Efeserne 5:1–33

5  Bli derfor etterlignere av Gud,+ som elskede barn,  og fortsett å vandre i kjærlighet,+ liksom KRISTUS også elsket dere+ og gav seg selv for dere som en offergave+ og et slaktoffer til Gud, til en velluktende duft.+  Utukt+ og urenhet av ethvert slag eller griskhet*+ må ikke engang nevnes blant dere,+ slik som det sømmer seg for hellige,+  heller ikke skammelig oppførsel+ eller tåpelig snakk eller grove+ vittigheter, ting som ikke er passende, men heller takksigelse.+  For dere vet dette, og erkjenner det selv, at ingen som er utuktig+ eller uren eller grisk+ — noe som er ensbetydende med å være en avgudsdyrker — har noen arv i KRISTI og Guds* rike.+  La ingen bedra dere med tomme ord,+ for på grunn av de ovennevnte ting* kommer Guds vrede over ulydighetens sønner.+  Bli derfor ikke delaktige med dem;+  for dere var en gang mørke,+ men nå er dere lys+ i forbindelse med Herren. Fortsett å vandre som lysets barn,  for lysets frukt består av all slags godhet og rettferdighet og sannhet.+ 10  Fortsett å forvisse dere om hva som er antagelig*+ for Herren; 11  og hold opp med å ha del+ med dem i de ufruktbare gjerninger som hører mørket til;+ tvert imot, dere skal til og med irettesette+ dem,* 12  for de ting som skjer i det skjulte ved dem, er det skammelig endog å fortelle om.+ 13  Men alt som blir irettesatt,*+ blir tilkjennegitt av lyset, for alt som blir tilkjennegitt,+ er lys. 14  Derfor sier han:* «Våkn opp,+ du som sover, og stå opp fra de døde,+ og KRISTUS skal lyse+ over deg.» 15  Pass derfor nøye på hvordan dere vandrer,+ at det ikke er som uvise, men som vise, 16  idet dere kjøper dere den beleilige tid,+ for dagene er onde.+ 17  Slutt derfor med å bli ufornuftige, men fortsett å forstå+ hva Jehovas* vilje+ er. 18  Og drikk dere ikke fulle+ på vin, noe som fører til utsvevelser,+ men bli stadig fylt med ånd,+ 19  idet dere taler til hverandre med salmer+ og lovsanger+ til Gud og åndelige sanger, og synger+ og akkompagnerer dere selv med musikk*+ i DERES hjerter for Jehova,* 20  mens dere i vår Herre Jesu Kristi navn alltid takker+ vår Gud og Far* for alle ting. 21  Underordne dere under hverandre+ i Kristi frykt. 22  Hustruene skal underordne seg+ under sine menn som under Herren, 23  for en mann er sin hustrus hode,+ slik KRISTUS også er menighetens hode,+ idet han er dette legemes frelser. 24  Ja, liksom menigheten underordner seg under KRISTUS, slik skal hustruene også underordne seg under sine menn i alt.+ 25  Dere menn, fortsett å elske DERES hustruer,+ liksom KRISTUS også elsket menigheten og gav seg selv for den,+ 26  for at han kunne hellige den,+ idet han renset den med vannbadet ved hjelp av ordet,+ 27  for at han kunne framstille menigheten for seg selv i dens prakt,+ uten at den hadde en plett eller en rynke eller noe slikt, men for at den skulle være hellig og uten lyte.+ 28  På denne måten bør mennene elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv, 29  for ingen har noensinne hatet sitt eget kjød; men han før og pleier det,+ slik KRISTUS også gjør med menigheten, 30  for vi er lemmer på hans legeme.+ 31  «Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru, og de to skal bli ett kjød.»+ 32  Denne hellige hemmelighet+ er stor. Jeg taler nå om Kristus og menigheten.+ 33  Ikke desto mindre skal også hver enkelt av dere elske sin hustru+ som seg selv; på den annen side bør hustruen ha dyp respekt+ for sin mann.

Fotnoter

El.: «begjærlighet». Bokst.: «det å ville ha mer», dvs. et umettelig begjær. Gr.: pleoneksịa.
Se tillegget, 6E.
El.: «disse ting».
El.: «velbehagelig; til behag».
El.: «avsløre dem»; kan enten vise til gjerningene eller til de personene som gjør dem.
El.: «avslørt».
El.: «sies det».
«Jehovas», J7,8; אD(gr.): tou kyrịou; AVgcSyp: «Guds»; B: «vår Herres»; P46: «Kristi». Se tillegget, 1D.
El.: «og spiller».
Se tillegget, 1D.
Bokst.: «takker Gud og Faderen».