Filipperne 1:1–30

1  Paulus og Timọteus, Kristi Jesu slaver,+ til alle de hellige i forening med Kristus Jesus som er i Filịppi,+ sammen med tilsynsmenn* og menighetstjenere:*+  Måtte dere ha ufortjent godhet og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.+  Jeg takker alltid min Gud hver gang jeg nevner dere+  i enhver av mine påkallelser for dere alle,+ idet jeg frambærer min påkallelse med glede,  på grunn av det bidrag+ dere har ytet til det gode budskap fra den første dag inntil dette øyeblikk.  For jeg er viss på nettopp dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullende den+ inntil Jesu Kristi dag.+  Det er fullstendig riktig av meg å tenke dette om dere alle, fordi jeg har dere i mitt hjerte,+ idet dere alle er delaktige+ med meg i den ufortjente godhet, både i mine lenker+ og i å forsvare+ og juridisk+ sett grunnfeste det gode budskap.  For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med en slik inderlig hengivenhet+ som den Kristus Jesus har.  Og dette er hva jeg fortsetter å be om, at DERES kjærlighet stadig må bli mer og mer rik+ i tilknytning til nøyaktig kunnskap*+ og full skjelneevne,*+ 10  så dere kan forvisse dere om de viktigere ting,+ slik at dere kan være plettfrie+ og ikke får andre til å snuble,+ helt til Kristi dag, 11  og kan være fylt med rettferdig frukt,+ som kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og pris.+ 12  Nå ønsker jeg at dere skal vite, brødre, at mine forhold er blitt til framgang for det gode budskap+ snarere enn det motsatte, 13  slik at mine lenker+ i forbindelse med Kristus er blitt alminnelig kjent+ blant hele pretorianergarden* og alle de andre;+ 14  og da de fleste av brødrene i Herren er tillitsfulle på grunn av mine lenker, har de så mye mer mot til å tale Guds ord uten frykt.+ 15  Det er riktignok noen som forkynner KRISTUS av misunnelse og rivalisering,+ men andre også av god vilje.+ 16  De siste forkynner KRISTUS av kjærlighet, for de vet at jeg er satt her til forsvar+ av det gode budskap; 17  men de første gjør det av stridslyst,+ ikke med et rent motiv, for de mener de kan forårsake trengsel+ for meg i mine lenker. 18  Hva så? Ikke noe, bortsett fra at Kristus blir forkynt på enhver måte,+ enten det er i forstillelse+ eller i sannhet, og dette gleder jeg meg over. Ja, jeg vil også fortsette å glede meg, 19  for jeg vet at dette vil føre til min frelse* ved DERES påkallelse+ og en tilførsel av Jesu Kristi ånd,+ 20  i samsvar med min spente forventning+ og mitt håp+ om at jeg ikke i noen henseende skal bli til skamme,+ men at Kristus — som alltid før, så også nå, med all frimodighet i tale+ — skal bli opphøyd ved hjelp av mitt legeme,+ enten ved liv eller ved død.+ 21  For å leve er i mitt tilfelle Kristus+ og å dø+ en vinning. 22  Om det nå blir å leve videre i kjødet, så er dette en frukt av mitt arbeid*+ — og likevel, hva jeg skal velge, gjør jeg ikke kjent.* 23  Jeg er under press fra disse to ting;+ men det jeg virkelig ønsker, er frigjørelsen* og det å være sammen med Kristus,+ for dette er ganske visst langt bedre.+ 24  Men for DERES skyld er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet.+ 25  Ettersom jeg altså er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli+ og fortsatt være hos dere alle og bidra til DERES framgang+ og den glede som hører DERES tro til, 26  slik at DERES jublende glede kan strømme over i forbindelse med Kristus Jesus på grunn av meg ved at jeg igjen er nærværende* hos dere. 27  Oppfør dere bare* på en måte som er det gode budskap om KRISTUS verdig,+ for at jeg, enten jeg kommer og ser dere eller er fraværende, kan høre om de ting som gjelder dere, at dere står fast i én ånd og med én sjel*+ kjemper side om side for troen på det gode budskap 28  og ikke i noen henseende blir skremt av DERES motstandere.+ Nettopp dette er et vitnesbyrd om tilintetgjørelse for dem, men om frelse for dere;+ og denne tilkjennegivelsen er fra Gud, 29  for til dere ble det privilegium gitt for Kristi skyld, ikke bare å tro+ på ham, men også å lide+ for hans skyld. 30  For dere har den samme kamp som dere så i mitt tilfelle,+ og som dere nå hører om i mitt tilfelle.+

Fotnoter

«tilsynsmenn». Gr.: episkọpois, dativ flt.; J17(hebr.): happeqidhịm, «tilsynsmennene».
El.: «diakoner». Gr.: diakọnois, dativ flt.; lat.: diạconis.
Bokst.: «i nøyaktig kunnskap». Gr.: en epignọsei; lat.: in sciẹntia.
Bokst.: «sanseevne; oppfatningsevne». Gr.: aisthẹsei; lat.: sẹnsu.
Den romerske keiserens livvakt. Bokst.: «i hele pretoriet».
El.: «min frigivelse».
El.: «så kan jeg bære denne frukt i mitt arbeid».
«gjør jeg ikke kjent». El.: «vet jeg ikke».
El.: «oppbruddet». Se tillegget, 5D.
Se tillegget, 5B.
El.: «Fortsett bare å oppføre dere som borgere»; el.: «Fortsett bare å gjøre DERES borgerplikt».
El.: «og som én mann».