2. Mosebok 23:1–33

23  Du skal ikke spre et usant rykte.+ Samarbeid ikke med en som er ond, ved å bli et vitne som planlegger vold.+  Du skal ikke følge etter mengden* mot onde mål;+ og du skal ikke vitne slik i et tvistemål at du bøyer av med mengden for å fordreie retten.*+  Og den ringe skal du ikke favorisere i et tvistemål han har.+  Skulle du komme over din fiendes okse eller hans esel som streifer omkring, skal du ubetinget føre dyret tilbake til ham.+  Skulle du se eselet til en som hater deg, ligge der under sin bør, da skal du ikke gå fra ham. Sammen med ham skal du ubetinget løsgjøre det.+  Du skal ikke fordreie den rettslige avgjørelsen for den fattige hos deg i hans tvistemål.+  Du skal holde deg langt borte fra et falskt ord.+ Og drep ikke den uskyldige og den rettferdige, for jeg kommer ikke til å erklære den onde rettferdig.+  Du skal ikke ta imot bestikkelse,* for bestikkelsen gjør klartseende blinde og kan fordreie rettferdiges ord.+  Og du skal ikke undertrykke en fastboende utlending,+ ettersom dere selv har kjent den fastboende utlendings* sjel,* for dere ble fastboende utlendinger i Egypts land.+ 10  Og i seks år skal du tilså ditt land, og du skal samle inn dets grøde.+ 11  Men det sjuende året skal du la det være udyrket, og du skal la det ligge brakk,+ og de fattige i ditt folk skal spise av det; og det som er igjen etter dem, skal markens ville dyr spise.+ Slik skal du gjøre med din vingård og din olivenlund. 12  Seks dager skal du gjøre ditt arbeid;+ men på den sjuende dagen skal du avstå fra det,* så din okse og ditt esel kan hvile og din slavekvinnes sønn og den fastboende utlending kan hente ny styrke.+ 13  Og dere skal ta dere i vare når det gjelder alt det jeg har sagt dere;+ og dere skal ikke nevne andre guders navn. Det skal ikke høres fra din munn.+ 14  Tre ganger i året skal du holde høytid for meg.+ 15  Du skal holde de usyrede brøds høytid.+ Du skal spise usyrede brød+ i sju dager, slik som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden ạbib,+ for i den kom du ut av Egypt. Og de må ikke tre* tomhendt fram for meg.+ 16  Dessuten høytiden for innhøstningen av de første modne frukter+ av ditt strev, av det du sår på marken;+ og innsamlingshøytiden ved utgangen av året, når du samler inn frukten av ditt strev fra marken.+ 17  Tre ganger i året skal alle menn hos deg tre fram for den sanne Herres,* Jehovas,* ansikt.+ 18  Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med noe som er syret. Og fettet fra min høytid skal ikke ligge natten over, til neste morgen.+ 19  Det beste* av den første modne grøde av din jord skal du bringe til Jehova din Guds hus.+ Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.+ 20  Se, jeg sender en engel+ foran deg for å bevare deg på veien og for å føre deg til det sted som jeg har beredt.+ 21  Ta deg i akt på grunn av ham og adlyd hans røst. Sett deg ikke opp mot ham, for han kommer ikke til å tilgi DERES overtredelse;+ for mitt navn er i ham.* 22  Men hvis du nøye adlyder hans røst og gjør alt det jeg skal si,+ da skal jeg visselig være fiendtlig mot dine fiender og plage dem som plager deg.+ 23  For min engel skal gå foran deg og skal i sannhet føre deg til amorittene og hetittene og perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg skal visselig utslette dem.+ 24  Du skal ikke bøye deg for deres guder eller la deg forlede til å tjene dem, og du skal ikke lage noe som ligner deres verk,+ men du skal ubetinget rive dem ned, og du skal ubetinget knuse deres hellige støtter.*+ 25  Og dere skal tjene Jehova DERES Gud,+ og han skal visselig velsigne ditt brød og ditt vann,+ og jeg skal i sannhet fjerne sykdom fra din midte.+ 26  Verken en kvinne som aborterer, eller en ufruktbar kvinne skal finnes i ditt land.+ Jeg skal gjøre dine dagers antall fullt.+ 27  Og skrekk for meg skal jeg sende foran deg,+ og jeg skal visselig forårsake forvirring blant alle de folk som du kommer til, og jeg skal i sannhet gi deg alle dine fienders nakke.*+ 28  Og jeg vil sende en følelse av mismot* foran deg,+ og den skal rett og slett drive hevittene, kanaaneerne og hetittene ut foran deg.+ 29  Jeg skal ikke drive dem ut foran deg på ett år, for at ikke landet skal bli en ødslig ødemark og markens ville dyr skal bli altfor mange for deg.+ 30  Litt etter litt skal jeg drive dem ut foran deg, inntil du blir fruktbar og virkelig tar landet i eie.+ 31  Og jeg vil fastsette din grense fra Rødehavet til filisternes hav og fra ødemarken til Elven;*+ for jeg skal gi landets innbyggere i DERES hånd, og du* skal visselig drive dem ut foran deg.+ 32  Du skal ikke slutte pakt med dem eller deres guder.+ 33  De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal få deg til å synde mot meg. Dersom du tjener* deres guder, vil det bli en snare for deg.»+

Fotnoter

«mengden». Bokst.: «mange».
«for å utelukke (hindre) retten», LXX; ordet for «retten» mangler i M; men jf. 5Mo 24:17.
El.: «en gave».
«den fastboende utlendings». Gr.: tou proselỵtou.
El.: «liv; tilværelse». Hebr.: nẹfesj; gr.: ten psykhẹn.
«avstå fra det». El.: «hvile; holde sabbat».
«Du må ikke tre», LXXVg.
«den sanne Herres». Hebr.: ha’Adhọn; gr.: kyrịou. Se tillegget, 1H.
«Jehovas», MSam; LXXSyVgc: «din Guds».
El.: «Det ypperste; Det første». Bokst.: «Begynnelsen».
Dvs. engelen, som handler på Jehovas vegne og taler i hans navn.
«deres hellige støtter». Hebr.: matstsevothehẹm; flt. av matstsevạh, en opprettstående steinstøtte som ble brukt til kultiske formål.
El.: «skal i sannhet få alle dine fiender til å vende ryggen til (flykte) foran deg».
«en følelse av mismot». Gr.: tas sfekịas, «vepsene; geithamsene»; lat.: crabrọnes, «geithamser». Ifølge L. Koehlers bok Kleine Lichter (Zürich 1945) svarer det hebr. ordet tsir‛ạh til et arabisk ord som betyr «mismot; motløshet; ydmykelse». Tidligere har forskere oppfattet det hebr. ordet som en metafor for «sykdommer og ulykker». Se 5Mo 7:20 og Jos 24:12, de eneste andre stedene der ordet forekommer i M.
LXX tilføyer «Eufrat».
«du», MSy; SamLXXVg: «jeg».
El.: «du tilber». Hebr.: tha‛avọdh.