Ester 3:1–15

3  Etter disse hendelsene forfremmet kong Ahasvẹrus Hạman,+ agagitten+ Hammedạtas sønn, og opphøyde ham+ og satte hans trone over alle de andre fyrstene som var hos ham.+  Og alle kongens tjenere som var i kongens port,+ bøyde seg og kastet seg ned for Hạman, for slik hadde kongen befalt om ham. Men Mọrdekai bøyde seg ikke og kastet seg ikke ned.+  Og kongens tjenere som var i kongens port, begynte å si til Mọrdekai: «Hvorfor overtrer du kongens påbud?»+  Og det skjedde, da de talte til ham dag etter dag og han ikke hørte på dem, at de fortalte Hạman det for å se om Mọrdekais sak ville stå seg;+ for han hadde fortalt dem at han var jøde.+  Nå så Hạman gang på gang at Mọrdekai ikke bøyde seg og kastet seg ned for ham,+ og Hạman ble fylt av voldsom harme.+  Men i hans øyne var det foraktelig å legge hånd bare på Mọrdekai, for de hadde fortalt ham om Mọrdekais folk; og Hạman begynte å søke å tilintetgjøre+ alle de jødene som var i hele Ahasvẹrus’ rike, Mọrdekais folk.+  I den første måneden,+ det vil si måneden nịsan,* i kong Ahasvẹrus’ tolvte år,+ kastet en «pur»,*+ eller «lodd»,+ i Hạmans påsyn om dag etter dag og om måned etter måned og kom til den tolvte, det vil si måneden ạdar.*+  Deretter sa Hạman til kong Ahasvẹrus: «Det er ett bestemt folk som er spredt omkring+ og atskilt blant folkene i alle ditt rikes provinser;+ og deres lover er forskjellige fra alle andre folks, og kongens lover handler de ikke etter,+ så det er ikke tilbørlig for kongen å la dem være.  Hvis det synes kongen godt, så la det bli nedskrevet at de skal tilintetgjøres; og ti tusen+ talenter sølv* skal jeg betale i hendene på dem som utfører arbeidet,+ ved å bringe det inn i kongens skattkammer.» 10  Da tok kongen signetringen+ av sin hånd og gav den til Hạman,+ agagitten+ Hammedạtas sønn, han som viste fiendtlighet mot jødene.+ 11  Kongen sa så til Hạman: «Sølvet+ blir gitt deg, også folket, så du kan gjøre med dem etter det som er godt i dine øyne.»+ 12  Kongens sekretærer+ ble da tilkalt i den første måneden, på den trettende dagen, og i samsvar med alt som Hạman befalte, ble det skrevet+ til kongens satraper og stattholderne over de forskjellige provinsene+ og fyrstene over de forskjellige folkeslagene, i hver provins, med dens egen skrift,+ og til hvert folk på dets eget tungemål. Det ble skrevet i kong Ahasvẹrus’ navn,+ og det ble forseglet med kongens signetring.+ 13  Og brevene ble sendt* med ilbud+ til alle kongens provinser, om at en skulle tilintetgjøre, drepe og utslette alle jødene, både unge menn og gamle menn, små barn og kvinner, på én dag,+ på den trettende dagen i den tolvte måneden, det vil si måneden ạdar,+ og om at en skulle plyndre dem for bytte.+ 14  En avskrift av skrivelsen, som skulle gis som lov+ i alle de forskjellige provinsene,+ ble offentliggjort for alle folkeslagene, så de kunne gjøre seg rede til den dagen. 15  Ilbudene drog ut, og kongens ord fikk dem til å skynde seg;+ og loven ble gitt i borgen Sụsan.+ Hva kongen og Hạman angår, så satte de seg ned for å drikke;+ men byen Sụsan+ var i forvirring.+

Fotnoter

Se fotn. til Ne 2:1.
«pur». Betyr «lodd». «Purim», flt., ble navnet på den jødiske høytiden som ble feiret i den tolvte måneden i den jødiske hellige kalender. Se tillegget, 8B.
«adar». Hebr.: ’adhạr. Dette navnet på den tolvte måneden i jødenes hellige kalender forekommer bare i Esr 6:15 og åtte ganger i Esters bok. Adar tilsvarer en del av februar og en del av mars. Se tillegget, 8B.
Ca. 540 millioner kr (77 070 000 $) med en sølvpris beregnet til ca. 1,58 kr/g (7 $ pr. ounce troyvekt).
«ble sendt». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).