Matteus 10:1–42

10  Så kalte han til seg sine tolv disipler og gav dem myndighet over urene ånder,+ til å drive dem ut og til å lege all slags sykdom og all slags skrøpelighet.  Dette er navnene på de tolv apostler:+ Først Simon, han som kalles Peter,*+ og hans bror Andreas;+ og Jakob, Sebedẹus’ sønn,+ og hans bror Johannes;  Filip og Bartolomẹus;*+ Tomas+ og Matteus,*+ skatteoppkreveren; Jakob, Alfẹus’ sønn,+ og Taddẹus;*  Simon Kananaios+ og Judas Iskạriot, som senere forrådte+ ham.  Disse tolv sendte Jesus ut, idet han gav dem disse instruksene:+ «Gå ikke ut på nasjonenes vei, og dra ikke inn i en samaritansk by;+  men gå i stedet hele tiden til de bortkomne sauene av Israels hus.+  Når dere går av sted, skal dere forkynne og si: ’Himlenes rike er kommet nær.’+  Leg syke,+ oppreis døde, gjør spedalske rene, driv ut demoner. Dere har fått det for intet; gi det for intet.+  Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobber til beltepungene DERES+ 10  eller en matpose til reisen eller to underkledninger* eller sandaler eller en stav; for arbeideren fortjener sin føde.+ 11  I enhver by eller landsby dere kommer inn i, skal dere finne ut hvem som fortjener det, og bli der til dere drar.+ 12  Når dere kommer inn i huset, så hils på husstanden; 13  og hvis huset fortjener det, så la den fred dere ønsker det, komme over det;+ men hvis det ikke fortjener det, så la freden fra dere vende tilbake til dere. 14  Hvor noen ikke tar imot dere eller hører på DERES ord, rist da støvet av DERES føtter når dere går ut av det huset eller den byen.+ 15  Jeg sier dere i sannhet: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas+ og Gomọrras land på Dommens dag enn for den byen.+ 16  Se, jeg sender dere ut som sauer blant ulver;+ vis dere derfor å være forsiktige som slanger+ og likevel uskyldige som duer.+ 17  Vær på vakt mot menneskene;+ for de skal overgi dere til lokale domstoler,*+ og de skal piske+ dere i sine synagoger.+ 18  Ja, dere skal bli slept fram for stattholdere og konger+ for min skyld, til et vitnesbyrd*+ for dem og nasjonene. 19  Men når de overgir dere, bli da ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal tale; for det dere skal si, vil bli gitt dere i samme stund;+ 20  for det er ikke bare dere som taler, men det er DERES Fars ånd som taler gjennom dere.+ 21  Dessuten skal bror+ overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død.+ 22  Og dere skal bli gjenstand for alles hat for mitt navns skyld;+ men den som har holdt ut til enden, han skal bli frelst.+ 23  Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen;+ for jeg sier dere i sannhet: Dere skal slett ikke bli ferdige med Israels byer+ før Menneskesønnen kommer.+ 24  En disippel står ikke over sin lærer, heller ikke en slave over sin herre.+ 25  Det er nok for disippelen å bli som sin lærer og slaven som sin herre.+ Hvis folk har kalt husbonden Beẹlsebub,*+ hvor mye mer vil de ikke da kalle dem som er i hans husstand, det samme? 26  Frykt derfor ikke for dem; for det er ikke noe som er tildekket, som ikke skal bli avdekket, og ikke noe hemmelig som ikke skal bli kjent.+ 27  Det jeg forteller dere i mørket, skal dere si i lyset;* og det dere hører hvisket,* skal dere forkynne fra takene.+ 28  Og bli ikke redd+ for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen;* men frykt heller for ham+ som kan tilintetgjøre både sjel og legeme i Gehẹnna.*+ 29  Selges ikke to spurver for en mynt av liten verdi?*+ Men ikke én av dem vil falle til jorden uten DERES Fars viten.*+ 30  Men selv hårene på DERES hode er telt alle sammen.+ 31  Frykt derfor ikke: Dere er mer verd enn mange spurver.+ 32  Derfor, enhver som bekjenner at han er forent med meg, overfor menneskene, ham vil også jeg bekjenne at jeg er forent med,+ overfor min Far, som er i himlene; 33  men hver den som fornekter meg overfor menneskene, ham vil også jeg fornekte+ overfor min Far, som er i himlene. 34  Tenk ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for å bringe fred,+ men sverd. 35  For jeg er kommet for å skape splittelse — en mann mot sin far og en datter mot sin mor og en ung hustru mot sin svigermor.+ 36  Ja, en manns fiender vil være personer i hans egen husstand. 37  Den som nærer større hengivenhet for far eller mor enn for meg, er meg ikke verd; og den som nærer større hengivenhet for sønn eller datter enn for meg, er meg ikke verd.+ 38  Og enhver som ikke tar sin torturpæl* og følger etter meg, er meg ikke verd.+ 39  Den som finner sin sjel,* skal miste den, og den som mister sin sjel for min skyld, skal finne den.+ 40  Den som tar imot dere, tar også imot meg, og den som tar imot meg, tar også imot ham som har utsendt meg.+ 41  Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn,+ og den som tar imot en rettferdig mann fordi han er en rettferdig mann, skal få en rettferdig manns lønn.+ 42  Og enhver som gir en av disse små bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er en disippel — jeg sier dere i sannhet: Han skal slett ikke miste sin lønn.»+

Fotnoter

Peter blir nevnt ved navn på fem forskjellige måter. Her blir han omtalt som «Simon, han som kalles Peter», i 16:16 som «Simon Peter», i Apg 15:14 som «Simeon» og i Joh 1:42 som «Kefas», men oftest blir han bare kalt «Peter», som i Mt 14:28.
Betyr «sønn av Tolmai». Han ble også kalt «Natanael». Se Joh 1:46; 21:2.
Også kjent som «Levi». Se Lu 5:27.
Også kjent som «Judas, Jakobs sønn». Se Lu 6:16; Joh 14:22; Apg 1:13.
El.: «eller en ekstra underkledning».
El.: «til lavere sanhedriner». Gr.: eis synẹdria; J17,22(hebr.): leSanhedhrijọth.
«et vitnesbyrd». Gr.: martỵrion; lat.: testimọnium.
«Beelsebub», VgSyp,s; אB(gr.): Beezeboul; CW(gr.): Beelzeboul. Se fotn. til 12:24.
El.: «offentlig».
Bokst.: «hører i øret».
«drepe sjelen». El.: «gjøre ende på livet». Se tillegget, 4A.
Se tillegget, 4C.
Bokst.: «for en assarion»; 1/16 denar. Se tillegget, 8A.
Bokst.: «uten DERES Fars».
«torturpæl». Gr.: σταυρόν (staurọn); lat.: crụcem (av crux). Se tillegget, 5C.
El.: «sitt liv». Se tillegget, 4A.