Jesaja 14:1–32

14  For Jehova skal vise Jakob barmhjertighet,+ og han skal med sikkerhet utvelge Israel enda en gang;+ og han skal virkelig gi dem ro på deres jord,+ og den fastboende utlendingen* skal slutte seg til dem, og de skal knytte seg til Jakobs hus.+  Og folkeslag skal i sannhet ta dem og føre dem til deres eget sted, og Israels hus skal ta dem til seg som sin eiendom på Jehovas jord som tjenere og som tjenestekvinner;+ og de skal ta til fange dem som holdt dem fanget,+ og de skal rå over dem som drev dem til arbeidet.+  Og det skal skje på den dagen da Jehova gir deg* ro for din smerte og for din uro og for det harde slavearbeidet som ble pålagt deg som slave,+  at du skal framføre dette ordspråkaktige utsagnet mot Babylons konge og si: «Å, hvor den som drev andre til arbeidet, har fått en ende,* undertrykkelsen * har fått en ende!+  Jehova har brutt i stykker de ondes stav, de herskendes stokk,+  den som i raseri slo folkeslag med uopphørlige slag,+ den som i vrede undertvang nasjoner med uhemmet forfølgelse.+  Hele jorden har fått hvile,+ den har fått ro. Folk har i glede brutt ut i fryderop.+  Også einertrærne+ har frydet seg over deg,* likeså Libanons sedrer, og sagt: ’Helt siden du la deg ned, har ingen tømmerhogger+ kommet opp mot oss.’  Selv Sjẹol*+ der nede er blitt urolig for din skyld for å møte deg når du kommer. For din skyld har det vekket opp dem som er kraftløse i døden,*+ alle jordens geitlignende ledere.*+ Det har fått alle nasjonenes konger til å reise seg fra sine troner.+ 10  De tar alle til orde og sier til deg: ’Er også du blitt gjort svak* som oss?+ Er det oss du er blitt gjort lik?+ 11  Ned til Sjẹol er din stolthet brakt, bruset av dine strengeinstrumenter.+ Under deg er mark bredt ut som en seng; og ormer er det som dekker deg.’+ 12  Å, hvor du er falt fra himmelen,+ du skinnende,* daggryets sønn! Hvor du er blitt hogd ned til jorden,+ du som satte nasjonene ut av spill!+ 13  Og det var du som sa i ditt hjerte: ’Til himlene skal jeg stige opp.+ Over Guds* stjerner+ skal jeg løfte min trone,+ og jeg skal sette meg på møtefjellet,+ i de fjerneste områder i nord.+ 14  Jeg skal stige opp over skyenes høyder;+ jeg skal gjøre meg lik Den Høyeste.’+ 15  Men ned til Sjẹol* skal du bli ført,+ til de fjerneste deler av gravens dyp.+ 16  De som ser deg, skal stirre på deg; de skal granske deg nøye og si: ’Er dette den mannen* som fikk jorden til å skjelve, som rystet riker,+ 17  som gjorde det fruktbare land* likt ødemarken og omstyrtet dets* byer,+ som ikke åpnet veien hjem for sine fanger?’+ 18  Alle andre konger over nasjonene, ja alle sammen, har lagt seg til hvile i herlighet, hver i sitt hus.+ 19  Men du — du er blitt kastet bort uten at det er noe gravsted til deg,*+ lik et avskydd skudd,* dekket av drepte menn som er gjennomboret med sverd og farer ned til steinene i gravens dyp,+ lik et nedtrådd kadaver.+ 20  Du skal ikke bli forent med dem i en grav,* for du ødela ditt eget land, du drepte ditt eget folk. Til uavgrenset tid skal avkommet* etter dem som gjør ondt, ikke bli nevnt.*+ 21  GJØR klar en slakterbenk for hans sønner på grunn av deres forfedres misgjerning,+ så de ikke reiser seg og likefram tar jorden* i eie og fyller det fruktbare lands* overflate med byer.»+ 22  «Og jeg vil reise meg mot dem,»+ lyder hærstyrkenes Jehovas utsagn. «Og jeg vil avskjære fra Babylon* navn+ og rest* og avkom og etterslekt,»+ lyder Jehovas utsagn. 23  «Og jeg vil gjøre henne til hulepinnsvins eiendom og til sivgrodde vanndammer, og jeg vil feie henne bort med tilintetgjørelsens kost,»+ lyder hærstyrkenes Jehovas utsagn. 24  Hærstyrkenes Jehova har sverget+ og sagt: «Sannelig, akkurat som jeg har tenkt, slik skal det skje; og det som jeg har besluttet, det skal bli virkelighet,+ 25  med tanke på å knuse assyreren* i mitt land,+ og for at jeg kan trå ham ned på mine egne fjell,+ og for at hans åk virkelig skal bli tatt bort fra dem, og for at hans byrde skal bli tatt bort fra deres* skulder.»+ 26  Dette er den beslutning som er fattet mot hele jorden, og dette er den hånd som er rakt ut mot alle nasjonene. 27  For det er hærstyrkenes Jehova som har truffet en beslutning,+ og hvem kan gjøre den til intet?+ Og det er hans hånd som er rakt ut, og hvem kan vende den bort?+ 28  I det året kong Ạkas døde,+ kom dette utsagnet: 29  «Fryd deg ikke,+ Filistẹa,+ nei ingen i deg, fordi stokken til den som slo deg, er blitt brukket.+ For fra slangens rot+ skal det komme fram en giftslange,+ og dens frukt skal være en flygende ildslange.+ 30  Og de ringes førstefødte skal visselig beite, og i trygghet skal de fattige legge seg ned.+ Og ved hungersnød skal jeg bringe død over din rot, og det som blir igjen av deg,* skal bli drept.*+ 31  Hyl, du port! Skrik, du by! Alle i deg skal miste motet, Filistẹa! For fra nord kommer en røyk, og det er ingen som bryter ut av hans rekker.»+ 32  Og hva skal en svare nasjonens sendebud?+ At Jehova selv har lagt Sions grunnvoll,+ og i henne skal de nødstilte i hans folk ta sin tilflukt.

Fotnoter

El.: «den midlertidige innbyggeren». Hebr.: haggẹr.
«deg», hankj. på hebr.
«har fått en ende». El.: «har opphørt». Hebr.: sjavạth.
El.: «makten; kraften». Se VT, bd. VII, 1957, s. 202⁠–203. 1QIsa(hebr.): marhevạh, «angrepet; stormingen»; LXXSy: «arbeidsfogden»; Vg: «tributten».
«deg», hankj. på hebr.
«Sjeol», 1QIsaM(hebr.: sje’ọl)T; gr.: haides; lat.: infẹrnus.
«dem som er kraftløse i døden». Hebr.: refa’ịm; LXXSyVg: «kjempene». Jf. fotnoter til Job 26:5 og Sl 88:10.
Bokst.: «jordens bukker».
El.: «syk».
«du skinnende», BDB, s. 237; hebr.: helẹl. Gr.: ho heosfọros, «du daggryets (morgenens) frambringer»; lat.: lụcifer, «lysbærer». Jf. fotn. til Job 38:32, «stjernebildet Massarot».
«Guds». Hebr.: ’El; lat.: Dẹi; LXX: «himmelens».
«Sjeol», 1QIsaM(hebr.: sje’ọl)T; gr.: haidou; lat.: infẹrnum.
«den mannen». Hebr.: ha’ịsj; gr.: ho ạnthropos; syr.: gabra’; lat.: vir.
Se fotn. til 13:11, «det fruktbare land».
El.: «dens (hans)», hankj. på hebr.
Bokst.: «bort, ut av din grav».
«lik et . . . skudd». Hebr.: kenẹtser.
El.: «i en begravelse».
El.: «ætten».
El.: «ropt ut».
El.: «landet».
Se fotn. til 13:11, «det fruktbare land».
«Babylon», Vg; MTSy: «Babel».
El.: «dem som er igjen».
«assyreren». Hebr.: ’Asjsjụr; LXX: «assyrerne».
«deres», TVg; M: «hans».
El.: «og resten av deg; og din rest». Hebr.: usje’erithẹkh.
El.: «skal man drepe».