Hebreerne 4:1–16

4  Derfor, siden et løfte om å komme inn til hans hvile+ er latt tilbake, så la oss frykte for at det en gang skal vise seg at noen av dere ikke har nådd fram til det.+  For også vi har fått det gode budskap forkynt for oss,+ akkurat som de også fikk det;+ men det ord som ble hørt, ble ikke til gagn for dem,+ ettersom de ikke ved tro+ var forent med dem som hørte.*+  For vi som har vist tro, vi går inn til hvilen, slik som han har sagt: «Så jeg sverget+ i min vrede: ’De skal ikke komme inn+ til min hvile’»,+ enda hans gjerninger* var fullført+ fra verdens grunnleggelse.*+  For et sted har han sagt følgende om den sjuende dag: «Og Gud* hvilte på den sjuende dag fra alle sine gjerninger»,+  og igjen på dette stedet: «De skal ikke komme inn til min hvile.»+  Ettersom det altså fremdeles er mulig for noen å komme inn* til den og de som det gode budskap+ først ble forkynt for, ikke kom inn på grunn av ulydighet,+  avmerker han igjen en bestemt dag ved at han, etter så lang tid, i Davids salme sier «i dag»; slik som det er blitt sagt ovenfor: «I dag, hvis dere hører hans røst,+ så forherd ikke DERES hjerter.»+  For hvis Josva*+ hadde ført dem til et hvilested,+ ville ikke Gud* senere ha talt+ om en annen dag.  Altså er det fremdeles en sabbatshvile for* Guds folk.+ 10  For den som har kommet inn til Guds* hvile,+ har også selv fått hvile fra sine egne gjerninger,+ liksom Gud fra sine. 11  La oss derfor gjøre vårt ytterste for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter det samme ulydighetsmønster.+ 12  For Guds ord+ er levende+ og utfolder kraft*+ og er skarpere enn noe tveegget sverd+ og trenger så langt inn at det skiller sjel+ og ånd,+ og ledd og deres marg, og kan skjelne* hjertets tanker og hensikter.*+ 13  Og det er ingen skapning som er usynlig for hans blikk,+ men alt er nakent og blottlagt for hans øyne, ham som vi skal stå til regnskap for.+ 14  Derfor, ettersom vi har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene,+ Jesus, Guds Sønn,+ så la oss holde fast ved vår bekjennelse av ham.+ 15  For som øversteprest* har vi ikke en som ikke kan vise medfølelse+ med våre svakheter, men en som er blitt prøvd i alle henseender i likhet med oss, men uten synd.+ 16  La oss derfor med frimodighet i tale+ tre fram+ for den ufortjente godhets trone, for at vi skal få barmhjertighet og finne ufortjent godhet til hjelp i rette tid.+

Fotnoter

«ettersom det [ordet] ikke ved tro var forent med dem som hørte», א.
«hans gjerninger». Bokst.: «gjerningene», אAB; Syp: «Guds gjerninger»; J17: «Jehovas gjerninger».
Bokst.: «nedkasting (nedlegging) [av sæd (el. frø)]». Gr.: katabolẹs.
«Gud», אABVgSyp; J17: «han».
El.: «Ettersom det altså fremdeles er slik at noen skal komme inn». Bokst.: «Ettersom det altså gjenstår (står tilbake) for noen å komme inn».
«Jehosjua», J17,18,22; P46אABVg: «Jesus»; Syp: «Jesju-bar-Nun (Jesus, Nuns sønn)». Se fotn. til Jos 1:1, «Josva».
Bokst.: «han».
Bokst.: «Altså står det en sabbatshvile tilbake for».
Bokst.: «hans».
«utfolder kraft». El.: «virksomt; kraftig». Gr.: energẹs; jf. lånordet «energisk».
«kan skjelne». El.: «kan bedømme». Gr.: kritikọs, «(en) som (be)dømmer; (en) som er i stand til å felle en dom».
«hensikter». Bokst.: «mentale tilbøyeligheter».
«øversteprest». Gr.: arkhierẹa; lat.: pontịficem, «pontifeks»; J17,22(hebr.): kohẹn gadhọl.