Matteus 3:1–17

3  I de dager kom døperen* Johannes*+ og forkynte* i Judẹas ødemark+  og sa: «VIS anger,*+ for himlenes rike* er kommet nær.»+  Det er i virkeligheten ham det ble talt om gjennom profeten Jesaja+ med disse ordene: «Hør! Det er en som roper i ødemarken: ’BERED+ Jehovas* vei! Gjør hans veier rette.’»  Men denne Johannes hadde klær av kamelhår+ og et lærbelte+ om hoftene; og hans mat var gresshopper+ og vill honning.+  Da drog Jerusalem* og hele Judẹa og hele landet omkring Jordan ut til ham,  og folk ble døpt av ham i elven Jordan,+ idet de åpent bekjente sine synder.  Da han fikk se mange av fariseerne og saddukeerne+ komme til dåpen, sa han til dem: «Hoggormyngel,+ hvem har gitt dere et vink om å flykte fra den kommende vrede?+  Så frambring da frukt som passer for anger;*+  og tro ikke at dere kan si til dere selv: ’Vi har Abraham til far.’+ For jeg sier dere at Gud kan oppreise Abraham barn+ av disse steinene. 10  Øksen+ ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke frambringer god frukt, skal altså hogges ned+ og kastes på ilden.+ 11  Jeg for min del døper dere med* vann+ på grunn av DERES* anger;+ men han som kommer+ etter meg, er sterkere enn jeg, ja, jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene.+ Han skal døpe dere med hellig ånd*+ og med ild.+ 12  Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rense sin treskeplass fullstendig og samle sin hvete i forrådshuset,+ men agnene skal han brenne+ opp med en ild som ikke kan slokkes.» 13  Da kom Jesus fra Galilẹa+ til Jordan til Johannes for å bli døpt+ av ham. 14  Men denne forsøkte å hindre ham og sa: «Det er jeg som trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15  Jesus svarte ved å si til ham: «La det skje denne gangen, for på den måten passer det seg for oss å fullbyrde alt som er rettferdig.»+ Da hindret han ham ikke lenger. 16  Etter at Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet; og se, himlene ble åpnet,+ og han så Guds ånd dale ned som en due+ og komme over ham.+ 17  Se, det var også en røst+ fra himlene som sa: «Dette er min Sønn,+ den elskede,+ som jeg har godkjent.»+

Fotnoter

El.: «neddukkeren». Gr.: ho Baptistẹs; J17,22(hebr.): hamMatbịl.
«Johannes». Gr.: Ioạnes; J1⁠–14,16⁠–18,22(hebr.): Jochanạn, «Johanan», som betyr «Jehova har vist gunst (velvilje); Jehova har vært nådig».
El.: «kunngjorde (utropte) som en herold». Gr.: kerỵsson; lat.: praedicans.
El.: «Dere må endre sinn». (I uttrykket «VIS anger» er verbet skrevet med store bokstaver [kapiteler] for å markere at oppfordringen er rettet til flere. Det samme virkemidlet er brukt en rekke andre steder; se f.eks. Sl 104:35; Mt 3:3.)
El.: «himlenes kongerike; himlenes kongedømme». Gr.: basileia ton ouranọn; lat.: rẹgnum caelọrum; J22(hebr.): malkhụth sjamạjim.
Se tillegget, 1D.
Betyr «i besittelse av dobbelt fred; dobbelt freds grunnvoll». Gr.: Ierosọlyma; J22(hebr.): Jerusjalạjim.
Bokst.: «sinnsendringen». Gr.: tes metanoias.
El.: «neddukker dere i». Gr.: hymạs baptịzo en.
«DERES». For å skille mellom 2. og 3. person av det personlige pronomens genitivform i flertall, som er likelydende på norsk, brukes store bokstaver (kapiteler) i 2. person, som her, og små bokstaver i 3. person. Jf. f.eks. 1:21, «deres».
«ånd». El.: «virksom kraft». Gr.: pneumati; lat.: Spịritu; J17,18,22(hebr.): berụach, «med virksom kraft». Se fotn. til 1Mo 1:2, «virksomme kraft».