1. Samuelsbok 13:1–23

13  Saul var [?]* år gammel da han begynte å regjere,+ og i to år regjerte han over Israel.  Og Saul gikk i gang med å utvelge seg tre tusen mann av Israel; og to tusen kom til å være hos Saul i Mịkmasj+ og i Betels fjellområde, og ett tusen befant seg hos Jọnatan+ i Gịbea+ i Bẹnjamin, og resten av folket sendte han bort, hver til sitt telt.*  Deretter slo Jọnatan filisternes+ garnison+ som var i Gẹba;*+ og filisterne fikk høre det. Saul på sin side lot blåse i horn+ over hele landet, idet han sa: «La hebreerne høre det!»  Og hele Israel hørte at det ble sagt: «Saul har slått en filistergarnison, og nå er Israel blitt en stank+ blant filisterne.» Da ble folket kalt sammen for å følge Saul til Gịlgal.+  Men filisterne samlet seg for å kjempe mot Israel, tretti tusen* stridsvogner+ og seks tusen hestfolk og folk så mange som sandkornene som er på havets strand;+ og de drog opp og leiret seg i Mịkmasj, øst for Bet-Ạven.+  Og Israels menn på sin side så at de var hardt trengt,+ for folket var under sterkt press; og folket begynte å gjemme seg i hulene+ og gropene og blant de steile klippene og i hvelvingene* og cisternene.  Noen hebreere gikk til og med over Jordan+ til Gads+ og Gịleads land. Men Saul selv var fremdeles i Gịlgal, og alt folket fulgte ham skjelvende.+  Og han fortsatte å vente i sju dager, til den fastsatte tid som Samuel hadde sagt;*+ men Samuel kom ikke til Gịlgal, og folket var i ferd med å spre seg og gå fra ham.  Til slutt sa Saul: «HENT brennofferet og fellesskapsofrene til meg.» Så gikk han i gang med å ofre brennofferet.+ 10  Og så snart han var ferdig med å ofre brennofferet, se, der kom Samuel. Saul gikk derfor ut for å møte ham og velsigne ham.+ 11  Da sa Samuel: «Hva er det du har gjort?»+ Til det sa Saul: «Jeg så at folket ble spredt og gikk fra meg,+ og du — du kom ikke i løpet av de fastsatte dagene,+ og filisterne ble samlet i Mịkmasj.+ 12  Da sa jeg til meg selv:*+ ’Nå vil filisterne komme ned mot meg i Gịlgal, og Jehovas ansikt har jeg ikke gjort mildere stemt.’ Derfor tvang jeg meg selv+ og gikk i gang med å ofre brennofferet.» 13  Da sa Samuel til Saul: «Du har handlet dåraktig.+ Du har ikke holdt Jehova din Guds bud,+ det som han gav deg befaling om;+ for hvis du hadde gjort det, ville Jehova ha grunnfestet ditt kongedømme over Israel til uavgrenset tid. 14  Men nå skal ditt kongedømme ikke bestå.+ Jehova skal visselig søke seg ut en mann etter sitt hjerte;+ og Jehova skal bemyndige ham til å være leder+ for sitt folk, fordi du ikke holdt det Jehova befalte deg.»+ 15  Så brøt Samuel opp og drog sin vei fra Gịlgal* opp til Gịbea i Bẹnjamin, og Saul begynte å foreta en opptelling av folket, av dem som ennå fantes hos ham, omkring seks hundre mann.+ 16  Og Saul og hans sønn Jọnatan og folket som ennå fantes hos dem, oppholdt seg i Gẹba+ i Bẹnjamin. Filisterne, derimot, hadde slått leir i Mịkmasj.+ 17  Og flokken av plyndrere pleide å dra ut fra filisternes leir i tre grupper.+ Den ene gruppen pleide å ta veien til Ọfra,+ til Sjụals land, 18  og den andre gruppen pleide å ta Bet-Họron-veien,+ og den tredje gruppen pleide å ta veien til grensen som vender mot Sẹbo’im-dalen,* mot ødemarken. 19  Nå fantes det ingen smed i hele Israels land, for filisterne hadde sagt: «For at hebreerne ikke skal kunne lage et sverd eller et spyd.»+ 20  Og alle israelittene pleide å dra ned til filisterne, hver og én for å få slipt* sitt plogskjær eller sin hakke eller sin øks eller sin sigd.+ 21  Og prisen for slipingen var en pim* for plogskjærene og for hakkene og for de tretindete redskapene og for øksene og for å feste piggen på en oksedrivers stav.+ 22  Og på stridens dag fantes det verken et sverd+ eller et spyd i hånden på noen av folket som var med Saul og Jọnatan; men det fantes våpen som tilhørte Saul+ og hans sønn Jọnatan. 23  Nå pleide en filisterforpost+ å dra ut til ravinepasset ved Mịkmasj.+

Fotnoter

Tallet mangler i M.
«sitt telt», LXX; MVg: «sine telt»; Sy: «sitt hus».
«Geba», MSy. Se fotn. til Dom 20:10, «Gibea».
«tretti tusen», MLXXVg; LXXLagardeSy: «tre tusen».
El.: «de underjordiske hulrommene».
«hadde sagt», TLXX og 4 hebr. hss.; mangler i M.
El.: «Da tenkte jeg».
LXXIt tilføyer: «og resten av folket drog opp etter Saul for å møte krigerne. De gikk fra Gilgal».
«Sebo’im» betyr «hyener».
«smidd», LXX. Jf. 1Mo 4:22.
Gammel vektenhet, ca. to tredjedeler av en sekel.