Klagesangene 5:1–22

5 * Husk, Jehova, hva som har hendt oss.+ Betrakt og se vår skam.+   Vår arvelodd er gått over til fremmede, våre hus til utlendinger.+   Farløse er vi blitt; vi er uten en far.+ Våre mødre er som enker.+   Vårt vann har vi måttet drikke for penger.*+ Vår ved kommer inn til oss mot betaling.   Tett innpå nakken er vi blitt forfulgt.+ Vi er blitt trette. Ingen hvile er blitt levnet oss.+   Til Egypt+ har vi gitt hånden,+ til Assyria,+ for å mettes med brød.   Våre forfedre har syndet.+ De er ikke mer. Og det er vi som har måttet bære deres misgjerninger.+   Ringe tjenere har hersket over oss.+ Det er ingen som river oss ut av deres hånd.+   Med fare for vår sjel henter vi vårt brød,+ på grunn av ødemarkens sverd. 10  Vår hud er blitt het som en ovn, på grunn av hungerens kvaler.+ 11  Sions hustruer* har de ydmyket,+ jomfruene i Judas byer. 12  Fyrster er blitt hengt etter hånden.+ Ikke engang gamle menns ansikter er blitt æret.+ 13  Selv unge menn har løftet opp en håndkvern,+ og unge gutter har snublet under veden.+ 14  Gamle menn har forsvunnet fra porten,+ unge menn fra sin instrumentalmusikk.+ 15  Vårt hjertes jubel har opphørt. Vår dans er blitt forvandlet til sorg.+ 16  Kronen har falt av vårt hode.+ Ve oss nå, for vi har syndet!+ 17  På grunn av dette er vårt hjerte blitt sykt.+ På grunn av disse ting er våre øyne blitt svake,+ 18  på grunn av Sions fjell, som er lagt øde;+ ja, rever har vandret omkring på det.+ 19  Du, Jehova, skal bli sittende til uavgrenset tid.+ Din trone står fra generasjon til generasjon.+ 20  Hva kommer det av at du glemmer oss for evig,+ at du forlater oss for en lang rekke dager?+ 21  Før oss tilbake,+ Jehova, til deg, og vi skal villig vende tilbake. Gi oss nye dager som i fordums tid.+ 22  Men du har i sannhet forkastet oss.+ Du er blitt meget harm på oss.+

Fotnoter

Dette kapitlet har ikke akrostisk oppbygning etter det hebr. alfabetet, slik de fire foregående kapitlene har, men det har likevel 22 vers, dvs. like mange som det hebr. alfabetet har bokstaver.
El.: «sølv».
El.: «kvinner».