Job 36:1–33

36  Og Ẹlihu sa videre:   «Vær tålmodig med meg en liten stund, og jeg skal gjøre kjent for degat det ennå er ord å si til forsvar for Gud.*   Jeg skal hente min kunnskap langt bortefra,og Ham som formet meg,* skal jeg tilskrive rettferdighet.+   For mine ord er sannelig ikke falskhet;Han som er fullkommen i kunnskap,+ er hos deg.   Se, Gud* er veldig+ og kommer ikke til å forkaste;han er veldig i hjertets* kraft;   han kommer ikke til å la en som er ond, leve,+men de nødstiltes rett tar han seg av.+   Han skal ikke ta sine øyne bort fra den rettferdige;+selv konger på tronen+dem skal han også la sitte for evig, og de skal bli opphøyd.   Og om de bindes i lenker,+fanges de i nødens reip.   Da skal han fortelle dem om deres handlemåteog deres overtredelser, fordi de inntar en overlegen holdning. 10  Og han skal åpne deres øre for formaning,+og han skal si at de bør vende om fra det som er skadelig.+ 11  Hvis de adlyder og tjener,skal de ende sine dager i det som er godt,og sine år i liflighet.+ 12  Men hvis de ikke adlyder, skal de forgå,+ ja ved et kastevåpen,+og de skal utånde uten kunnskap. 13  Og de frafalne av hjertet skal samle opp vrede.+De bør ikke rope om hjelp fordi* han har bundet dem. 14  Deres sjel skal dø i ungdommen,+og de skal ende sitt liv blant mannlige tempelprostituerte.+ 15  Han skal redde den nødstilte i hans nød,og han skal åpne deres øre i undertrykkelsen. 16  Og han skal visselig også lokke deg bort fra trengselens gap!+Større plass,+ ikke tranghet, skal det være i dens sted,og ditt bords trøst skal være full av fedme.+ 17  Med dommen over den onde+ skal du visselig bli fylt;dom og rett skal gripe fatt.* 18  For pass på at voldsom harme+ ikke lokker deg til hatsk å klappe i hendene,og la ikke en stor løsepenge+ føre deg vill. 19  Vil ditt rop om hjelp ha noen virkning?+ Nei, heller ikke i trengselalle dine kraftanstrengelser.+ 20  Lengt ikke etter natten,*etter at folkene skal trekke seg tilbake fra der hvor de er. 21  Vokt deg, så du ikke vender deg til det som er skadelig,+for dette har du valgt framfor nød.+ 22  Se, Gud* handler opphøyd med sin makt;hvem er en veileder* som han? 23  Hvem har krevd ham til regnskap for hans vei,+og hvem har sagt: ’Du har gjort deg skyldig i urettferdighet’?+ 24  Husk at du bør opphøye hans verk,+som mennesker har sunget om.+ 25  Alle mennesker* har sett det;det dødelige menneske fortsetter å betrakte det langt bortefra.+ 26  Se, Gud er mer opphøyd enn vi kan forstå;+tallet på hans år er uransakelig.+ 27  For han drar vanndråpene opp;+de siles som regn til hans tåke, 28  slik at skyene sildrer,+de drypper rikelig på menneskene. 29  Sannelig, hvem kan forstå skylagene,brakene fra hans hytte?+ 30  Se, han har bredt sitt lys ut over den,+og havets røtter har han dekket. 31  For ved dette fører han folkenes sak;+han gir mat i overflod.+ 32  Med sine hender har han dekket over lynet,*og han gir det befaling mot en angriper.+ 33  Hans torden+ forteller om ham,likeså buskapen om den som kommer opp.

Fotnoter

«til forsvar for Gud». Hebr.: le’Elọah.
El.: «og min Frambringer». Hebr.: uleFo‛alị.
«Gud». Hebr.: ’El.
El.: «forstandens»; el.: «det gode motivs». Jf. 34:34.
El.: «De roper ikke om hjelp når».
El.: «skal feste grepet».
El.: «nattens hvile».
«Gud». Hebr.: ’El.
El.: «lærer».
«mennesker». Hebr.: ’adhạm.
Bokst.: «lyset». Hebr.: ’or, samme ord som i v. 30.