Matteus 2:1–23

2  Etter at Jesus var blitt født i Bẹtlehem+ i Judẹa i kong Herodes’* dager,+ se, da kom noen astrologer*+ fra østlige områder til Jerusalem  og sa: «Hvor er den jødenes konge+ som er født? For vi så hans stjerne+ da vi var i Østen,* og vi er kommet for å bøye oss ærbødig for ham.»  Da kong Herodes hørte dette, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham;  og da han hadde samlet alle folkets overprester og skriftlærde, begynte han å spørre dem ut om hvor KRISTUS* skulle bli født.  De sa til ham: «I Bẹtlehem+ i Judẹa; for slik er det blitt skrevet ved profeten:  ’Og du, Bẹtlehem*+ i Juda land, er slett ikke den ubetydeligste by blant Judas stattholdere;* for fra deg skal det komme en regent*+ som skal være hyrde+ for mitt folk, Israel.’»  Da kalte Herodes i hemmelighet astrologene til seg og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg;  og da han sendte dem til Bẹtlehem, sa han: «Dra og let nøye etter det lille barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, slik at også jeg kan komme og bøye meg ærbødig for det.»+  Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted; og se, stjernen de hadde sett da de var i Østen,*+ gikk foran dem inntil den stanset over det stedet hvor det lille barnet var. 10  Da de så stjernen, ble de glade, ja meget glade. 11  Og da de gikk inn i huset, så de det lille barnet hos moren, Maria, og de falt ned og bøyde seg ærbødig for det. De åpnet også for sine skatter og bar fram gaver til det: gull og virak og myrra. 12  Men fordi de i en drøm fikk en guddommelig advarsel+ om ikke å vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei tilbake til sitt land. 13  Etter at de hadde dratt bort, se, da viste Jehovas* engel+ seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta det lille barnet og moren og flykt til Egypt og bli der inntil jeg gir deg beskjed; for Herodes skal til å lete etter det lille barnet for å ta livet av det.» 14  Han stod da opp og tok med seg det lille barnet og moren om natten og drog til Egypt, 15  og han ble der inntil Herodes’ død, for at det skulle bli oppfylt,+ det som ble talt av Jehova* gjennom hans profet, som sa: «Fra Egypt+ kalte jeg min sønn.» 16  Da Herodes så at han var blitt narret av astrologene,* ble han grepet av et voldsomt raseri, og han sendte ut folk og lot alle gutter i Bẹtlehem og i alle dens distrikter utrydde, fra toårsalderen og derunder, i samsvar med den tid han hadde spurt astrologene nøye ut om.+ 17  Da ble det oppfylt, det som ble talt gjennom profeten Jeremia, som sa: 18  «En røst ble hørt i Rạma,+ gråt og stor klage; det var Rakel+ som gråt over sine barn, og hun ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer.» 19  Da Herodes var død, se, da viste Jehovas* engel seg i en drøm+ for Josef i Egypt 20  og sa: «Stå opp, ta det lille barnet og moren og dra av sted til Israels land, for de som søkte å ta det lille barnets sjel,* er døde.» 21  Han stod da opp og tok med seg det lille barnet og moren og drog inn i Israels land. 22  Men da han hørte at Arkelạus hersket som konge i Judẹa i sin fars, Herodes’, sted, ble han redd for å dra dit. Da han dessuten fikk en guddommelig advarsel i en drøm,+ drog han til Galilẹa-traktene+ 23  og kom og bosatte seg i en by som heter Nạsaret,*+ så det kunne bli oppfylt, det som ble talt gjennom profetene: «Han skal bli kalt en nasareer.»*+

Fotnoter

Dvs. Herodes den store.
El.: «magere». Gr.: mạgoi.
El.: «vi så hans stjerne fra Østen».
«KRISTUS». El.: «Messias; den Salvede». Gr.: ὁ χριστός (ho khristọs); J1⁠–14,16⁠–18,22(hebr.): המשיח (hamMasjịach, «Messias; den Salvede»). Store bokstaver (kapiteler) er brukt i bibelteksten for å markere at «Kristus» står med den bestemte artikkel foran på gresk.
Betyr «brødhus». Gr.: Bethleẹm; J17,18,22(hebr.): Beth lẹchem.
El.: «blant Judas ledere (førere); blant dem som styrer i Juda». Gr.: hegemọsin Iouda.
El.: «en leder; en fører; en som styrer». Gr.: hegoumenos.
El.: «de hadde sett fra Østen».
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
El.: «magerne».
Se tillegget, 1D.
El.: «liv». Gr.: psykhẹn; J17,18,22(hebr.): nẹfesj. Se tillegget, 4A.
El.: «Skuddbyen; Spirebyen». Gr.: Nazarẹt; J22(hebr.): Natsẹreth.
«nasareer». J17,18,22(hebr.): notsrị. Gr.: Nazoraios; trolig av hebr. nẹtser, som betyr «skudd; spire» og, i overført betydning, «avkom». Se Jes 11:1 og fotn. til «og et skudd».