1. Timoteus 6:1–21

6  Så mange som er slaver under et åk, skal fortsette å betrakte sine eiere som verdige til all ære,+ for at Guds navn og læren aldri skal bli spottet.+  Og de som har troende eiere,+ skal ikke se ned på dem+ fordi de er brødre.+ Tvert imot, de skal desto villigere være slaver, fordi de som får gagn av deres gode tjeneste,* er troende og elsket. Fortsett å undervise om disse ting+ og å gi disse formaningene.  Hvis noen fører en annen lære+ og ikke samtykker i vår Herre Jesu Kristi sunne+ ord eller i den lære som er i samsvar med gudhengivenhet,*+  da er han oppblåst av stolthet+ og forstår ingen ting,+ men er syk i sinnet+ når det gjelder stridsspørsmål og diskusjoner om ord.+ Av disse ting utspringer misunnelse,+ strid, spottende+ uttalelser, onde mistanker,  voldsomme diskusjoner om bagateller* blant mennesker som er fordervet i sinnet+ og er blitt frarøvet sannheten,+ og som mener at gudhengivenheten er et middel til vinning.+  Ja, den er virkelig et middel til stor vinning,+ denne gudhengivenheten*+ sammen med viljen til å klare seg med det en har.*+  For vi har ikke brakt noe inn i verden, og vi kan heller ikke føre noe ut.+  Derfor, når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.+  Men de som er bestemt på å bli rike, faller i fristelse+ og en snare og mange uforstandige og skadelige begjær,+ som styrter mennesker i tilintetgjørelse og ødeleggelse.+ 10  For kjærligheten+ til penger er en rot+ til alle slags skadelige ting,*+ og ved å trakte etter denne kjærlighet er noen blitt ført vill fra troen og har gjennomboret seg selv overalt med mange smerter.+ 11  Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting.+ Og jag etter rettferdighet, gudhengivenhet,* tro, kjærlighet, utholdenhet, et mildt sinn.+ 12  Strid troens gode strid,*+ få et fast grep om det evige liv, som du ble kalt til, og som du framfor mange vitner kom med den gode offentlige kunngjøring+ om. 13  For Guds øyne, han som bevarer alt i live,* og for Kristi Jesu* øyne, han som i egenskap av vitne+ kom med den gode offentlige kunngjøring+ framfor Pontius Pilatus,+ befaler+ jeg deg 14  å holde budet på en plettfri og uklanderlig måte inntil vår Herre Jesu Kristi tilkjennegivelse.+ 15  Denne tilkjennegivelse skal den lykkelige og eneste Makthaver+ vise til dens* egne fastsatte tider,+ han, Kongen+ over dem som hersker som konger, og Herren+ over dem som hersker som herrer, 16  han som alene har udødelighet,*+ som bor i et utilgjengelig lys,+ han som ikke noe menneske har sett eller kan se.+ Ham tilkommer ære+ og evig makt. Amen. 17  Pålegg dem som er rike+ i den nåværende tingenes ordning,* at de ikke skal være hovmodige,*+ og at de ikke skal sette sitt håp til usikker rikdom,+ men til Gud, som gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem+ 18  at de skal gjøre godt,+ være rike på gode gjerninger,+ være gavmilde, rede til å dele med andre,+ 19  så de i sikkerhet legger seg opp som en skatt+ en god grunnvoll+ for framtiden, for at de skal få et fast grep om det virkelige liv.+ 20  Timọteus, vokt det som er deg betrodd,+ og vend deg bort fra det tomme snakket som krenker det som er hellig, og fra motsigelsene i den «kunnskap» som falskelig kalles så.*+ 21  Fordi noen har briljert med en slik kunnskap, har de veket bort fra troen.+ Måtte den ufortjente godhet være med dere.

Fotnoter

«de som får gagn av deres gode tjeneste», אA; J7,8: «de som får del i det gode fra Jehova på jorden».
«gudhengivenhet», אAVg; J7,8: «frykt for Jehova».
«voldsomme diskusjoner om bagateller». El.: «stadige (sterke) gnisninger; gjensidig irritasjon».
«gudhengivenheten», אAVg; J7,8: «frykten for Jehova».
El.: «sammen med tilfredshet (nøysomhet)».
El.: «alle skadelige ting».
«gudhengivenhet», AVgSyp; J7,8: «frykt for Jehova».
El.: «Kjemp for seier i troens rette kamp».
El.: «som gir liv til alt; som gjør alt levende».
Se tillegget, 6E.
El.: «sine».
«udødelighet». Gr.: athanasịan; lat.: inmortalitạtem.
«tingenes ordning». Gr.: aiọni; lat.: saeculi; J17,18,22(hebr.): ha‛olạm hazzẹh, «denne tingenes ordning». Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
El.: «overmodige; arrogante».
El.: «i det som med urette blir kalt ’kunnskap’».