5. Mosebok 11:1–32

11  Og du skal elske Jehova din Gud+ og alltid overholde din forpliktelse overfor ham og hans forskrifter og hans rettslige avgjørelser+ og hans bud.  Og dere har god kunnskap i dag (for jeg taler ikke til DERES sønner, som ikke har kjent og som ikke har sett Jehova DERES Guds tukt,+ hans storhet,+ hans sterke hånd+ og hans utrakte arm,+  heller ikke de tegn og de gjerninger som han gjorde midt i Egypt+ med farao, Egypts konge, og med hele hans land;  heller ikke det han gjorde med Egypts militære styrker, med hans hester og hans stridsvogner — mot deres ansikter lot han Rødehavets vannmasser strømme da de forfulgte dem,+ og Jehova gikk i gang med å tilintetgjøre dem, inntil denne dag+  heller ikke det han har gjort med dere i ødemarken inntil dere kom til dette stedet;  heller ikke det han gjorde med Dạtan og Ạbiram,+ sønnene til Ẹliab, sønn av Ruben, da jorden åpnet sin munn og begynte å oppsluke dem og deres husstander og deres telt og alt levende som fulgte dem, midt i hele Israel);+  for det var DERES øyne som så alle de store gjerninger som Jehova gjorde.+  Og dere skal holde hele det bud+ som jeg gir deg befaling om i dag, for at dere kan bli sterke og virkelig kan dra inn og ta i eie det landet som dere går over til for å ta det i eie,+  og for at dere kan forlenge DERES dager+ på den jord som Jehova sverget overfor DERES forfedre at han skulle gi dem og deres ætt,+ et land som flyter med melk og honning.+ 10  For det landet som du er på vei til for å ta det i eie, er ikke som Egypts land, som dere drog ut fra, hvor du pleide å så ditt korn og var nødt til å sørge for vanning med foten,* som i en grønnsakhage. 11  Men det landet som dere går over til for å ta det i eie, er et land med fjell og dalsletter.+ Av himlenes regn drikker det vann; 12  et land som Jehova din Gud har omsorg for. Jehova din Guds øyne+ hviler stadig på det, fra årets begynnelse til årets slutt. 13  Og det skal skje, hvis dere ubetinget adlyder mine bud,+ som jeg gir dere befaling om i dag, så dere elsker Jehova DERES Gud og tjener ham av hele DERES hjerte og hele DERES sjel,+ 14  at jeg* da visselig skal gi DERES land regn til dets fastsatte tid,+ høstregn og vårregn,*+ og du skal i sannhet samle inn ditt korn og din søte vin og din olje. 15  Og jeg skal visselig gi planter på din mark for dine husdyr,+ og du skal i sannhet spise og bli mett.+ 16  Vokt dere så DERES hjerte ikke blir forledet+ og dere viker av og tilber andre guder og bøyer dere for dem+ 17  og Jehovas vrede blusser opp mot dere og han lukker himlene, så det ikke kommer regn+ og jorden ikke gir sin grøde og dere i hast må bli utryddet av det gode landet som Jehova gir dere.+ 18  Og dere skal legge disse mine ord på DERES hjerte+ og DERES sjel og binde dem som et tegn på DERES hånd, og de skal tjene som et pannebånd mellom DERES øyne.+ 19  Dere skal også lære DERES sønner dem, idet du taler om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp.+ 20  Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter,+ 21  for at DERES dager og DERES sønners dager kan bli mange+ på den jord som Jehova sverget overfor DERES forfedre at han skulle gi dem,+ som himlenes dager over jorden.+ 22  For hvis dere nøye holder hele det bud+ som jeg gir dere befaling om, så dere følger det, elsker Jehova DERES Gud,+ vandrer på alle hans veier+ og holder dere til ham,+ 23  da skal Jehova drive bort alle disse nasjonene for DERES skyld,+ og dere skal sannelig fortrenge nasjoner som er større og mer tallrike enn dere.+ 24  Hvert sted som DERES fotsåle trår på, skal bli DERES.+ Fra ødemarken opp til* Libanon, fra Elven, elven Eufrat, til havet i vest* skal DERES grense gå.+ 25  Ikke én mann kommer til å holde stand mot dere.+ Redsel for dere og frykt for dere skal Jehova DERES Gud la komme over hele det landet+ som dere kommer til å trå på, slik som han har lovt dere. 26  Se, jeg legger i dag fram for dere velsignelse og forbannelse:+ 27  velsignelsen, forutsatt at dere adlyder Jehova DERES Guds bud,+ som jeg gir dere befaling om i dag; 28  og forbannelsen,+ hvis dere ikke adlyder Jehova DERES Guds bud+ og dere viker av fra den veien som jeg gir dere befaling om i dag, slik at dere vandrer etter andre guder, som dere ikke har kjent. 29  Og det skal skje, når Jehova din Gud fører deg inn i det landet som du er på vei til for å ta det i eie,+ at du da skal gi* velsignelsen på Gạrisim-fjellet+ og forbannelsen på Ẹbal-fjellet.+ 30  Er de ikke på den siden av Jordan som ligger i retning av solnedgangen, i landet til de kanaaneerne som bor i Ạraba,+ foran Gịlgal,+ ved siden av Mọres store trær?*+ 31  For dere går over Jordan for å dra inn og ta i eie det landet som Jehova DERES Gud gir dere, og dere skal ta det i eie og bo i det.+ 32  Og dere må være nøye med å følge alle de forordninger og rettslige avgjørelser+ som jeg legger fram for dere i dag.+

Fotnoter

«var nødt til å sørge for vanning med foten», dvs. enten ved å trå et vannhjul eller ved å bruke foten til å åpne og lukke for vanningsrenner.
«jeg», MSy; SamLXXVgc: «han».
Bokst.: «tidlig regn og sent regn».
«opp til». Bokst.: «og», MSamLXXSyVg.
«i vest». Bokst.: «bak», dvs. når man står vendt mot øst.
El.: «uttale».
Sam tilføyer: «foran Sikem».