2. Mosebok 37:1–29

37  Bẹsalel+ laget nå Arken+ av akasietre. Den var to og en halv alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høy.+  Så kledde han den med rent gull innvendig og utvendig og laget en bord av gull til den hele veien rundt.+  Deretter støpte han fire ringer av gull til den, som skulle være over dens fire føtter, to ringer på den ene siden av den og to ringer på den andre siden.+  Så laget han stenger av akasietre og kledde dem med gull.+  Deretter stakk han stengene gjennom ringene på sidene av Arken, så Arken kunne bæres.+  Og videre laget han lokket*+ av rent gull. Det var to og en halv alen langt og halvannen alen bredt.+  Han laget så to kjeruber av gull. I hamret arbeid laget han dem på begge ender av lokket.+  Den ene kjeruben var på den ene enden, og den andre kjeruben på den andre enden. Han laget kjerubene på lokket, på begge ender av det.+  Og de ble kjeruber som holdt to vinger utbredt oppover og skjermet over lokket med vingene,+ og deres ansikter var vendt mot hverandre. Kjerubenes ansikter var vendt mot lokket.+ 10  Og han gikk i gang med å lage bordet av akasietre.+ Det var to alen langt og en alen bredt og halvannen alen høyt.+ 11  Så kledde han det med rent gull og laget en bord av gull til det hele veien rundt.+ 12  Deretter laget han en list til det på en håndsbredd hele veien rundt og laget en bord av gull til listen hele veien rundt.+ 13  Videre støpte han fire ringer av gull til det og satte ringene på de fire hjørnene som var ved de fire føttene.+ 14  Ringene satt like ved listen, som holdere for stengene til å bære bordet med.+ 15  Så laget han stengene til å bære bordet med av akasietre og kledde dem med gull.+ 16  Deretter laget han redskapene som er på bordet, dets fat og dets begre og dets skåler og dets kanner, som det skulle utøses drikkofre med,* av rent gull.+ 17  Så laget han lampestaken+ av rent gull. I hamret arbeid laget han lampestaken. Dens sider og dens armer, dens begre, dens knopper og dens blomster gikk ut fra den.+ 18  Og seks armer gikk ut fra dens sider, tre av lampestakens armer fra den ene siden og tre av lampestakens armer fra den andre siden.+ 19  På den ene armgruppen var det tre begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster; og på den andre armgruppen var det tre begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster. Slik var det med de seks armene som gikk ut fra lampestaken.+ 20  Og på lampestaken var det fire begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster.+ 21  Og knoppen under to av armene utgikk fra den, og knoppen under de to neste armene utgikk fra den, og knoppen under de to siste armene utgikk fra den; dette gjaldt de seks armene som gikk ut fra lampestaken.+ 22  Deres knopper og deres armer gikk ut fra den. Alt sammen var ett stykke i hamret arbeid, av rent gull.+ 23  Så laget han dens sju lamper og dens veketenger og dens fyrfat av rent gull.+ 24  Av en talent rent gull laget han den og alle dens redskaper. 25  Nå laget han røkelsesalteret+ av akasietre.+ Det var en alen* langt og en alen bredt, firkantet, og det var to alen høyt. Dets horn utgikk fra det.+ 26  Så kledde han det med rent gull, den øvre flaten og sidene hele veien rundt og hornene, og han laget en bord av gull til det hele veien rundt.+ 27  Og han laget to ringer av gull til det nedenfor borden på to av sidene, på to motsatte sider av det, som holdere for stengene som det skulle bæres med.+ 28  Deretter laget han stengene av akasietre og kledde dem med gull.+ 29  Han laget også den hellige salvingsoljen+ og den rene, velluktende røkelsen,+ en salvelagers arbeid.

Fotnoter

El.: «soningslokket; nådestolen», LXXVg(lat.: propitiatọrium); hebr.: kappọreth. Se fotn. til 25:17.
Bokst.: «som det [dvs. drikkofferet] skulle utøses med».
Ca. 44,5 cm.