2. Mosebok 31:1–18

31  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa:  «Se, jeg kaller herved Bẹsalel+ ved navn, sønn av Ụri, Hurs sønn, av Juda stamme.+  Og jeg skal fylle ham med Guds ånd når det gjelder visdom og forstand og kunnskap og dyktighet i all slags kunsthåndverk,+  til å utforme ting, til å arbeide i gull og sølv og kobber,+  og når det gjelder bearbeiding av stein til innfatning+ og bearbeiding av tre til framstilling av gjenstander av alle slag.+  Og jeg, se, jeg setter* herved Ohọliab, Akisạmaks sønn, av Dans stamme, til å være med ham,+ og enhver som har et vist hjerte, gir jeg herved visdom i hjertet, så de kan lage alt det jeg har befalt deg:+  møteteltet+ og Arken+ til vitnesbyrdet og lokket som er på den,+ og alle teltets redskaper,  og bordet og dets redskaper,+ og lampestaken av rent gull og alle dens redskaper,+ og røkelsesalteret,+  og brennofferalteret og alle dets redskaper,+ og karet og dets understell,+ 10  og klærne i forseggjort arbeid* og de hellige klærne til presten Aron og klærne til hans sønner når de skal tjene som prester;+ 11  og salvingsoljen og den velluktende røkelsen til helligdommen.+ I samsvar med alt det jeg har befalt deg, skal de gjøre.»* 12  Og Jehova sa videre til Moses: 13  «Og du, tal til Israels sønner og si: ’Især mine sabbater skal dere holde,+ for det er et tegn mellom meg og dere i generasjon etter generasjon, så dere kan vite at jeg, Jehova, helliger dere.*+ 14  Og dere skal holde sabbaten, for den er noe som er hellig for dere.+ En som vanhelliger den, skal visselig lide døden.+ Dersom noen gjør noe arbeid på den, da skal den sjelen avskjæres fra sitt folks midte.+ 15  I seks dager kan det arbeides, men på den sjuende dagen er det sabbat med fullstendig hvile.*+ Den er noe som er hellig for Jehova. Enhver som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal visselig lide døden. 16  Og Israels sønner skal holde sabbaten, så de feirer sabbaten i generasjon etter generasjon. Det er en pakt til uavgrenset tid.+ 17  Mellom meg og Israels sønner er den et tegn til uavgrenset tid,+ for på seks dager dannet Jehova himlene og jorden, og på den sjuende dagen hvilte han* og begynte å forfriske seg.’»+ 18  Så snart han nå var ferdig med å tale med Moses på Sịnai-fjellet, gav han ham så Vitnesbyrdets to tavler,+ steintavler som det var skrevet på med Guds finger.+

Fotnoter

El.: «gir».
El.: «og de fint vevde klærne»; el.: «og embetsdraktens klær». LXX: «og klærne for den offentlige tjeneste».
El.: «lage det».
El.: «vite at jeg er Jehova, som helliger dere». Se fotn. til 3Mo 20:8.
El.: «sabbat med høytideligholdelse av sabbaten».
El.: «avstod han fra å arbeide». Se fotn. til 1Mo 2:3, «har . . . hvilt».