Jesaja 30:1–33

30  «Ve de gjenstridige sønner,»+ lyder Jehovas utsagn, «de som er tilbøyelige til å gjennomføre råd,* men ikke det som kommer fra meg,+ og til å utøse et drikkoffer,* men ikke med min ånd, for å føye synd til synd+  de som begir seg av sted for å dra ned til Egypt,+ og som ikke har spurt min munn,+ for å søke ly i faraos borg og søke tilflukt i Egypts skygge!+  Og faraos borg skal for dere bli en årsak til skam,+ og tilflukten i Egypts skygge en årsak til ydmykelse.+  For til Sọan+ er hans fyrster kommet, og hans utsendinger* når helt til Hạnes.  Enhver skal i sannhet bli skamfull over et folk som ikke er til gagn for noen, som ikke er til hjelp og ikke til gagn, men er en årsak til skam og en årsak til vanære.»+  Utsagnet mot dyrene i sør:*+ Gjennom* landet med trengsel+ og harde forhold, med løve og knurrende* leopard, med hoggorm og flygende ildslange,+ fører de sine rikdommer på fullvoksne eslers skuldrer og sine forråd på kamelers+ pukler. For folket skal de vise seg å være uten nytte.  Og egypterne er bare tomhet, og forgjeves kommer de til å hjelpe.+ Derfor har jeg kalt denne:* «Rạhab+ — de vil helst sitte stille.»  «Kom nå, skriv det på en tavle hos dem, ja, skriv det opp i en bok,+ så det kan stå der for en dag i framtiden, som et vitnesbyrd* til uavgrenset tid.+  For det er et opprørsk folk,+ løgnaktige sønner,+ sønner som ikke har villet høre Jehovas lov,+ 10  som har sagt til dem som ser: ’Dere skal ikke se’, og til dem som har syner: ’Dere skal ikke se syner for oss av redelige ting.*+ Tal glatte ord* til oss; se syner av bedragerske ting.+ 11  Vik av fra veien; bøy av fra stien.+ Få for vår skyld Israels Hellige til å bli borte.’»+ 12  Derfor, dette er hva Israels Hellige har sagt: «I betraktning av at dere forkaster dette ord,+ og ettersom dere setter DERES lit til bedrageri og til det å gå krokveier og dere støtter dere til det,+ 13  derfor skal denne misgjerning bli for dere som et revnet, falleferdig stykke som buler ut i en høy mur,+ som kan bryte sammen plutselig, på et øyeblikk.+ 14  Og en skal sannelig knuse den, som en knuser en stor krukke fra pottemakerne,+ en som blir slått i stykker uten skånsel, slik at det blant dens stykker ikke kan finnes et potteskår til å rake ild med fra ildstedet eller til å øse vann med fra et myrlendt sted.»*+ 15  For dette er hva Den Suverene Herre Jehova, Israels Hellige,+ har sagt: «Ved å vende tilbake og hvile skal dere bli frelst. DERES velde skal bestå i at dere rett og slett forholder dere rolig og nærer tillit.»+ Men dere ville ikke.+ 16  Og dere begynte å si: «Nei, på hester skal vi flykte!»+ Av den grunn skal dere flykte. «Og på raske hester skal vi ri!»+ Av den grunn skal de som forfølger dere, vise seg å være raske.+ 17  Tusen skal skjelve* på grunn av refselsen fra én;+ på grunn av refselsen fra fem skal dere flykte, inntil dere er blitt tilbake som en mast på toppen av et fjell og som et signal* på en høyde.+ 18  Og derfor skal Jehova fortsette å vente på å kunne vise dere sin gunst,+ og derfor skal han reise seg for å vise dere barmhjertighet.+ For Jehova er en dommens Gud.*+ Lykkelige+ er alle som fortsetter å vente på ham.+ 19  Når folket i Sion+ bor i Jerusalem,+ skal du* slett ikke gråte.+ Han* skal visselig vise deg sin gunst ved lyden av ditt rop; så snart han hører det, skal han i sannhet svare deg.+ 20  Og Jehova* skal visselig gi dere brød i form av trengsel og vann i form av undertrykkelse;+ men din Store Veileder* skal ikke lenger skjule seg, og dine øyne skal bli øyne som ser din Store Veileder.+ 21  Og dine ører skal høre et ord bak deg si: «Dette er veien.+ GÅ på den» — dersom dere skulle gå til høyre, eller dersom dere skulle gå til venstre.+ 22  Og overtrekket på dine* utskårne bilder av sølv og det tettsluttende belegget på din støpte+ billedstøtte av gull+ skal dere* gjøre urene.+ Du kommer til å kaste dem bort.+ Som en kvinne som har menstruasjon, kommer du til å si til det: «Bare urenhet!»+ 23  Og han skal visselig gi regn for ditt såkorn, som du tilsår jorden med,+ og brød som grøde fra jorden, og det skal bli fett og rikt på olje.+ Din buskap skal på den dagen beite på en vidstrakt beitemark.+ 24  Og kveget og de fullvoksne eslene som bearbeider jorden, skal ete fôr som er tilsatt syreplanter, som er blitt kastet med skovl+ og med gaffel. 25  Og på hvert høyt fjell og på hver høy ås skal det være bekker,+ vanngrøfter, på den store slaktingens dag, når tårnene faller.+ 26  Og fullmånens lys skal bli som den glødende solens lys; og den glødende solens lys skal bli sju ganger sterkere,+ som sju dagers lys, på den dagen da Jehova forbinder sitt folks sammenbrudd+ og helbreder+ til og med det dype såret etter det slaget han gav det. 27  Se, Jehovas navn kommer langt bortefra, brennende av hans vrede+ og med tunge skyer. Hans lepper er blitt fulle av fordømmelse, og hans tunge er som en fortærende ild.+ 28  Og hans ånd* er som en flommende elv som når helt til halsen,+ for å svinge nasjonene fram og tilbake med en verdiløshetens sikt;+ og et bissel+ som får en til å virre omkring, skal være i folkenes kjever.+ 29  Dere kommer til å ha en sang,+ lik sangen i den natten da en helliger seg til en høytid,+ og fryd i hjertet, som hos den som vandrer av sted med en fløyte+ for å gå til Jehovas fjell,+ til Israels Klippe.*+ 30  Og Jehova skal visselig la sin røsts+ verdighet bli hørt, og han skal la folk se hans arm fare ned,+ i vredens voldsomme harme+ og en fortærende ilds flamme+ og med skybrudd og kraftig uvær+ og haglsteiner.+ 31  For på grunn av Jehovas røst skal Assyria bli skrekkslagent;+ med en stokk skal han slå det.+ 32  Og hvert slag av hans tukts* stav, som Jehova lar ramme Assyria, skal sannelig vise seg å være ledsaget av tamburiner og harper;+ og i kamper hvor våpen svinges,* skal han i sannhet kjempe mot dem.+ 33  For hans Tọfet*+ er nylig gjort i stand; det er også beredt for kongen selv.+ Han har gjort dets bål dypt. Det er ild og ved i overflod. Jehovas pust* brenner som en elv av svovel mot det.+

Fotnoter

El.: «en beslutning; en plan».
El.: «til å inngå en allianse», dvs. ved å utøse et drikkoffer. El.: «til å veve et dekke».
El.: «sendebud».
El.: «Negev». Hebr.: nẹghev.
El.: «I; Inn i».
«knurrende», ved en tekstrettelse; M: «[leopard] fra dem».
«denne», hunkj. på hebr.
«som et vitnesbyrd», TSyVg; hebr.: la‛ạdh, «for evig».
El.: «av det som er sant og rett».
El.: «smigrende ord; ord vi gjerne vil høre».
«til å øse vann med fra et myrlendt sted». Se VT, bd. VII, 1957, s. 203⁠–207.
«Tusen skal skjelve», ved en tekstrettelse; M: «Tusen, én».
«og som et signal». Hebr.: wekhannẹs.
«en dommens Gud». Hebr.: ’Elohẹ misjpạt.
«du», hankj. på hebr.
«Han», MTVg; 1QIsa: «Jehova».
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B.
«din Store Veileder (Lærer)». Bokst.: «dine veiledere (lærere)». Hebr.: Morẹjkha, majestetsflt. og derfor med verbet i ent.
«dine», MVg; viser til den enkeltes; TSy: «DERES».
«dere», MTSy; LXXVg: «du».
«Og hans ånd (pust)». Hebr.: weruchọ; gr.: kai to pneuma autou; lat.: spịritus ẹius.
«Klippe». Hebr.: Tsur; TSy: «Mektige»; LXX: «Gud»; Vg: «Sterke».
«tukts», ved en liten tekstrettelse; M: «grunnvolls».
«og i (med) svingeofferprosesjoner», ved en liten tekstrettelse.
«hans Tofet», med en annen vokalisering; M: «Tofte».
«pust». Hebr.: nisjmạth, som i 1Mo 2:7.