+for til deg har jeg løftet min sjel.+   Befri meg for mine fiender, Jehova.+Hos deg har jeg søkt skjul.*+ 10  Lær meg å gjøre din vilje,*+for du er min Gud.+Din ånd er god;+måtte den lede meg i rettskaffenhetens land.+ 11  Måtte du, for ditt navns skyld,+ Jehova, bevare meg i live.+Måtte du i din rettferdighet+ føre min sjel ut av trengsel.+ 12  Og måtte du i din kjærlige godhet bringe mine fiender til taushet+og tilintetgjøre alle som viser fiendtlighet mot min sjel,+for jeg er din tjener.+

Fotnoter

LXXVg(iuxta LXX) tilføyer: «da sønnen [Vgc: «da hans sønn Absalom»] forfulgte ham».
El.: «som har vært døde i aldri så lang tid».
Dette er det siste av de 71 stedene der ordet Sela forekommer i Salmene. Se 3:2 og fotn., «Sela».
El.: «din lojale kjærlighet».
Bokst.: «har jeg dekket over [meg]».
«din vilje». El.: «det som er til ditt behag».