Romerne 12:1–21

12  Derfor ber jeg dere inntrengende, brødre, ved Guds medfølelse, om å framstille DERES legemer+ som et levende,+ hellig+ offer+ som er antagelig* for Gud+ — en hellig tjeneste*+ med DERES fornuft.+  Og la dere ikke lenger forme+ etter denne tingenes ordning,* men bli forvandlet ved å fornye DERES sinn,+ så dere kan prøve for dere selv*+ hva som er Guds gode og antagelige* og fullkomne vilje.+  For ved den ufortjente godhet som er gitt meg, sier jeg til enhver som er blant dere, at han ikke skal tenke høyere om seg selv enn det er nødvendig å tenke,+ men tenke slik at han har et sunt sinn,+ hver enkelt slik som Gud har tildelt ham et mål+ av tro.+  For liksom vi på ett legeme har mange lemmer,+ men ikke alle lemmene har samme funksjon,  så er vi, selv om vi er mange, ett legeme+ i forening med Kristus, men lemmer som hver for seg tilhører hverandre.+  Ettersom vi da har gaver som er forskjellige+ alt etter den ufortjente godhet+ som er gitt oss, enten det er profetering, så la oss profetere i samsvar med den tro som er tilmålt oss;  eller det er en tjeneste, så la oss ta vare på denne tjenesten;+ eller den som underviser,+ la ham ta vare på sin undervisning;+  eller den som formaner, la ham ta vare på sin formaning;+ den som deler ut, la ham gjøre det med gavmildhet;+ den som presiderer,*+ la ham gjøre det i oppriktig alvor; den som viser barmhjertighet,+ la ham gjøre det med glede.  La DERES kjærlighet+ være uten hykleri.+ Avsky det onde,+ hold fast ved det gode.+ 10  Ha i broderkjærlighet+ inderlig hengivenhet for hverandre. Ta ledelsen i å vise hverandre ære.+ 11  Vær ikke trege i DERES gjøremål.+ Vær glødende i ånden.+ Tjen som slaver for Jehova.*+ 12  Gled dere i håpet.+ Hold ut under trengselen.+ Vær vedholdende i bønnen.+ 13  Del med de hellige i samsvar med deres behov.+ Følg gjestfrihetens vei.+ 14  Fortsett å velsigne dem som forfølger;+ velsign,+ og forbann ikke.+ 15  Gled dere med dem som gleder seg;+ gråt med dem som gråter. 16  Ha det samme sinn overfor andre som overfor dere selv;+ ha ikke sinnet rettet mot høye ting,+ men la dere lede av sted sammen med de ringe ting.*+ Bli ikke kloke i egne øyne.+ 17  Gjengjeld ikke noen ondt med ondt.+ Sørg for ting som er gode* i alle menneskers øyne. 18  Hvis det er mulig, så hold fred+ med alle mennesker, så langt det står til dere. 19  Hevn dere ikke selv,+ dere elskede, men gi plass for vreden;*+ for det står skrevet: «Hevnen er min; jeg vil gjengjelde, sier Jehova.»*+ 20  Men «hvis din fiende er sulten, så gi ham mat; hvis han er tørst, så gi ham noe å drikke;+ for ved å gjøre dette vil du hope opp glødende kull på hans hode».+ 21  La deg ikke overvinne av det onde, men fortsett å overvinne det onde med det gode.+

Fotnoter

El.: «velbehagelig; til behag».
«en hellig tjeneste». Gr.: latreian; J17(hebr.): ‛avodhathkhẹm, «DERES tjeneste (tilbedelse)». Se fotn. til 2Mo 12:25.
«tingenes ordning». Gr.: aiọni; lat.: saeculo. Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
El.: «kan forvisse dere om».
El.: «velbehagelige».
El.: «leder; virker som forstander».
Se tillegget, 1D.
El.: «ha ikke en hovmodig sinnsinnstilling, men la dere lede av en ydmyk holdning».
El.: «Streb etter det som er godt».
El.: «Guds vrede».
Se tillegget, 1D.