Jesaja 53:1–12

53  Hvem har trodd på det som er blitt hørt av oss?*+ Og Jehovas arm+ — for hvem er den blitt åpenbart?+  Og han skal skyte opp som en kvist+ foran en,* og som en rot av vannløst land. Noen statelig skikkelse har han ikke, heller ingen prakt;+ og når vi får se ham, er ikke utseendet slik at vi føler oss tiltrukket av ham.+  Han ble foraktet og unngått av mennesker,*+ en mann som var bestemt for smerter og for å være fortrolig med sykdom.+ Og det var som om ansiktet ble skjult for oss.*+ Han ble foraktet, og vi regnet ham for intet.+  I sannhet, våre sykdommer tok han på seg,+ og våre smerter bar han.+ Men vi for vår del regnet ham for å være hjemsøkt,+ slått av Gud*+ og plaget.*+  Men han ble gjennomboret+ for vår overtredelse;+ han ble knust for våre misgjerninger.+ Den tukt som skulle tjene til vår fred, lå på ham,+ og på grunn av hans sår+ er det blitt helbredelse for oss.+  Lik sauer* har vi alle flakket omkring;+ vi har vendt oss hver til sin vei; og Jehova selv har latt den misgjerning som hvilte på oss alle, ramme ham.+  Han ble hardt presset,+ og han lot seg bli plaget;+ likevel åpnet han ikke sin munn. Han ble ført som en sau* til slakting;+ og lik en søye som er blitt stum overfor dem som klipper henne, åpnet heller ikke han sin munn.+  På grunn av tilbakeholdelse* og dom ble han tatt bort;*+ og hvem vil være opptatt av detaljene om hans slekt?*+ For han ble skilt+ fra de levendes land.+ På grunn av mitt folks overtredelse+ ble han slått.*+  Og han skal få sitt* gravsted hos de onde,+ og hos den rike klassen* i sin død,+ enda han ikke hadde øvd vold+ og det ikke var svik i hans munn.+ 10  Men Jehova selv fant behag i å knuse ham;+ han gjorde ham syk.+ Hvis du vil sette hans sjel* som et skyldoffer,+ skal han få se sitt avkom;+ han skal forlenge sine dager,+ og i hans hånd skal det som Jehova har behag i,+ lykkes.+ 11  På grunn av sin sjels vanskeligheter skal han se,*+ skal han mettes.+ Ved sin kunnskap* skal den rettferdige, min tjener,+ bringe mange i en rettferdig stilling;+ og deres misgjerninger skal han selv bære.+ 12  Derfor skal jeg gi ham en andel blant de mange,+ og med de mektige skal han dele byttet,+ fordi han utøste sin sjel til døden,+ og blant overtrederne ble han regnet;+ og han bar manges synd,+ og for overtrederne begynte han å tre meglende inn.+

Fotnoter

«det som er blitt hørt av oss». El.: «vårt budskap».
El.: «ham».
«mennesker». Hebr.: ’isjịm, flt. av ’isj, «mann», som også forekommer i dette verset. Denne flertallsformen forekommer bare her og i Sl 141:4 og Ord 8:4.
El.: «ham».
«Gud». Hebr.: ’Elohịm.
El.: «ydmyket».
El.: «Lik småfe; Lik en hjord». Hebr.: katstsọ’n.
El.: «som et lam». Hebr.: kassẹh.
El.: «undertrykkelse; tvang».
«Fra undertrykkelse og dom ble han tatt», Vg; LXX: «Under hans ydmykelse ble dommen tatt bort fra ham». Se Apg 8:33.
El.: «hans herkomst»; el.: «hans livsførsel; hans livsløp». Hebr.: dorọ (av dor, vanligvis oversatt med «generasjon»).
«ble han slått til døde», ved en rettelse av M i overensstemmelse med LXX.
El.: «Og man (han) skal gi ham».
Bokst.: «hos en rik (mann)».
«hans sjel». Hebr.: nafsjọ; gr.: he psykhẹ . . . ; lat.: ạnimam sụam. Se tillegget, 4A.
«skal han se», MVg; LXX: «[skal han] vise ham lys».
El.: «Ved kunnskap om ham».