Jesaja 45:1–25

45  Dette er hva Jehova har sagt til sin salvede,*+ til Kỵros,* ham som jeg har grepet i hans høyre hånd,+ for å undertvinge nasjoner foran ham,+ så jeg kan løse beltet om kongers hofter, for å åpne de tofløyete dørene foran ham, så ikke engang portene skal være stengt:  «Foran deg skal jeg selv gå,+ og høydedragene skal jeg jevne.+ Kobberdørene skal jeg slå i stykker, og jernbommene skal jeg hogge av.+  Og jeg vil gi deg skattene+ i mørket og de gjemte skattene på skjulestedene, for at du skal kjenne at jeg er Jehova, den som kaller deg ved ditt navn,+ Israels Gud.*  For min tjener Jakobs skyld og for Israels, min utvalgtes,+ skyld begynte jeg endog å kalle deg ved ditt navn; jeg tok til å gi deg et æresnavn, enda du ikke kjente meg.+  Jeg er Jehova, og det er ingen annen.+ Bortsett fra meg er det ingen Gud.+ Jeg skal spenne beltet fast omkring deg, enda du ikke har kjent meg,  for at folk skal vite fra solens oppgang og fra dens nedgang at det ikke er noen foruten meg.+ Jeg er Jehova, og det er ingen annen.+  Jeg som former lys+ og skaper mørke,+ stifter fred+ og skaper ulykke,+ jeg, Jehova, gjør alt dette.+  Dere himler, la det dryppe ovenfra;+ og måtte skyhimlene la rettferdighet sildre.+ La jorden åpne seg, og la den bære frukt i form av frelse, og la den samtidig få rettferdighet til å spire fram.+ Jeg, Jehova, har skapt det.»*+  Ve den som har stridd med Ham som formet ham,+ som et potteskår med jordens andre potteskår! Skulle leiren+ si til ham som former den: «Hva lager du?», og ditt verk si: «Han har ingen hender»? 10  Ve den som sier til en far: «Hva blir du far til?», og til hustruen:* «Hva har du fødselsveer for?»+ 11  Dette er hva Jehova har sagt, Israels Hellige+ og han som formet+ ham: «Spør meg endog om de kommende ting+ vedrørende mine sønner;+ og vedrørende mine henders verk+ skal dere gi meg befaling. 12  Det er jeg som har dannet jorden,+ og mennesket* på den har jeg skapt.+ Jeg — mine egne hender har spent ut himlene,+ og hele deres hær har jeg gitt befaling.»+ 13  «Det er jeg som har vekket opp én i rettferdighet,+ og alle hans veier skal jeg gjøre rette.+ Det er han som skal bygge min by,+ og mine landflyktige skal han la dra,*+ ikke for betaling+ og ikke for bestikkelse,» har hærstyrkenes Jehova sagt. 14  Dette er hva Jehova har sagt: «Egypts ubetalte arbeidere+ og Etiopias* kjøpmenn og sabeerne,+ høye menn*+ — til deg* skal de komme over, og dine skal de bli.+ Bak deg skal de vandre; i lenker+ skal de komme over, og for deg skal de bøye seg.+ Til deg skal de be og si: ’Sannelig, Gud er i forening med deg,*+ og det er ingen annen; det er ingen annen Gud.’»*+ 15  I sannhet, du er en Gud som holder seg skjult,+ Israels Gud, en Frelser.+ 16  De skal sannelig bli til skamme og også bli ydmyket, alle sammen. Sammen må de vandre i ydmykelse,+ de som framstiller avgudsfigurer. 17  Men Israel skal visselig bli frelst i forening med Jehova+ med en frelse som varer til uavgrensede tider.+ Dere skal ikke bli til skamme,+ og dere skal ikke bli ydmyket+ til evighetens uavgrensede tider. 18  For dette er hva Jehova har sagt, himlenes Skaper,+ han, den sanne Gud,+ han som formet jorden og dannet den,+ han som grunnfestet den,+ som ikke skapte den forgjeves,* men formet den til å være bebodd:+ «Jeg er Jehova, og det er ingen annen.+ 19  Jeg talte ikke i det skjulte,+ på et mørkt sted på jorden; jeg sa heller ikke til Jakobs ætt:* ’SØK meg forgjeves.’+ Jeg er Jehova, som taler det som er rettferdig, som kunngjør det som er rettskaffent.+ 20  Samle dere og kom!+ Nærm dere i forening, dere unnslupne fra nasjonene.+ De som bærer sitt utskårne bilde av tre,* har ikke fått noen kunnskap, heller ikke de som ber til en gud som ikke kan frelse.*+ 21  Avgi beretning og legg fram DERES sak.+ Ja, la dem rådføre seg med hverandre i enhet. Hvem har latt dette bli hørt fra fordums tid?+ Hvem har fortalt det helt fra den tiden?+ Er det ikke jeg, Jehova? Foruten meg er det ingen annen Gud;*+ en rettferdig Gud* og en Frelser+ — det er ingen bortsett fra meg.+ 22  Vend dere til meg og bli frelst,+ alle dere ved jordens ender; for jeg er Gud, og det er ingen annen.+ 23  Ved meg selv har jeg sverget+ — av min egen munn, i rettferdighet, er ordet gått ut,+ slik at det ikke vender tilbake+ — at for meg skal hvert kne bøye seg,+ til meg skal hver tunge avlegge ed*+ 24  og si: ’Sannelig, i Jehova er det full rettferdighet og styrke.+ Alle som blir opptent av vrede mot ham, skal komme rett til ham og bli til skamme.+ 25  I Jehova skal hele Israels ætt+ vise seg å ha rett+ og rose seg.’»+

Fotnoter

«til sin salvede». Hebr.: limsjichọ; gr.: . . . khristoi . . . ; syr.: lamsjicheh; lat.: chrịsto . . .
«til Kyros», M(hebr.: leKhọresj)TLXXVg.
«Gud». Hebr.: ’Elohẹ.
El.: «ham», hankj. på hebr.
El.: «kvinnen».
«og mennesket». Hebr.: we’adhạm.
El.: «skal han sende bort». Hebr.: jesjallẹach.
«Etiopias», Vg; LXX: «etiopiernes»; MTSy: «Kusjs».
«høye menn». Bokst.: «menn av mål».
«deg», hunkj. på hebr.; refererer til et folk el. en by.
«Gud er i forening med deg». Bokst.: «i deg [er] Gud». Hebr.: bakh ’El.
«ingen annen Gud». Hebr.: ’ẹfes ’Elohịm.
El.: «uten noen hensikt».
El.: «avkom».
Bokst.: «sitt utskårne bildes tre». Hebr.: ‛ets pislạm.
«en gud som ikke kan frelse». Hebr.: ’el lo’ josjịa‛; gr.: theou. . . ; lat.: dẹum . . .
«Gud». Hebr.: ’Elohịm.
«en rettferdig Gud». Hebr.: ’El-tsaddịq; lat.: Dẹus iustus.
«for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal åpent anerkjenne Gud», LXX. Se Ro 14:11.