Esra 6:1–22

6  Da var det at kong Dareios utstedte en befaling, og de foretok en undersøkelse i huset med opptegnelsene+ over skattene som var plassert der i Babylon.  Og i Ekbạtana,* på det befestede stedet som var i provinsen Mẹdia,+ ble det funnet en bokrull, og i den var følgende memorandum skrevet:  «I kong Kỵros’ første år+ utstedte kong Kỵros en befaling angående Guds hus i Jerusalem: ’La huset bli gjenoppbygd som det stedet der en frambærer ofre,+ og dets grunnvoller skal bli fastlagt;* dets høyde skal være seksti alen,* dets bredde seksti alen,+  med tre lag steiner som rulles på plass,+ og ett lag tømmer;+ og la omkostningene bli betalt av kongens hus.+  Og la også gull- og sølvkarene+ fra Guds hus, dem som Nebukadnẹsar+ tok ut av det templet som var i Jerusalem, og førte til Babylon, bli gitt tilbake, så de kan komme til det templet som er i Jerusalem på sitt sted, og bli plassert i Guds hus.’+  Nå, Tạttenai,+ stattholder på den andre siden av Elven,+ Sjẹtar-Bọsnai+ og dere, deres embetsfeller, de lavere stattholdere+ som er på den andre siden av Elven: Hold dere borte derfra.+  La arbeidet på dette Guds hus foregå uhindret.+ Jødenes stattholder og jødenes eldste skal gjenoppbygge dette Guds hus på dets sted.  Og jeg har utstedt en befaling+ om hva dere skal gjøre med disse jødenes eldste, slik at dette Guds hus kan gjenoppbygges; og fra det kongelige skattkammer,+ av skatten som inndrives på den andre siden av Elven, skal omkostningene omgående betales+ til disse sunne og sterke menn, uten avbrudd.+  Og det som trengs, både unge okser+ og værer+ og lam+ til brennofrene for himmelens Gud, hvete,+ salt,+ vin+ og olje+ — nøyaktig som de prestene som er i Jerusalem, sier — det skal gis dem til stadighet, dag for dag, uten at noe forsømmes, 10  slik at de til stadighet+ kan frambære formildende ofre+ til himlenes Gud og be for kongens og hans sønners liv.+ 11  Og jeg har utstedt en befaling om at enhver som overtrer+ dette dekret,* skal få en bjelke+ revet ut av sitt hus, og han skal pælfestes+ på den,* og hans hus skal gjøres til et offentlig avtrede på grunn av dette.+ 12  Og måtte den Gud som har latt sitt navn+ bo der, styrte enhver konge og ethvert folk som rekker sin hånd ut for å begå en overtredelse og ødelegge+ dette Guds hus, som er i Jerusalem. Jeg, Dareios, utsteder herved en befaling. La den omgående bli fulgt.» 13  Tạttenai, stattholderen på den andre siden av Elven,+ Sjẹtar-Bọsnai+ og deres embetsfeller gjorde da omgående dette, akkurat som kong Dareios hadde sendt beskjed om. 14  Og jødenes eldste+ bygde+ og gjorde framskritt som følge av at profeten Hạggai+ og Sakạrja,+ Ịddos+ sønnesønn, profeterte, og de bygde og fullførte det etter Israels Guds befaling+ og etter Kỵros’+ og Dareios’+ og perserkongen Artaxẹrxes’+ befaling. 15  Og de gjorde dette huset ferdig til den tredje dagen i månemåneden ạdar,+ det vil si i det sjette året av kong Dareios’ regjering. 16  Og Israels sønner, prestene og levittene+ og resten av de tidligere landflyktige,*+ holdt innvielsen+ av dette Guds hus med glede. 17  Og ved innvielsen av dette Guds hus frambar de hundre okser, to hundre værer, fire hundre lam, og som syndoffer for hele Israel tolv geitebukker, etter tallet på Israels stammer.+ 18  Og de innsatte prestene i* deres klasser og levittene i* deres avdelinger,+ til tjenesten for Gud i Jerusalem, i samsvar med forskriften i Moses’ bok.*+ 19  Og de tidligere landflyktige holdt så påsken+ på den fjortende dagen i den første måneden.+ 20  Siden prestene og levittene hadde renset+ seg alle som én, var de alle rene, og de slaktet så påskeofferet+ for alle de tidligere landflyktige og for sine brødre prestene og for seg selv. 21  Deretter spiste Israels sønner som var vendt tilbake fra Landflyktigheten,+ og likeså enhver som hadde skilt seg ut fra urenheten+ hos nasjonene i landet og var kommet til dem for å søke Jehova, Israels Gud.+ 22  Og etterpå holdt de de usyrede brøds høytid+ i sju dager med glede; for Jehova fikk dem til å glede seg, og han hadde vendt+ Assyrias konges hjerte til dem for å styrke deres hender i arbeidet på den sanne Guds, Israels Guds, hus.

Fotnoter

«Ekbatana», Vg; MSy: «Akmeta».
El.: «bli lagt så de blir solide (faste)».
Ca. 26,7 m. Se tillegget, 8A.
El.: «ord».
Bokst.: «og pælfestet skal han slås (nagles) fast på den». Jf. tillegget, 5C.
«de tidligere landflyktige». Bokst.: «Landflyktighetens sønner». Aram.: bene-ghaluthạ’.
El.: «etter».
El.: «etter».
Den første delen av Esras bok som er skrevet på aram., begynner i 4:8 og slutter her.