Johannes 2:1–25

2  På den tredje dagen var det så en bryllupsfest i Kạna+ i Galilẹa, og Jesu mor+ var der.  Jesus og hans disipler var også innbudt til bryllupsfesten.  Da vinen holdt på å ta slutt, sa Jesu mor+ til ham: «De har ikke vin.»  Men Jesus sa til henne: «Hva har jeg med deg å gjøre,* kvinne?+ Min time er ennå ikke kommet.»+  Hans mor sa til tjenerne: «Hva han enn sier dere, skal dere gjøre.»+  Nå stod det seks vannkrukker av stein der, slik jødenes renselsesregler+ krevde; hver av dem kunne romme to—tre væskemål.*  Jesus sa til dem: «Fyll vannkrukkene med vann.» Og de fylte dem til randen.  Og han sa til dem: «Øs nå noe opp og bring det til festens leder.» Så brakte de det til ham.  Da nå festens leder smakte på vannet som var blitt forvandlet til vin,+ men ikke visste hvor den kom fra — skjønt de tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det — kalte festens leder på brudgommen 10  og sa til ham: «Enhver annen mann setter først fram den gode vinen,+ og når folk er blitt beruset, den ringere. Du har spart den gode vinen til nå.» 11  Jesus gjorde dette i Kạna i Galilẹa som begynnelsen på sine tegn, og han gav sin herlighet+ til kjenne; og hans disipler trodde på ham. 12  Etter dette drog han og hans mor og brødre+ og hans disipler ned til Kapẹrnaum,+ men de ble ikke mange dagene der. 13  Nå var jødenes påske+ nær, og Jesus drog opp til Jerusalem.+ 14  Og i templet fant han dem som solgte kveg og sauer og duer,+ og myntvekslerne som satt på plassene sine. 15  Etter å ha laget en svepe av reip drev han så alle dem med sauene og kveget ut av templet, og han tømte ut pengevekslernes mynter og veltet bordene deres.+ 16  Og han sa til dem som solgte duer: «Få disse ting bort herfra! Slutt med å gjøre min Fars hus+ til et hus for handel!»+ 17  Hans disipler husket at det står skrevet: «Nidkjærheten for ditt hus skal fortære meg.»+ 18  Derfor sa jødene til ham som svar: «Hvilket tegn+ har du å vise oss, siden du gjør disse ting?» 19  Som svar sa Jesus til dem: «Bryt dette tempel* ned,+ og på tre dager vil jeg reise det opp.» 20  Jødene sa derfor: «Dette templet er blitt bygd på førtiseks år, og du vil reise det opp på tre dager?» 21  Men han talte om sitt legemes tempel.+ 22  Da han var blitt oppreist fra de døde, husket+ imidlertid hans disipler at han pleide å si dette; og de trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt. 23  Da han var i Jerusalem i påsken, på høytiden,+ var det imidlertid mange som kom til tro på hans navn+ da de så de tegn som han gjorde.+ 24  Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem,+ fordi han kjente dem alle, 25  og fordi han ikke hadde behov for at noen vitnet om mennesket, for han visste selv hva som var i mennesket.+

Fotnoter

Bokst.: «Hva [er det] for meg og for deg[?]», som betyr: «Hva har jeg til felles med deg?» Et idiom; en avvisende måte å spørre på som uttrykker en innvending (en protest). Se tillegget, 7B.
Trolig bat-mål. En bat tilsvarer 22 l. Se tillegget, 8A.
El.: «denne guddommelige bolig». Gr.: ton naọn touton; lat.: tẹmplum hoc; J17,18,22(hebr.): hahekhạl hazzẹh, «dette palass (tempel)».