Matteus 6:1–34

6  Pass nøye på ikke å utøve DERES rettferdighet+ i menneskers påsyn, for å bli sett av dem; ellers vil dere ikke ha noen lønn hos DERES Far, som er i himlene.  Derfor, når du går for å gi barmhjertighetsgaver,+ blås da ikke i trompet+ foran deg, slik som hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Jeg sier dere i sannhet: De får nå fullt ut sin lønn.  Men du, når du gir barmhjertighetsgaver, la da ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør,  så dine barmhjertighetsgaver kan være i det skjulte; da skal din Far, som ser på i det skjulte, lønne deg.+  Og når dere ber, skal dere ikke være som hyklerne; for de liker å stå og be+ i synagogene og på hjørnene av de brede gatene for å bli sett av mennesker.+ Jeg sier dere i sannhet: De får nå fullt ut sin lønn.  Men du, når du ber, gå da inn i ditt private rom,+ og når du har lukket døren, be da til din Far, som er i det skjulte;+ så skal din Far, som ser på i det skjulte, lønne deg.  Men når dere ber, si da ikke det samme om og om igjen,*+ slik som folk av nasjonene gjør, for de tror at de vil bli bønnhørt fordi de bruker mange ord.  Gjør dere derfor ikke lik dem, for Gud, DERES Far, vet hva dere trenger,+ allerede før dere ber ham.  Slik skal dere da be:+ ’Vår Far i himlene, la ditt navn+ bli helliget.*+ 10  La ditt rike*+ komme. La din vilje+ skje, som i himmelen, så også på jorden.+ 11  Gi oss i dag vårt brød for denne dagen;+ 12  og tilgi* oss vår skyld, som vi også har tilgitt våre skyldnere.+ 13  Og før oss ikke inn i fristelse,+ men fri* oss fra den onde.’*+ 14  For hvis dere tilgir mennesker deres overtredelser, skal DERES himmelske Far også tilgi dere;+ 15  men hvis dere ikke tilgir mennesker deres overtredelser, skal heller ikke DERES Far tilgi DERES overtredelser.+ 16  Når dere faster,+ slutt da med å sette opp et sørgmodig ansikt, slik som hyklerne, for de gjør sitt ansikt stygt for at menneskene skal se at de faster.+ Jeg sier dere i sannhet: De får nå fullt ut sin lønn. 17  Men du, når du faster, gni da inn hodet med olje og vask ansiktet,+ 18  så ikke menneskene, men din Far, som er i det skjulte,+ kan se at du faster; da skal din Far, som ser på i det skjulte, lønne deg. 19  Slutt med å samle dere skatter+ på jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. 20  Samle dere i stedet skatter i himmelen,+ hvor verken møll eller rust fortærer,+ og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. 21  For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. 22  Øyet er legemets lampe.+ Hvis derfor ditt øye er klart,* vil hele ditt legeme være lyst; 23  men hvis ditt øye er ondt,*+ vil hele ditt legeme være mørkt. Hvis det lys som er i deg, i virkeligheten er mørke, hvor stort er ikke da dette mørket!+ 24  Ingen kan være slave for to herrer; for enten vil han hate den ene og elske den andre,+ eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke være slaver for både Gud og Rikdom.*+ 25  Av denne grunn sier jeg dere: Slutt med å være bekymret+ for DERES sjel,* med hensyn til hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, eller for kroppen, med hensyn til hva dere skal ha på dere.+ Betyr ikke sjelen mer enn maten og kroppen mer enn klærne?+ 26  Se oppmerksomt på himmelens fugler,+ for de sår ikke og høster ikke og samler ikke i forrådshus; DERES himmelske Far før dem likevel. Er ikke dere mer verd enn de?+ 27  Hvem av dere kan ved å være bekymret legge en eneste alen til sin livslengde?+ 28  Og hvorfor er dere bekymret når det gjelder klærne? Lær av liljene+ på marken, hvordan de vokser; de sliter ikke, og de spinner heller ikke; 29  men jeg sier dere at ikke engang Salomo+ i all sin herlighet var kledd som en av dem. 30  Når nå Gud på denne måten kler plantene på marken, som er her i dag og kastes i ovnen i morgen, skal han ikke da mye mer kle dere, dere med lite tro?+ 31  Vær derfor aldri bekymret+ og si: ’Hva skal vi spise?’, eller: ’Hva skal vi drikke?’, eller: ’Hva skal vi kle oss med?’ 32  For det er alt dette nasjonene ivrig jager etter. DERES himmelske Far vet jo at dere trenger alt dette.+ 33  Fortsett da å søke* først riket og hans rettferdighet,+ så skal alt dette andre bli gitt dere i tillegg.+ 34  Vær derfor aldri bekymret for morgendagen,+ for morgendagen vil ha sine egne bekymringer. Hver dag har nok med sitt eget onde.

Fotnoter

El.: «kom da ikke med tomme gjentagelser».
El.: «la . . . bli holdt hellig; la . . . bli behandlet som hellig». Gr.: hagiasthẹto; lat.: sanctificẹtur; J17,18(hebr.): jithqaddạsj, «la . . . bli helliget». Se fotn. til 2Mo 29:43, «og det skal visselig bli helliget».
El.: «kongerike; kongedømme». Gr.: basileia.
El.: «ettergi». Bokst.: «send bort fra».
El.: «redd».
El.: «det onde».
El.: «enkelt; oppriktig; rettet i én retning; skarpt fokusert; gavmildt».
El.: «dårlig; misunnelig».
El.: «mammon». Gr.: mamonai, dativ; J17,18,22(hebr.): hammamọn, «mammon» med bestemt artikkel.
El.: «liv». Gr.: psykhei. Se tillegget, 4A.
«Fortsett . . . å søke». Gr.: zeteite; verbets form angir vedvarende handling.