Amos 3:1–15

3  «Hør dette ord som Jehova har talt angående dere,+ Israels sønner, angående hele den slekt som jeg førte opp fra Egypts land,+ idet jeg sa:  ’Bare dere har jeg kjent+ av alle jordens slekter.+ Derfor skal jeg kreve dere til regnskap for alle DERES misgjerninger.+  Går to sammen uten at de har møttes etter avtale?+  Brøler en løve i skogen når den ikke har noe bytte?+ Lar en ungløve med manke sin røst lyde fra sitt skjulested når den ikke har fanget noe som helst?  Faller en fugl i en felle på jorden når det ikke er noen snare for den?+ Spretter en felle opp fra bakken når den slett ikke har fanget noe?  Hvis det blåses i horn i en by, skjelver ikke da folket?+ Hvis en ulykke inntreffer i byen, er det ikke da Jehova som har gått til handling?  For Den Suverene Herre Jehova gjør ikke noe uten at han har åpenbart sin fortrolige sak* for sine tjenere profetene.+  Det er en løve som har brølt!+ Hvem vil ikke da være redd? Den Suverene Herre Jehova selv har talt! Hvem vil ikke da profetere?’+  ’FORKYNN på boligtårnene i Ạsjdod og på boligtårnene i Egypts land+ og si: «Samle dere mot Samạria-fjellene+ og se de mange urolighetene i hennes* midte og tilfellene av bedrageri i henne.+ 10  Og de har ikke forstått å gjøre det som er redelig,»+ lyder Jehovas utsagn, «de som hoper opp vold+ og herjing i sine boligtårn.»’ 11  Derfor, dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Det er en motstander, ja rundt omkring landet,+ og han skal sannelig styrte din* styrke ned fra deg, og dine boligtårn skal med sikkerhet bli plyndret.’+ 12  Dette er hva Jehova har sagt: ’Liksom hyrden river to skanker eller en bit av et øre ut av løvens gap,+ slik skal Israels sønner bli revet bort, de som sitter i Samạria på en praktfull løybenk+ og på en Damaskus-divan.’+ 13  ’HØR og avlegg vitnesbyrd*+ i Jakobs hus,’ lyder Den Suverene Herre Jehovas, hærstyrkenes Guds,* utsagn. 14  ’For den dagen jeg krever Israel til regnskap+ for hans opprør, vil jeg også kreve Betels altere til regnskap;+ og alterets horn skal sannelig bli hogd av, og de skal falle til jorden.+ 15  Og jeg vil slå ned både vinterhuset+ og sommerhuset.’+ ’Og elfenbenshusene vil måtte gå til grunne,+ og mange hus vil måtte få sin ende,’+ lyder Jehovas utsagn.»

Fotnoter

«sin fortrolige sak». Hebr.: sodhọ; lat.: secrẹtum sụum, «sin hemmelighet».
«hennes». El.: «dets»; el.: «byens» (dvs. Samarias). Hunkjønnssuffiks på hebr.
«din», hunkj. på hebr.; viser til byen Samaria; det hebr. ordet for «by» er hunkj.
El.: «og gi en advarsel».
«hærstyrkenes Guds». Hebr.: ’Elohẹ hatstseva’ọth; lat.: Dẹus exercịtuum.