Jesaja 31:1–9

31  Ve dem som drar ned til Egypt for å få hjelp,+ dem som stoler på hester,+ og som setter sin lit til stridsvogner,+ fordi de er tallrike, og til stridshester,* fordi de er meget sterke, men som ikke har sett hen til Israels Hellige og ikke har søkt Jehova.+  Men han er også vis+ og skal la ulykke komme,+ og sine ord har han ikke kalt tilbake;+ og han skal sannelig reise seg mot ugjerningsmennenes hus+ og mot det som er en hjelp for dem som praktiserer det som er skadelig.+  Men egypterne er mennesker av jord*+ og ikke Gud;* og deres hester er kjød+ og ikke ånd. Og Jehova selv skal rekke ut sin hånd, og den som gir hjelp, skal snuble, og den som blir hjulpet, skal falle,+ og samtidig kommer de alle sammen til å få sin ende.  For dette er hva Jehova har sagt til meg: «Liksom løven, ja ungløven med manke,+ knurrer over sitt bytte, når hyrder i fullt antall blir kalt ut mot den, og den til tross for deres røst ikke blir skremt og til tross for deres larm ikke kryper sammen — slik skal hærstyrkenes Jehova stige ned for å føre krig over Sions fjell og over hennes høyde.+  Lik flygende fugler, slik skal hærstyrkenes Jehova forsvare Jerusalem.+ Idet han forsvarer henne, skal han også visselig utfri henne.+ Idet han skåner* henne, skal han også la henne unnslippe.»  «VEND om+ til Ham som Israels sønner har sunket dypt i sitt opprør mot.+  For på den dagen kommer de alle sammen til å forkaste sine verdiløse guder av sølv og sine verdiløse guder av gull,+ som DERES hender har laget til dere som en synd.+  Og assyreren skal falle for sverdet, et som ikke tilhører en mann;* og et sverd, et som ikke tilhører et menneske av jord,* kommer til å fortære ham.+ Og han skal flykte på grunn av sverdet, og hans unge menn kommer til å bli satt til tvangsarbeid.  Og hans steile klippe kommer til å forsvinne av ren gru, og på grunn av signalet*+ skal hans fyrster bli skrekkslagne,» lyder utsagnet fra Jehova, hvis lys er i Sion, og hvis ovn+ er i Jerusalem.

Fotnoter

El.: «ryttere; hestfolk».
«mennesker av jord». El.: «mennesker». Hebr.: ’adhạm.
«Gud». Hebr.: ’El.
El.: «går forbi». Hebr.: pasọach, en form av verbet pasạch, som substantivet pẹsach, «påske», er avledet av.
«en mann». Hebr.: ’isj.
«et menneske av jord». Hebr.: ’adhạm.
«på grunn av signalet». Hebr.: minnẹs.