Jesaja 16:1–14

16  SEND en vær til landets hersker,+ fra Sẹla mot ødemarken, til Sions datters fjell.+  Og det skal skje: Som en flyktende vinget skapning, jaget bort fra redet,+ slik skal Mọabs døtre bli ved Ạrnons+ vadesteder.  «Kom med råd, dere menn,* fullbyrd avgjørelsen.+ Gjør* din skygge slik som natten midt i middagstiden.+ Skjul de bortdrevne;+ forråd ikke den som flykter.+  Måtte mine bortdrevne bo som utlendinger hos deg, Mọab.+ Bli et skjulested for dem mot herjeren.+ For undertrykkeren har fått sitt endelikt; herjingen har opphørt; de som tråkker ned andre, er blitt utryddet fra jorden.*+  Og i kjærlig godhet* skal en trone visselig bli grunnfestet;+ og én skal sette seg på den i sannferdighet* i Davids telt,+ en som dømmer og søker rett og er snar til å handle i rettferdighet.»+  Vi har hørt om Mọabs stolthet, at han er meget stolt;+ hans hovmod og hans stolthet og hans heftige vrede+ — hans tomme snakk skal ikke være slik.*+  Derfor skal Mọab hyle over Mọab; ja, hele landet skal hyle.+ Over Kir-Hạresets+ rosinkaker skal de jamre, de som virkelig er slagne,  for Hẹsjbons+ terrasser har visnet bort. Sịbmas+ vinranke — nasjonenes eiere* har slått ned dens høyrøde grener.* Helt til Jạser+ hadde de nådd; de hadde flakket omkring i ødemarken. Dens skudd hadde fått lov til å vokse fritt og bli frodige; de hadde gått over til havet.*  Derfor skal jeg gråte med Jạsers gråt over Sịbmas vinranke.+ Med mine tårer skal jeg gjennombløte deg, Hẹsjbon+ og Ẹlale,+ for over din sommer og over din innhøstning har jubelropet falt.*+ 10  Og fryd og glede er blitt tatt bort fra frukthagen, og i vingårdene ropes det ikke av glede; det ropes ikke.+ Tråkkeren tråkker ingen vin i pressene.+ Jubelropet har jeg fått til å opphøre.+ 11  Derfor bruser mitt indre som en harpe over Mọab,+ og mitt innerste over Kir-Hạreset.*+ 12  Og det ble sett at Mọab ble trettet ut på offerhaugen;+ og han kom til sin helligdom for å be,+ men han kunne ikke utrette noe.+ 13  Dette er det ord som Jehova tidligere talte om Mọab. 14  Og nå har Jehova talt og sagt: «Innen tre år, regnet som en leiekars år,+ da skal Mọabs herlighet+ bli vanæret med stor uro av ethvert slag, og de som blir igjen, skal være svært få, ikke mektige.»+

Fotnoter

«Kom med . . . , dere menn». Det hebr. verbet står i hankj. flt. i 1QIsaM, men i hunkj. ent. i Mmargen og 11 hebr. hss.
«Gjør», hunkj. ent. på hebr.
El.: «landet».
El.: «i lojal kjærlighet». Hebr.: bachẹsedh.
El.: «i sannhet (trofasthet)». Hebr.: be’emẹth.
El.: «hans tomme snakk kommer ikke til å stemme».
El.: «store eier». Hebr.: ba‛alẹ, en flertallsform av bạ‛al, muligens majestetsflt.
El.: «druer».
El.: «hadde strakt seg helt til havet».
El.: «for over din sommerfrukt og over din høst har krigsropet falt».
«over Kir-Hareset», ved en tekstrettelse; M(hebr.): leQịr chạres.