Amos 4:1–13

4  «Hør dette ord, dere Bạsjan-kuer,+ som er på Samạrias fjell,+ som bedrar de ringe,+ som undertrykker de fattige, som sier til sine herrer: ’Kom med det, og la oss drikke!’  Den Suverene Herre Jehova har sverget ved sin hellighet:+ ’«Se, det kommer dager over dere da han sannelig skal løfte dere opp med slakterkroker og den siste delen av dere med fiskekroker.+  Og gjennom revner i muren skal dere gå ut,+ hver og én rett fram;* og dere skal sannelig bli kastet ut* til Hạrmon,» lyder Jehovas utsagn.’  ’KOM til Betel og begå overtredelse.+ Begå stadig overtredelse i Gịlgal+ og bær fram DERES slaktofre om morgenen, på den tredje dagen DERES tiendedeler.*+  Og la et takkoffer av det som er syret, ryke,+ og utrop frivillige offergaver;+ forkynn det, for slik har dere elsket å ha det, dere Israels sønner,’+ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn.  ’Og jeg for min del gav dere også rene tenner+ i alle DERES byer og mangel på brød på alle DERES steder;+ men dere vendte ikke om til meg,’+ lyder Jehovas utsagn.  ’Og jeg holdt også skyllregnet tilbake for dere da det ennå var tre måneder til innhøstningen;+ og jeg lot det regne over én by, men over en annen by lot jeg det ikke regne. På ett jordstykke regnet det, men et jordstykke som jeg ikke lot det regne på,* ble tørket ut.+  Og to—tre byer vaklet til én by for å drikke vann,+ og de fikk ikke nok; men dere vendte ikke om til meg,’+ lyder Jehovas utsagn.  ’Jeg slo dere med avsviing av grøde og med meldugg.+ DERES hager og DERES vingårder ble tallrike, men DERES fikentrær og DERES oliventrær pleide åmen å fortære;+ likevel vendte dere ikke om til meg,’+ lyder Jehovas utsagn. 10  ’Jeg sendte pest blant dere av samme slag som den i Egypt.+ Med sverdet drepte jeg DERES unge menn,+ samtidig med at DERES hester ble ført bort.+ Og jeg fortsatte å la stanken av DERES leirer stige opp, ja i DERES nesebor;+ men dere vendte ikke om til meg,’+ lyder Jehovas utsagn. 11  ’Jeg forårsaket en omstyrtelse blant dere, som da Gud* omstyrtet Sodọma og Gomọrra.+ Og dere ble som en vedkubbe som er revet ut av ilden;+ men dere vendte ikke om til meg,’+ lyder Jehovas utsagn. 12  Derfor, dette er hva jeg skal gjøre med deg, Israel. Ettersom jeg skal gjøre nettopp dette med deg, så gjør deg rede til å møte din Gud,*+ Israel. 13  For se, Han som formet fjellene,+ og Han som skapte vinden,+ og Han som forteller mennesket av jord* hva hans tanker er,*+ Han som gjør daggry til mørke,+ og Han som trår på jordens høyder+ — Jehova, hærstyrkenes Gud,* er hans navn.»+

Fotnoter

«hver og én rett fram». Bokst.: «en (hver) kvinne [hebr.: ’isjsjạh] framfor henne (seg)».
«dere skal sannelig bli kastet ut», ved en tekstrettelse; M: «dere [hunkj. på hebr.] skal sannelig kaste ut».
El.: «tiender».
«som jeg ikke lot det regne på», LXXVg; M: «som det ikke regnet på».
«Gud». Hebr.: ’Elohịm; gr.: ho theọs; lat.: Dẹus.
«din Gud». Hebr.: ’Elohẹjkha.
«mennesket av jord». El.: «jordmennesket». Hebr.: le’adhạm; gr.: anthrọpous; lat.: họmini.
«hva hans tanker er», M; LXX: «[om] sin Kristus (Salvede)».
«hærstyrkenes Gud», M; LXX: «Gud Den Allmektige». Jf. Åp 11:17.