Hebreerne 2:1–18

2  Derfor er det nødvendig at vi vier de ting vi har hørt,+ mer enn vanlig oppmerksomhet,* for at vi aldri skal drive bort.+  For når det ord som ble talt gjennom engler,+ viste seg å stå fast og enhver overtredelse og ulydig handling fikk en gjengjeldelse* i samsvar med rettferdigheten,+  hvordan skal da vi unnslippe+ hvis vi ikke har brydd oss om*+ en frelse av en slik storhet,+ den som først ble talt om gjennom vår Herre+ og ble stadfestet+ for oss av dem som hørte ham,  mens Gud vitnet med, både ved tegn og varsler og forskjellige kraftige gjerninger*+ og ved utdelinger+ av hellig ånd i samsvar med sin vilje?+  For det er ikke under engler han har lagt den kommende bebodde jord,*+ som vi taler om.  Men et bestemt vitne har et sted avlagt vitnesbyrd og sagt: «Hva er et menneske, at du kommer ham i hu,*+ eller en menneskesønn, at du tar deg av ham?+  Du gjorde ham litt* lavere enn engler; med herlighet og ære+ kronet du ham, og du satte ham over dine henders verk.*+  Alt la du under hans føtter.»+ For idet Gud* la alt under ham,+ lot han ikke noe være tilbake som ikke er underlagt ham.+ Nå ser vi likevel ennå ikke at alt er underlagt ham;+  men Jesus, som var blitt gjort litt* lavere enn engler,+ ser vi kronet med herlighet+ og ære fordi han led døden,+ for at han ved Guds ufortjente godhet skulle smake døden for hvert menneske.*+ 10  Det sømmet seg nemlig for ham for hvis skyld alle ting er,+ og ved hvem alle ting er, idet han skulle føre mange sønner til herlighet,+ å gjøre deres frelses Hovedformidler*+ fullkommen gjennom lidelser.+ 11  For både han som helliger, og de som blir helliget,*+ stammer alle fra én,+ og av den grunn skammer han seg ikke over å kalle dem «brødre»,*+ 12  idet han sier: «Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre; midt i menigheten* vil jeg lovprise deg med sang.»+ 13  Og igjen: «Jeg vil sette min lit til ham.»+ Og igjen: «Se, jeg og de små barn som Jehova* gav meg.»+ 14  Derfor, siden de «små barn» har del i blod og kjød, fikk også han på lignende måte del i de samme ting,+ for at han ved sin død+ skulle gjøre til intet*+ ham som har midlene til å volde død,+ det vil si Djevelen;*+ 15  og for at han kunne frigjøre+ alle dem som av frykt for døden+ var holdt i trelldom gjennom hele sitt liv.+ 16  For det er jo slett ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ætt.+ 17  Derfor måtte han i alle henseender bli sine «brødre» lik,+ for at han skulle bli en barmhjertig og trofast øversteprest* i ting som vedrører Gud,*+ for å frambære et sonoffer*+ for folkets synder.+ 18  For i og med at han selv led da han ble satt på prøve,+ kan han komme dem til hjelp som blir satt på prøve.+

Fotnoter

«vier . . . mer enn vanlig oppmerksomhet». Bokst.: «mer rikelig har [sinnet] rettet mot . . .».
Bokst.: «tilbakebetaling (utbetaling) av lønn».
El.: «hvis vi har forsømt (vært likegyldige med hensyn til)».
El.: «forskjellige mirakler».
«bebodde jord». Bokst.: «den bebodde». Gr.: ten oikoumẹnen, hunkj. ent.; «jord» (hunkj. på gr.) er underforstått; lat.: ọrbem tẹrrae, «jordens krets (sirkel)». Jf. fotn. til Jes 13:11, «det fruktbare land».
El.: «at du husker ham; at du fortsetter å ha ham i tankene».
El.: «en kort tid».
«og du satte ham over dine henders verk», אACD*VgSyp og Sl 8:6; mangler i P46BDc.
Bokst.: «han».
El.: «som en kort tid var blitt gjort».
El.: «for alle slags mennesker».
El.: «Hovedleder».
El.: «de som blir betraktet (behandlet) som hellige». Gr.: hoi hagiazọmenoi; lat.: qui sanctificạntur; J17,22(hebr.): hamquddasjịm.
«brødre». Gr.: adelfous; lat.: frạtres; J17,18,22(hebr.): ’achịm.
Gr.: ekklesịas; lat.: ecclẹsiae; J17,18,22(hebr.): qahạl.
Se tillegget, 1D.
El.: «gjøre uvirksom».
«Djevelen», אABVg; SypJ17,18,22: «Satan».
Bokst.: «overprest».
«i ting som vedrører Gud». El.: «for det som hører Gud til»; el.: «i tjenesten for Gud».
«frambære et sonoffer». Bokst.: «gjøre soning».