Ester 5:1–14

5  Og det skjedde på den tredje dagen+ at Ester gikk i gang med å kle seg i kongelig skrud,+ og deretter stilte hun seg i den indre forgården+ til kongens hus, rett overfor kongens hus, mens kongen satt på sin kongetrone i det kongelige hus, rett overfor inngangen til huset.  Og det skjedde, så snart kongen så dronning Ester stå i forgården, at hun fant velvilje+ for hans øyne, slik at kongen rakte gullsepteret+ som han hadde i hånden, ut mot Ester. Ester kom nå nærmere og rørte ved den øvre enden av septeret.  Kongen sa da til henne: «Hva har du på hjertet, dronning Ester, og hva anmoder du om?+ Om det så er halvdelen av kongedømmet,+ skal det bli gitt deg!»  Til dette sa Ester: «Hvis det synes kongen godt, måtte da kongen, sammen med Hạman,+ i dag komme* til det gjestebudet+ som jeg har stelt i stand for ham.»  Da sa kongen: «FÅ Hạman til å skynde seg+ å handle etter Esters ord.» Senere kom kongen og Hạman til det gjestebudet som Ester hadde stelt i stand.  Etter en stund sa kongen til Ester under gjestebudet med vin: «Hva ber du om?+ Det skal bli gitt deg! Og hva anmoder du om? Om det så er halvdelen av kongedømmet, skal det etterkommes!»  Til dette svarte Ester og sa: «Min bønn og min anmodning er:  Hvis jeg har funnet velvilje for kongens øyne,+ og hvis det synes kongen godt å oppfylle min bønn og å handle etter min anmodning, måtte da kongen og Hạman komme til det gjestebudet som jeg skal holde for dem i morgen.* I morgen skal jeg så gjøre etter kongens ord.»+  Den dagen gikk Hạman derfor ut glad+ og vel til mote i hjertet; men da Hạman så Mọrdekai i kongens port+ og la merke til at han ikke reiste seg+ og ikke skalv for hans skyld,+ ble Hạman straks fylt av voldsom harme+ mot Mọrdekai. 10  Hạman behersket seg imidlertid og gikk inn i sitt hus. Så sendte han bud og fikk hentet sine venner* og Sẹresj,+ sin hustru; 11  og Hạman begynte å legge ut for dem om sin rikdoms herlighet+ og om sine mange sønner+ og om alt kongen hadde gjort for å gjøre ham stor, og om hvordan han hadde opphøyd ham over fyrstene og kongens tjenere.+ 12  Hạman sa videre: «For øvrig lot dronning Ester ingen annen enn meg komme sammen med kongen til det gjestebudet som hun hadde stelt i stand,+ og også i morgen+ er jeg bedt til henne sammen med kongen. 13  Men alt dette — ikke noe av det gjør meg tilfreds* så lenge jeg ser jøden Mọrdekai sitte i kongens port.» 14  Da sa hans hustru Sẹresj og alle hans venner til ham: «La dem lage en pæl,*+ femti alen* høy. Når det blir morgen,+ skal du si til kongen at de burde henge Mọrdekai på den.+ Gå så glad sammen med kongen til gjestebudet.» Dette syntes godt+ i Hạmans øyne, og han gikk i gang med å få laget pælen.+

Fotnoter

«måtte da kongen, sammen med Haman, i dag komme». Dette ser ut til å være det andre akrostikonet av tetragrammet, JHWH, i Esters bok. Hebr.: Javọ’ Hammẹlekh Wehamạn Hajjọm. Man kjenner til 3 hebr. hss. hvor de hebr. bokstavene i Guds navn, יהוה (JHWH), på dette stedet er skrevet med majuskler (store bokstaver) på følgende måte: יוםה המןו מלךה בואי. I masora blir dette framhevet ved hjelp av røde bokstaver. Se fotn. til 1:20, «. . . så vil de gi».
«i morgen», LXX; mangler i MVg.
«sine venner». El.: «dem som elsket ham».
«Men alt dette – ikke noe av det gjør meg tilfreds». Hebr.: wekhol-zẹH ’enẹnnU sjowẹH lI. (Her svarer U til W, og svarer til J.) Dette ser ut til å være det tredje akrostikonet av tetragrammet, יהוה (JHWH), i Esters bok. Man kjenner til 3 hebr. hss. hvor de hebr. bokstavene i Guds navn, יהוה, på dette stedet er markert, i omvendt rekkefølge, med store endebokstaver på følgende måte: יל השו ואיננ הוכל־ז. I masora er dette framhevet ved hjelp av røde bokstaver. Se fotnoter til v. 4 og 1:20, «. . . så vil de gi».
Bokst.: «et tre; noe av tre». Hebr.: ‛ets; gr.: ksỵlon; lat.: . . . trạbem. Jf. fotn. til 1Mo 40:19.
Ca. 22,3 m.