Hebreerne 1:1–14

1  Gud, som for lenge siden ved mange anledninger+ og på mange måter talte til våre forfedre ved profetene,+  har ved enden av disse dager+ talt til oss ved en Sønn,+ som han innsatte som arving til alle ting,+ og ved hvem han dannet+ tingenes ordninger.*  Han er gjenskinnet* av hans herlighet+ og det nøyaktige bilde av selve hans vesen,*+ og han opprettholder alle ting ved hans* krafts ord;+ og etter at han hadde utført en renselse for våre synder,+ satte han seg ved Majestetens* høyre hånd+ i de høye regioner.+  Så er han blitt bedre enn englene,+ i den grad som han har arvet et navn+ som er mer fortreffelig enn deres.  Til hvem av englene har han for eksempel noen gang sagt: «Du er min sønn; jeg er i dag blitt din far»?+ Og igjen: «Jeg skal bli hans far, og han skal bli min sønn»?+  Men når han igjen fører sin Førstefødte+ til den bebodde jord, sier han: «Og la alle Guds engler+ bøye seg ærbødig for* ham.»+  Dessuten sier han om englene: «Og han gjør sine engler til ånder og sine offentlige tjenere* til en flammende ild.»+  Men om Sønnen: «Gud er din trone for evig+ og alltid, og ditt* rikes septer+ er rettskaffenhets septer.*+  Du elsket rettferdighet, og du hatet lovløshet. Derfor har Gud, din Gud, salvet+ deg med jublende gledes olje mer enn dine partnere.»+ 10  Og: «Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoller, og himlene er dine henders verk.+ 11  De, ja de, skal forgå,* men du — du skal bestandig forbli; og liksom en ytterkledning+ skal de alle eldes, 12  og du skal rulle dem sammen som en kappe,+ som en ytterkledning;* og de skal bli skiftet ut, men du er den samme, og dine år skal aldri ta slutt.»+ 13  Men om hvem av englene har han noen gang sagt: «Sitt ved min høyre hånd, inntil jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter»?+ 14  Er de ikke alle ånder+ til offentlig tjeneste,+ utsendt for å tjene dem som skal arve+ frelse?

Fotnoter

«tingenes ordninger». Gr.: tous aiọnas; lat.: saecula; J22(hebr.): haolamịm. Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
El.: «avglansen; utstrålingen».
El.: «det innpregede bilde (avtrykket) av hans natur (substans)».
El.: «sin».
Bokst.: «Storhetens». Gr.: tes megalosỵnes; lat.: Maiestạtis; J17,18,22(hebr.): hagGedhullạh.
«la . . . bøye seg ærbødig for». El.: «la . . . tilbe». Gr.: proskynesạtosan; lat.: adọrent. Se 2Kg 2:15 og fotn.
Bokst.: «offentlige arbeidere». Gr.: leitourgous.
«ditt», ADItVgSyh,p og Sl 45:6; P46אB: «hans».
Bokst.: «retthetens stav».
Bokst.: «tilintetgjøre seg selv».
«som en ytterkledning», P46אAB; mangler i VgSyp og TR.