Jesaja 43:1–28

43  Og nå, dette er hva Jehova har sagt — din Skaper,+ Jakob, og han som formet deg,+ Israel: «Vær ikke redd, for jeg har kjøpt deg tilbake.+ Jeg har kalt deg ved ditt navn.+ Du er min.+  Dersom du skulle gå gjennom vannmassene,+ så vil jeg være med deg,+ og gjennom elvene, så skal de ikke overskylle deg.+ Dersom du skulle gå gjennom ilden, skal du ikke bli svidd, og flammen skal ikke brenne deg.+  For jeg er Jehova din Gud,* Israels Hellige, din Frelser.+ Jeg har gitt Egypt som løsepenge for deg,*+ Etiopia*+ og Sẹba i ditt sted.  Fordi du har vært dyrebar i mine øyne,+ er du blitt ansett som verdig til å bli æret, og jeg selv har elsket deg.+ Og jeg skal gi mennesker* i ditt sted og folkegrupper i stedet for din sjel.+  Vær ikke redd, for jeg er med deg.+ Fra soloppgangen skal jeg bringe din ætt, og fra solnedgangen skal jeg samle deg.+  Jeg skal si til Norden:+ ’Gi slipp!’ og til Syden:* ’Hold ikke tilbake. Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ytterste ende,+  enhver som kalles med mitt navn,+ og som jeg har skapt til min egen herlighet,+ som jeg har formet, ja som jeg har dannet.’+  Før fram et folk som er blindt, enda det finnes øyne, og dem som er døve, enda de har ører.+  La alle nasjonene bli samlet* på ett sted, og la folkegrupper bli ført sammen.+ Hvem er det blant dem som kan kunngjøre dette?+ Eller kan de la oss få høre selv de første ting?+ La dem føre fram sine vitner,+ så de kan bli erklært rettferdige, eller la dem høre og si: ’Det er sannhet!’»*+ 10  «Dere er mine vitner,»*+ lyder Jehovas utsagn, «ja min tjener,* som jeg har utvalgt,+ for at dere skal kjenne+ og ha tro på meg,+ og for at dere skal forstå at jeg er den samme.+ Før meg ble ingen Gud* formet,+ og etter meg er det fortsatt ingen.*+ 11  Jeg — jeg er Jehova,+ og foruten meg er det ingen frelser.»+ 12  «Det er jeg som har forkynt det og frelst og latt det bli hørt,+ da det ikke var noen fremmed gud* blant dere.+ Dere er derfor mine vitner,»+ lyder Jehovas utsagn, «og jeg er Gud.*+ 13  Og hele tiden* er jeg den samme;+ og det er ingen som utfrir av min hånd.+ Jeg skal handle,+ og hvem kan føre den* tilbake?»+ 14  Dette er hva Jehova har sagt, DERES Gjenkjøper,+ Israels Hellige:+ «For DERES skyld vil jeg sende bud til Babylon og la fengslenes bommer* komme ned,+ og kaldeerne på skipene med jammerrop fra deres side.+ 15  Jeg er Jehova, DERES Hellige,*+ Israels Skaper,+ DERES Konge.»+ 16  Dette er hva Jehova har sagt, han som lager en vei gjennom havet og en sti gjennom mektige vann,+ 17  han som fører ut stridsvognen og hesten, den militære styrken og de sterke* på samme tid:+ «De skal ligge der.+ De skal ikke reise seg.+ De skal sannelig bli slokket.+ Som en linveke skal de slokkes.»+ 18  «Tenk ikke på de første ting, og vend ikke DERES oppmerksomhet mot de tidligere ting. 19  Se, jeg gjør noe nytt.+ Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?+ Ja, gjennom ødemarken skal jeg legge en vei,+ gjennom ørkenen elver.+ 20  Markens ville dyr skal ære meg,+ sjakalene og strutsene;*+ for jeg kommer til å ha gitt vann endog i ødemarken, elver i ørkenen,+ for å la mitt folk, min utvalgte,+ drikke, 21  det folket som jeg har formet til meg selv, for at de skulle forkynne min pris.+ 22  Men meg har du ikke kalt på, Jakob,+ for du er blitt trett av meg, Israel.+ 23  Du har ikke brakt meg dine helbrennofres sauer, og med dine slaktofre har du ikke æret meg.+ Jeg har ikke tvunget deg til å tjene meg med en gave, og jeg har ikke trettet deg med virak.*+ 24  Til meg har du ikke kjøpt krydderrør+ for penger;* og med dine slaktofres fett har du ikke mettet meg.+ Du har i virkeligheten tvunget meg til å tjene på grunn av dine synder; du har trettet meg med dine misgjerninger.+ 25  Jeg — jeg er den som utsletter+ dine overtredelser+ for min egen skyld,+ og dine synder skal jeg ikke komme i hu.+ 26  Minn meg; la oss sammen innlede et rettsoppgjør;*+ avlegg din egen beretning, så du kan få rett.+ 27  Din egen far, den første, har syndet,+ og dine egne talsmenn* har begått overtredelser mot meg.+ 28  Derfor skal jeg vanhellige det hellige steds fyrster,* og jeg vil overgi Jakob som en mann som er viet til tilintetgjørelse, og Israel til spottende ord.+

Fotnoter

«din Gud». Hebr.: ’Elohẹjkha.
El.: «soningssum for deg». Bokst.: «noe som dekker deg». Hebr.: khofrekhạ.
«Etiopia», LXXVg; MTSy: «Kusj».
Bokst.: «et menneske av jord». Hebr.: ’adhạm.
El.: «og til Teman». Hebr.: ulethemạn.
I overensstemmelse med TSy; MLXX: «Alle nasjonene har samlet seg».
«Det er sannhet!» Bokst.: «Sannhet!» Hebr.: ’emẹth.
«Dere er mine vitner». Hebr.: ’attẹm ‛edhai, flt.; lat.: vos tẹstes mẹi, flt.
«ja min tjener», M(hebr.: we‛avdị, ent.)LXXVg; T(aram.): we‛avdmesjichạ’, «ja min tjener, den salvede»; Sy: «ja mine tjenere».
«Gud». Hebr.: ’El.
El.: «og etter meg ble det ingen»; el.: «og etter meg skal det ikke være noen».
El.: «noen fremmed».
«Gud». Hebr.: ’El.
Bokst.: «fra dag[en]». LXXVg: «fra begynnelsen».
«den», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «min hånd».
«fengslenes bommer», ved en tekstrettelse; M: «alle flyktningene»; Vg: «alle bommene».
El.: «Jeg, Jehova, er DERES Hellige». Hebr.: ’anị Jehwạh Qedhosjekhẹm.
Bokst.: «og en sterk en», ent., men brukt i kollektiv betydning.
Se fotn. til 13:21, «strutsene».
El.: «med krav om virak».
El.: «sølv».
El.: «la oss sammen tre fram for retten».
El.: «tolker; fortolkere».
El.: «vanhellige de hellige fyrster».