Klagesangene 3:1–66

א [’Ạlef]* 3  Jeg er den sunne og sterke mann som har sett nød+ på grunn av hans heftige vredes stokk.   Meg har han ledet, og meg lar han vandre i mørke og ikke i lys.+   Ja, det er mot meg han gang på gang vender sin hånd dagen lang.+ ב [Beth]   Han har fått mitt kjøtt og min hud til å tæres bort.+ Han har knust mine ben.+   Han har bygd mot meg,* så han kan omringe+ meg med giftplanter+ og besværligheter.   På mørke steder+ har han latt meg sitte lik menn som har vært døde i lang tid.+ ג [Gịmel]   Han har sperret meg inne som med en steinmur, så jeg ikke kan gå ut.+ Han har gjort mine kobberlenker+ tunge.   Og når jeg roper om bistand og skriker om hjelp, hindrer han virkelig min bønn.+   Han har sperret mine veier med tilhogd stein.+ Mine stier har han gjort krokete.+ ד [Dạleth] 10  Som en bjørn som ligger på lur, er han for meg,+ som en løve på skjulte steder.+ 11  Mine veier har han brakt i uorden, og han lar meg ligge brakk.* Han har gjort meg til en som ligger forlatt.+ 12  Han har trådd sin bue,+ og han stiller meg opp som målet for pilen.+ ה [He’] 13  Han har latt sitt koggers sønner trenge inn i mine nyrer.+ 14  Jeg er blitt til latter+ for alt folk som er imot meg,* den de synger om dagen lang.+ 15  Han har gitt meg nok av bitre ting.+ Han har mettet meg med malurt.+ ו [Waw] 16  Og med grus får han mine tenner til å knekke.+ Han har fått meg til å krype sammen i asken.+ 17  Du forkaster også, slik at det ikke er noen fred for min sjel. Jeg har glemt det som godt er.+ 18  Og jeg sier stadig: «Min høyhet* har gått tapt, likeså det jeg hadde forventninger om fra Jehova.»+ ז [Zạjin] 19  Husk min nød og min hjemløshet,+ malurten og giftplanten.+ 20  Din* sjel vil helt sikkert huske det og bøye seg ned over meg.+ 21  Dette skal jeg minne mitt hjerte om.+ Derfor skal jeg være innstilt på å vente.+ ח [Cheth] 22  Det er på grunn av Jehovas gjerninger som er gjort i kjærlig godhet,*+ at vi ikke har gått til grunne,+ for hans barmhjertighetsgjerninger skal visselig ikke ta slutt.+ 23  De er nye hver morgen.+ Din trofasthet er stor.+ 24  «Jehova er min andel,»+ har min sjel sagt, «derfor skal jeg være innstilt på å vente på ham.»+ ט [Teth] 25  God er Jehova mot den som håper på ham,+ mot den sjel som stadig søker ham.+ 26  Det er godt at en venter,+ ja i taushet,+ på Jehovas frelse.+ 27  Det er godt for en sunn og sterk mann at han bærer åk i sin ungdom.+ י [Jodh] 28  La ham sitte ensom og tie,+ for han har lagt noe på ham.+ 29  La ham trykke sin munn i støvet.+ Kanskje finnes det håp.+ 30  La ham gi kinnet til nettopp den som slår ham.+ La ham få nok av skam.+ כ [Kaf] 31  For Jehova* kommer ikke til å forkaste til uavgrenset tid.+ 32  For selv om han har voldt sorg,+ skal han med sikkerhet også vise barmhjertighet i samsvar med sin store kjærlige godhet.+ 33  For det er ikke av sitt eget hjerte han har hjemsøkt menneskesønnene* eller volder dem sorg.+ ל [Lạmedh] 34  At en knuser alle jordens fanger+ under sine føtter,+ 35  at en bøyer en sunn og sterk manns rett for Den Høyestes ansikt,+ 36  at en lar et menneske* framstå uredelig i sin rettssak — det godkjenner ikke Jehova.*+ מ [Mem] 37  Hvem har vel sagt at noe skulle skje, når Jehova* selv ikke har befalt det?+ 38  Fra Den Høyestes munn utgår ikke både det som er ondt, og det som er godt.+ 39  Hvordan kan et levende menneske* hengi seg til klaging,+ en sunn og sterk mann på grunn av sin synd?+ נ [Nun] 40  La oss undersøke våre veier og utforske dem,+ og la oss virkelig vende om til Jehova.+ 41  La oss løfte vårt hjerte så vel som våre hender til Gud* i himlene:+ 42  «Vi har begått overtredelser, og vi har handlet opprørsk.+ Du har ikke tilgitt.+ ס [Sạmekh] 43  Du har sperret adgangen med vrede,+ og du fortsetter å forfølge oss.+ Du har drept; du har ikke vist noen medynk.+ 44  Du har sperret adgangen til deg selv med en skymasse,+ for at ingen bønn skal trenge igjennom.+ 45  Du gjør oss til avskum og avfall midt iblant folkene.»+ פ [Pe’]* 46  Mot oss har alle våre fiender åpnet sin munn.+ 47  Ja, redsel og grop er blitt vår del,+ ødeleggelse og sammenbrudd.+ 48  Med strømmer av vann renner mitt øye stadig over på grunn av mitt folks datters sammenbrudd.+ ע [‛Ạjin] 49  Ja, mitt øye er blitt utøst og er ikke i ro, og det er ingen avbrudd,+ 50  før Jehova skuer ned fra himmelen og ser.+ 51  Mitt eget øye har behandlet min sjel med strenghet+ på grunn av alle min bys døtre.*+ צ [Tsadhẹ] 52  Mine fiender har jaget meg som en fugl,+ uten grunn.+ 53  De har brakt mitt liv til taushet i gropen,*+ og de fortsatte å kaste stein på meg. 54  Vannmasser har strømmet over mitt hode.+ Jeg har sagt: «Jeg kommer sikkert til å bli avskåret!»+ ק [Qof] 55  Jeg har ropt ditt navn, Jehova, fra den dypeste grop.+ 56  Du må høre min røst.+ Lukk ikke ditt øre for min bønn om lindring, for mitt rop om hjelp.+ 57  Du nærmet deg på den dag da jeg stadig kalte på deg.+ Du sa: «Vær ikke redd.»+ ר [Resj] 58  Du har ført min sjels tvister, Jehova.*+ Du har kjøpt mitt liv tilbake.+ 59  Du har sett den urett som er begått mot meg, Jehova.+ Å, døm i min sak!+ 60  Du har sett all deres hevn, alle deres tanker mot meg.+ ש [Sin] eller [Sjin] 61  Du har hørt deres hån, Jehova, alle deres tanker mot meg,+ 62  leppene til dem som reiser seg mot meg,+ og deres hvisking mot meg dagen lang.+ 63  Betrakt dem når de setter seg, og når de reiser seg.+ Jeg er den de synger om.+ ת [Taw] 64  Du kommer til å gi dem igjen, til å gi dem en behandling som er i samsvar med deres henders gjerning, Jehova.+ 65  Du kommer til å gi dem hjertets frekkhet,+ til å gi dem din forbannelse.+ 66  Du kommer til å forfølge dem i vrede og tilintetgjøre dem+ under Jehovas himler.+

Fotnoter

I dette kapitlet begynner hver av de tre linjene i samme avsnitt, el. strofe, med samme hebr. bokstav, og avsnittene er ordnet alfabetisk, bortsett fra at pe’-avsnittet (v. 46⁠–48) kommer før ‛ạjin-avsnittet (v. 49⁠–51).
El.: «har bygd beleiringsverker mot meg».
El.: «han river meg i stykker».
«for hele mitt folk», MLXXVg; Sy: «for alle folk»; T: «for alle som sprer mitt folk».
El.: «glans; herlighet; prakt».
«Din», endret av soferim (jødiske avskrivere) til «Min» i M; en av soferims 18 tekstrettelser. Se tillegget, 2B.
El.: «lojal kjærlighet».
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B.
«menneskesønnene». Hebr.: benẹ ’isj.
El.: «et menneske av jord; et jordmenneske». Hebr.: ’adhạm.
Se fotn. til v. 31.
Se fotn. til v. 31.
El.: «et levende menneske av jord». Hebr.: ’adhạm chai.
«Gud». Hebr.: ’El; Vg: «Jehova».
I det hebr. alfabetet kommer pe’ etter ‛ạjin.
El.: «tilhørende småbyer».
El.: «i gravens dyp».
Se fotn. til v. 31.