Kolosserne 3:1–25

3  Når dere imidlertid er blitt oppreist+ sammen med KRISTUS, fortsett da å søke de ting som er der oppe,+ hvor KRISTUS sitter ved Guds høyre hånd.+  Hold DERES sinn rettet mot de ting som er der oppe,+ ikke mot de ting som er på jorden.+  For dere døde,+ og DERES liv+ er blitt skjult sammen med KRISTUS i forening+ med Gud.  Når KRISTUS, vårt liv,+ blir tilkjennegitt, da skal også dere bli tilkjennegitt+ sammen med ham i herlighet.+  Så død+ da DERES lemmer+ som er på jorden, med hensyn til utukt,* urenhet,* seksuell lyst,*+ skadelig begjær og griskhet,+ som er avgudsdyrkelse.  På grunn av disse ting kommer Guds vrede.+  Nettopp i disse ting vandret også dere en gang, da dere levde i dem.+  Men nå skal dere virkelig avlegge dem alle:+ vrede, harme, ondskap, spottende tale*+ og usømmelig+ snakk fra DERES munn.  Lyv ikke for hverandre.+ Legg av den gamle personlighet*+ med dens gjerninger, 10  og ikle dere den nye+ personlighet, som gjennom* nøyaktig kunnskap blir fornyet i samsvar med bildet+ av Ham som skapte den, 11  hvor det verken er greker eller jøde, omskjærelse eller en uomskåret tilstand, fremmed, skyter, slave, fri,+ men Kristus er alt og i alle.+ 12  Som Guds utvalgte,+ hellige og elskede skal dere derfor ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet,+ foruten godhet, ydmykhet,+ mildhet+ og langmodighet.+ 13  Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig+ hvis noen har en grunn til å komme med klagemål+ mot en annen. Liksom Jehova* villig har tilgitt dere,+ slik skal også dere gjøre. 14  Men foruten alt dette skal dere ikle dere kjærligheten,+ for den er et fullkomment enhetens bånd.*+ 15  Og la KRISTI* fred+ rå i DERES hjerter,+ for dere ble jo kalt til den i ett* legeme.+ Og vis dere takknemlige. 16  La KRISTI* ord bo rikelig i dere i all visdom.+ Fortsett å undervise+ og formane hverandre med salmer,+ lovsanger til Gud,* åndelige sanger+ med ynde, idet dere synger i DERES hjerter for Jehova.*+ 17  Og hva dere enn gjør i ord eller i gjerning,+ gjør alt i Herren Jesu navn,+ idet dere takker+ Gud, Faderen, gjennom ham. 18  Dere hustruer, fortsett å underordne dere+ under DERES menn, som det sømmer seg i Herren. 19  Dere menn, fortsett å elske DERES hustruer,+ og vær ikke bitre og vrede på dem.+ 20  Dere barn, vær lydige+ mot DERES foreldre i alt, for dette er velbehagelig i Herren. 21  Dere fedre, gjør ikke DERES barn forbitret,+ for at de ikke skal bli motløse. 22  Dere slaver, vær lydige i alt mot dem som er DERES herrer i kjødelig forstand,+ ikke med øyentjeneste, som slike som vil behage mennesker,+ men med oppriktig hjerte, med frykt for Jehova.*+ 23  Hva dere enn gjør, så arbeid med det av hele DERES sjel,+ som for Jehova*+ og ikke for mennesker, 24  for dere vet at det er fra Jehova*+ dere skal få arvens rettmessige lønn.+ Tjen som slaver for Herren, Kristus.+ 25  Den som gjør urett, skal visselig få igjen+ det han har gjort urett, og det er ingen partiskhet.+

Fotnoter

«utukt». Gr.: porneian; lat.: fornicatiọnem; J17,22(hebr.): hazzenụth, «utukten». Se tillegget, 5A.
El.: «smuss; moralsk forderv; lastefullhet». Gr.: akatharsịan; J17,22(hebr.): wehattum’ạh, «og urenheten». Se fotn. til 2Kt 12:21, «urenhet».
«seksuell lyst». El.: «lidenskap». Gr.: pạthos.
«spottende tale». Gr.: blasfemịan.
Bokst.: «det gamle menneske».
El.: «i».
«Jehova», J23; P46ABD*(gr.): ho kỵrios; אcCDcSyh,p: «Kristus»; א*: «Gud». Se tillegget, 1D.
Bokst.: «et fullkommenhetens sammenholdende bånd».
«KRISTI», א*ABC*D*; אcCcDc: «Guds»; J7,8: «Jehovas».
«ett», אADVgSyp; mangler i P46B.
«KRISTI», P46אcBCcDVg; א*: «Herrens»; AC*: «Guds».
«lovsanger til Gud». Bokst.: «hymner». Gr.: hỵmnois; lat.: hỵmnis.
«for Jehova», J7,8,13,14,16,17; CcDc(gr.): toi kyrịoi; P46אABC*D*VgSyh,p: «for Gud». Se tillegget, 1D.
«for Jehova», J18,22,28; א*ABCD*(gr.): ton kỵrion; P46אcDc: «for Gud». Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.