2. Peter 1:1–21

1  Simon Peter, en Jesu Kristi slave+ og apostel,+ til dem som i likhet med oss har det privilegium å ha fått en tro+ ved vår Guds* og vår Frelsers,* Jesu Kristi,*+ rettferdighet:+  Måtte ufortjent godhet og fred bli dere rikere til del+ ved nøyaktig kunnskap+ om Gud og om Jesus,* vår Herre,  ettersom hans guddommelige makt* fritt har gitt oss alt som vedrører liv+ og gudhengivenhet,+ ved den nøyaktige kunnskap om ham som kalte+ oss ved herlighet+ og dyd.  Ved disse ting har han fritt gitt oss de dyrebare og meget storslagne løfter,+ for at dere ved dem kan få del i guddommelig+ natur,*+ idet dere har unnsluppet den fordervelse som er i verden+ på grunn av begjær.  Ja, nettopp av denne grunn skal dere, ved at dere til gjengjeld bidrar med enhver oppriktig anstrengelse,+ til DERES tro føye dyd,+ til DERES dyd kunnskap,+  til DERES kunnskap selvkontroll, til DERES selvkontroll+ utholdenhet, til DERES utholdenhet gudhengivenhet,+  til DERES gudhengivenhet broderlig hengivenhet, til DERES broderlige hengivenhet kjærlighet.+  For hvis disse ting finnes hos dere og strømmer over, vil de hindre dere i å være uvirksomme eller uten frukt*+ når det gjelder den nøyaktige kunnskap om vår Herre Jesus Kristus.  For hvis disse ting ikke er til stede hos noen, er han blind, idet han lukker sine øyne for lyset,*+ og er blitt glemsom+ når det gjelder sin renselse+ fra sine tidligere synder. 10  Derfor, brødre, skal dere så mye mer gjøre DERES ytterste for å befeste DERES kall+ og utvelgelse;+ for hvis dere fortsetter å gjøre disse ting, skal dere aldri noensinne mislykkes.*+ 11  Ja, slik skal det i rikt mål bli gitt dere adgang+ til vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige+ rike.+ 12  Derfor skal jeg alltid være innstilt på å minne+ dere om disse ting, enda dere kjenner dem og er grunnfestet i den sannhet+ som er nærværende hos dere.+ 13  Men jeg anser det for rett, så lenge jeg er i dette telt,+ å vekke dere ved påminnelse,+ 14  ettersom jeg vet at avleggelsen av mitt telt snart* skal finne sted,+ slik som også vår Herre Jesus Kristus tilkjennegav for meg.+ 15  Derfor vil jeg også til enhver tid gjøre mitt ytterste for at dere etter min bortgang+ selv skal kunne tale om disse ting.* 16  Det var jo ikke ved å følge listig uttenkte usanne historier+ at vi gjorde dere kjent med vår Herre Jesu Kristi makt og nærvær,*+ men det var ved å ha blitt øyenvitner til hans storhet.+ 17  For han fikk ære og herlighet fra Gud, Faderen,+ da slike ord som disse* ble båret til ham av den storslåtte herlighet: «Dette er min sønn, min elskede, som jeg selv har godkjent.»*+ 18  Ja, disse ordene* hørte+ vi bli båret fra himmelen mens vi var sammen med ham på det hellige fjell.+ 19  Derfor er det profetiske ord+ gjort sikrere for oss;+ og dere gjør vel i å gi akt på det som på en lampe+ som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og en morgenstjerne*+ går opp, i DERES hjerter. 20  For dere vet først og fremst dette, at ingen profeti i Skriften utspringer fra noen privat tydning.*+ 21  For aldri er en profeti blitt frambrakt ved et menneskes vilje,+ men mennesker talte ord fra Gud+ mens de ble båret av sted* av hellig ånd.+

Fotnoter

«vår Guds», ABVg; אSyh: «vår Herres».
«vår Frelsers». El.: «Frelserens».
«ved vår Guds og vår Frelsers, Jesu Kristi, rettferdighet», i overensstemmelse med at det skjelnes klart mellom Gud og Jesus i neste vers. Se tillegget, 6E.
Se tillegget, 6E.
«hans guddommelige makt», אAB; J18: «Jehova ved sin makt».
«i guddommelig natur». Gr.: theias . . . fỵseos.
El.: «vil de forårsake at dere verken er uvirksomme eller uten frukt».
El.: «idet han bare ser det som er nær ved».
«mislykkes». El.: «snuble og falle».
El.: «hurtig; plutselig».
«selv skal kunne tale om disse ting». El.: «skal kunne minne dere selv om disse ting».
Se tillegget, 5B.
«slike ord som disse». Bokst.: «en slik røst».
Bokst.: «har tenkt (syntes) godt om».
Bokst.: «denne røsten».
Bokst.: «lysbærer».
El.: «kommer av noen privat (egen) forklaring (løsning)».
El.: «ble drevet».