Efeserne 6:1–24

6  Dere barn, vær lydige* mot DERES foreldre+ i forening+ med Herren,* for dette er rettferdig:*+  «Ær din far og din mor»;+ det er det første bud med et løfte:+  «For at det kan gå deg godt og du kan leve i lang tid på jorden.»+  Og dere fedre, irriter ikke* DERES barn,+ men fortsett å oppdra dem+ i Jehovas* tukt*+ og formaning.*+  Dere slaver, vær lydige mot dem som er DERES herrer i kjødelig forstand,+ med frykt og beven+ i DERES hjerters oppriktighet, som for KRISTUS,  ikke med øyentjeneste, som slike som vil behage mennesker,+ men som Kristi slaver, idet dere gjør Guds vilje av hele DERES sjel.+  Vær slaver med et velvillig sinn, som for Jehova*+ og ikke for mennesker,  for dere vet at hva godt hver enkelt enn måtte gjøre, så skal han få det igjen av Jehova,*+ enten han er slave eller fri.+  Og dere herrer, fortsett å gjøre det samme mot dem, og hold opp med å bruke trusler,+ for dere vet at han som er Herre over både dem og dere,+ er i himlene, og det er ingen partiskhet+ hos ham. 10  Til slutt: Fortsett å vinne kraft+ i Herren og i hans styrkes makt.+ 11  Ta på hele rustningen+ fra Gud, så dere kan stå fast mot Djevelens listige anslag;*+ 12  for vi har en kamp,*+ ikke mot blod og kjød, men mot regjeringene,+ mot myndighetene,+ mot verdensherskerne*+ i dette mørke, mot de onde åndemaktene+ i de himmelske regioner. 13  Ta derfor opp hele rustningen* fra Gud,+ for at dere skal kunne stå imot på den onde dag og stå fast,+ etter at dere har gjort alt grundig. 14  Stå derfor fast, med sannheten+ spent som belte om DERES hofter+ og med rettferdighetens brystplate+ 15  og med fredens gode budskaps+ utrustning* som sko på føttene.+ 16  Ta framfor alt opp troens+ store skjold; med det vil dere kunne slokke alle den ondes brennende piler.+ 17  Ta også imot frelsens hjelm+ og åndens+ sverd,+ det vil si Guds ord,+ 18  mens dere med enhver form for bønn+ og påkallelse fortsetter å be ved enhver anledning i ånd.+ Og hold dere med det for øye våkne med all standhaftighet og med påkallelse for alle de hellige, 19  også for meg, for at det kan bli gitt meg evne til å tale+ når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet i tale+ kan gjøre kjent det gode budskaps hellige hemmelighet,+ 20  det som jeg virker som ambassadør+ for i lenker, for at jeg i forbindelse med det kan tale med frimodighet, slik som jeg bør tale.+ 21  Men for at dere også skal få kjennskap til mine forhold, hvordan jeg har det, så vil Tỵkikus,+ en elsket bror og trofast tjener i Herren, gjøre dere kjent med alt.+ 22  Jeg sender ham til dere nettopp i denne hensikt, for at dere skal ha kjennskap til de ting som har med oss å gjøre, og for at han skal trøste DERES hjerter.+ 23  Måtte brødrene ha fred og kjærlighet med tro fra Gud, Faderen, og Herren Jesus Kristus. 24  Måtte den ufortjente godhet+ være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i ufordervethet.*

Fotnoter

El.: «vær bestandig lydige».
«i forening med Herren», P46אADcVgSyh,pArm; mangler i BD*.
El.: «rett».
Bokst.: «egg ikke . . . til vrede».
Se tillegget, 1D.
Dvs. opplæring som korrigerer og former. Gr.: paideia. Det gr. ordet er avledet av pais, «barn», og betegner i første rekke det som må til for å oppdra et barn.
El.: «forming av sinnet». Bokst.: «inngivelse av sinn».
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
«listige anslag». El.: «renker; slu handlinger». Gr.: methodịas; lat.: insịdias.
El.: «brytekamp».
El.: «kosmokratene». Gr.: tous kosmokrạtoras.
«hele rustningen». Gr.: ten panoplịan; lat.: armatụram.
Bokst.: «beredskap; forberedthet».
El.: «uforgjengelighet».