Esekiel 42:1–20

42  Og han førte meg etter hvert ut+ til den ytre forgården* på veien mot nord.+ Og han tok til å føre meg til den spiserom-avdelingen+ som lå framfor det atskilte området,*+ og som lå framfor bygningen,* mot nord.  På langsiden på hundre alen var den nordlige inngangen, og bredden var femti alen.  Ut mot de tjue alen som hørte til den indre forgården,+ og ut mot brolegningen+ som hørte til den ytre forgården, var det galleri+ midt imot galleri i tre etasjer.  Og foran spiserommene var det en gang, ti alen bred, til det indre,+ en vei på én alen,* og deres innganger var mot nord.  Og når det gjelder spiserommene, så var de øverste kortere, for galleriene tok plass fra dem, mer enn fra de nederste og mer enn fra de mellomste, hva bygningen angår.  For de var i tre etasjer,+ og de hadde ingen søyler slik som søylene i forgårdene. Derfor ble det tatt mer plass fra de øverste enn fra de nederste og fra de mellomste med hensyn til gulvet.  Og steinmuren som var utenfor, var like ved spiserommene ut mot den ytre forgården, overfor de andre spiserommene. Dens lengde var femti alen.  For lengden av de spiserommene som lå ut mot den ytre forgården, var femti alen, og se, framfor templet var det hundre alen.  Og nedenfor disse spiserommene var inngangen i øst, når en kommer inn til dem fra den ytre forgården. 10  I bredden av forgårdens steinmur mot øst, framfor det atskilte området+ og framfor bygningen, var det spiserom.+ 11  Og det var en vei foran dem; den så ut som den ved de spiserommene som lå mot nord;+ slik var deres lengde, og slik var deres bredde; og alle deres utganger var like, og deres grunnplaner var like, og deres innganger var like. 12  Og som inngangene til de spiserommene som lå mot sør, var inngangen ved begynnelsen av veien, veien framfor den tilsvarende steinmuren mot øst, når en kommer inn til dem.+ 13  Og han sa så til meg: «Spiserommene i nord og spiserommene i sør, som ligger framfor det atskilte området,+ de er de hellige spiserom,* hvor prestene som nærmer seg+ Jehova, spiser de høyhellige ting.+ Der legger de de høyhellige ting og kornofferet og syndofferet og skyldofferet, for stedet er hellig.+ 14  Når de, prestene, er kommet inn, skal de ikke gå ut igjen fra det hellige sted* til den ytre forgården, men der skal de legge sine klær, dem som de vanligvis gjør tjeneste i,+ for de er noe hellig. De skal kle seg i andre klær+ og skal så nærme seg det som har med folket å gjøre.» 15  Og han fullførte målingene av det indre huset, og han førte meg ut gjennom den porten som vendte mot øst,+ og han målte det hele rundt omkring. 16  Han målte østsiden* med målerøret. Den var fem hundre rør,* etter målerøret,+ rundt omkring. 17  Han målte nordsiden: fem hundre rør,* etter målerøret, rundt omkring. 18  Sørsiden målte han: fem hundre rør,* etter målerøret. 19  Han gikk rundt til vestsiden.* Han målte fem hundre rør, etter målerøret. 20  På de fire sidene* målte han det. Det hadde en mur hele veien rundt,+ med en lengde på fem hundre rør og en bredde på fem hundre rør,*+ til å danne et skille mellom det som er hellig,* og det som ikke er hellig.+

Fotnoter

«den ytre forgården», MTLXXSyVg; LXXBagster: «den indre forgården».
«det atskilte området». Hebr.: haggizrạh.
«bygningen». Hebr.: habbinjạn.
«en vei på én alen», MTVg; LXXSy: «lengden var hundre alen». Se fotn. til 40:5, «en alen og en håndsbredd».
El.: «disse er helligdommens spiserom», i overensstemmelse med LXX.
«fra det hellige sted (helligdommen)». Hebr.: mehaqqọdhesj; gr.: ek tou hagịou.
«-siden». Bokst.: «-vinden». Hebr.: rụach; lat.: vẹntum.
«rør», MTSyVg; mangler i LXX. Se 40:5.
«rør», MTSyVg; LXX: «alen».
«rør», MTSyVg; mangler i LXX.
«vestsiden». Bokst.: «havets vind», dvs. siden mot Middelhavet, mot vest.
Bokst.: «vindene».
«alen», LXX.
«det som er hellig». El.: «helligdommen». Hebr.: haqqọdhesj; lat.: sanctuạrium.