Sakarja 6:1–15

6  Deretter løftet jeg igjen mine øyne og så; og se, fire vogner kom fram mellom to fjell, og fjellene var kobberfjell.  For den første vognen var det røde hester+ og for den andre vognen svarte hester.+  Og for den tredje vognen var det hvite hester+ og for den fjerde vognen flekkete, skimlete hester.+  Så tok jeg til orde og sa til engelen* som talte med meg: «Hva er dette, herre?»*+  Engelen svarte da og sa til meg: «Dette er himlenes fire ånder*+ som drar ut+ etter at de har stilt seg opp foran hele jordens Herre.*+  Når det gjelder den* med de svarte hestene, så drar de ut til landet i nord;+ og de hvite skal dra ut til landet bak havet;* og de flekkete skal dra ut til landet i sør.*+  Og når det gjelder de skimlete,+ skal de dra ut og stadig søke hvor de skal dra hen, for å dra omkring på jorden.»+ Så sa han: «Gå, dra omkring på jorden.» Og de* begynte å dra omkring på jorden.  Han ropte så til meg og talte til meg, idet han sa: «Se, de som drar ut til landet i nord, er de som har fått Jehovas ånd*+ til å hvile i landet i nord.»+  Og Jehovas ord fortsatte å komme til meg, og det lød: 10  «Ta imot noe fra de landflyktige,+ ja fra Hẹldai og fra Tobịja og fra Jedạja; og du skal selv komme på den dagen, og du skal gå inn i Josjịas, Sefạnjas sønns,+ hus sammen med disse som er kommet fra Babylon.* 11  Og du skal ta sølv og gull og lage en prektig krone*+ og sette den på øverstepresten Josvas,*+ Jehọsadaks sønns, hode. 12  Og du skal si til ham: ’Dette er hva hærstyrkenes Jehova har sagt: «Her er den mann*+ som har navnet Spire.*+ Og fra sitt sted skal han spire fram, og han skal visselig bygge Jehovas tempel.*+ 13  Ja, han er den som skal bygge Jehovas tempel, og det er han som skal bære verdigheten;+ og han skal sette seg og herske på sin trone, og han skal bli prest på sin trone,+ og freds råd+ skal vise seg å være mellom de to. 14  Og den prektige kronen* skal komme til å tilhøre Hẹlem* og Tobịja og Jedạja+ og Hen,* Sefạnjas sønn, som et minne+ i Jehovas tempel. 15  Og de som er langt borte, skal komme og skal med sikkerhet bygge på Jehovas tempel.»+ Og dere skal sannelig erkjenne at det er hærstyrkenes Jehova som har sendt meg til dere.+ Og det skal skje — hvis dere virkelig lytter til Jehova DERES Guds røst.’»+

Fotnoter

El.: «sendebudet».
Bokst.: «min herre». Hebr.: ’adhonị; gr.: kỵrie; lat.: dọmine mi.
«ånder». Hebr.: ruchọth; LXXVg: «vinder». Se fotn. til 1Mo 1:2, «virksomme kraft».
«Herre». Hebr.: ’Adhọn; gr.: toi kyrịoi; lat.: Dominatọre.
«den», hunkj. på hebr.; viser til vognen, som er hunkj. på hebr.
«til landet bak havet», ved en liten tekstrettelse; MLXXVg: «etter dem»; ikke i samme retning som «de svarte», men vestover, mot Storhavet, Middelhavet.
«sør», M(hebr.: hattemạn)TLXXSyVg.
«de», hunkj. på hebr.; viser muligens til de nevnte «ånder».
«Jehovas ånd», ifølge fotnoter i BHK og BHS; MSyVg: «min ånd»; LXX: «min vrede»; T: «[gjør] min vilje». Se tillegget, 1A.
«Babylon», LXXVg; MTSy: «Babel».
«en prektig krone», T; LXXhssSy: «en krone»; MLXXVg: «kroner». Jf. fotn. til v. 14, «den prektige kronen».
Se fotn. til 3:1, «Josva».
«Her er den mann». Hebr.: hinneh-’ịsj; gr.: Idou anẹr; lat.: ẹcce vir. Se Joh 19:5.
El.: «Skudd».
«tempel». Hebr.: hekhạl; lat.: tẹmplum. Se fotn. til Mt 23:16, «templet».
«den prektige kronen». Bokst.: «kronene», majestetsflt.; det tilhørende verbet står i ent.
«Helem», MTVg; Sy: «Heldai».
«Hen», MTVg; Vgc: «Hem»; Sy: «Josjia».