2. Korinter 2:1–17

2  Dette er nemlig hva jeg har besluttet for meg selv: at jeg ikke igjen skal komme til dere med bedrøvelse.+  For hvis jeg gjør dere bedrøvet,+ hvem er det da som kan gjøre meg glad, uten den som er blitt gjort bedrøvet av meg?  Og derfor skrev jeg nettopp dette, for at jeg ikke, når jeg kommer, skal bli bedrøvet+ på grunn av dem jeg burde glede meg over;+ for jeg har den tillit+ til dere alle at den glede jeg har, er den dere alle har.  For av stor trengsel og angst i hjertet skrev jeg til dere med mange tårer,+ ikke for at dere skulle bli bedrøvet,+ men for at dere skulle kjenne den kjærlighet jeg har spesielt til dere.  Hvis nå noen har vært årsak til bedrøvelse,+ har han ikke bedrøvet meg, men dere alle til en viss grad — for ikke å være for hard i det jeg sier.  Denne refselse+ som ble gitt av flertallet, er tilstrekkelig for et slikt menneske,  slik at dere nå tvert imot i godhet bør tilgi+ og trøste ham, for at et slikt menneske ikke på en eller annen måte skal bli oppslukt av sin altfor store bedrøvelse.+  Jeg formaner dere derfor til å bekrefte DERES kjærlighet+ til ham.  Jeg skriver nemlig også i den hensikt å bringe på det rene om dere holder prøve, om dere er lydige i alle ting.+ 10  Alt som dere i godhet tilgir noen, tilgir også jeg.+ Ja, for mitt vedkommende er det slik at hva jeg enn i godhet har tilgitt, om jeg i godhet har tilgitt noe, så har det vært for DERES skyld for Kristi ansikt; 11  for at vi ikke skal bli overlistet av Satan,+ for vi er ikke uvitende om hans planer.+ 12  Da jeg nå kom til Trọas+ for å forkynne det gode budskap om KRISTUS, og en dør var åpnet for meg i Herren,+ 13  fikk jeg ingen lindring i min ånd, ettersom jeg ikke fant Titus,+ min bror, men jeg sa farvel til dem og drog av sted til Makedọnia.+ 14  Men Gud være takk, som alltid fører+ oss i et triumftog i samfunn+ med KRISTUS og ved oss gjør duften av kunnskapen om seg merkbar på ethvert sted!+ 15  For Gud er vi nemlig en Kristi vellukt+ blant dem som blir frelst, og blant dem som går til grunne;+ 16  for de siste en duft som utgår fra død til død,+ for de første en duft som utgår fra liv til liv. Og hvem er tilstrekkelig kvalifisert til disse ting?+ 17  Det er vi; for vi er ikke slike som driver handel med* Guds ord,+ som mange gjør,+ men av oppriktighet, ja som sendt fra Gud, taler vi for Guds ansikt, i samfunn med Kristus.+

Fotnoter

El.: «slike som søker å tjene penger på; slike som forfalsker (blander ut; utvanner)».