1. Mosebok 7:1–24

7  Deretter sa Jehova til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand,+ for jeg har sett at du er den som er rettferdig innfor meg i denne generasjon.+  Av alle rene dyr skal du ta med deg sju av hvert,* hannen og dens make;*+ og av hvert dyr som ikke er rent, bare to, hannen og dens make;  også av himlenes flygende skapninger sju av hver, hann og hunn,+ for å bevare avkom* i live på hele jordens overflate.+  For om bare sju dager lar jeg det regne+ på jorden i førti dager og førti netter;+ og jeg vil utslette alt levende som jeg har dannet, fra jordens overflate.»+  Og Noah gikk i gang med å gjøre alt det Jehova hadde befalt ham.  Og Noah var seks hundre år gammel da vannflommen* med dens vannmasser kom over jorden.+  Da gikk Noah inn i arken, og sammen med ham hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer, før vannflommens* vannmasser kom.+  Av hvert rent dyr og av hvert dyr som ikke er rent, og av de flygende skapningene og alt som beveger seg på jorden,+  gikk to og to inn til Noah i arken, hann og hunn, akkurat som Gud* hadde befalt Noah. 10  Og sju dager senere skjedde det at vannflommens* vannmasser kom over jorden. 11  I det seks hundrede år av Noahs liv, i den andre måneden,* på den syttende dagen i måneden, den dagen ble alle kildene i det store vanndyp* brutt opp, og himlenes sluser* ble åpnet.+ 12  Og skyllregnet over jorden varte i førti dager og førti netter.+ 13  Nettopp denne dagen gikk Noah inn i arken, og Sem og Kam og Jạfet, Noahs sønner,+ og Noahs hustru og hans sønners tre hustruer sammen med ham+ — 14  de og hvert vilt dyr etter dets slag+ og hvert husdyr etter dets slag og hvert dyr som beveger seg og rører seg på jorden, etter dets slag,+ og hver flygende skapning etter dens slag,+ hver fugl, hver vinget skapning.+ 15  Og de fortsatte å gå inn til Noah i arken, to og to, av all slags kjød som livskraften var virksom i.*+ 16  Og de som var på vei inn, hann og hunn av all slags kjød, gikk inn, akkurat som Gud hadde befalt ham. Deretter lukket Jehova døren bak ham.+ 17  Og vannflommen* varte i førti dager på jorden, og vannmassene fortsatte å stige og begynte å løfte arken, og den fløt høyt over jorden. 18  Og vannmassene flommet mer og mer over og fortsatte å stige sterkt på jorden, men arken fortsatte å drive på vannenes overflate.+ 19  Og vannmassene flommet over jorden i den grad at alle de høye fjellene som var under hele himmelen, etter hvert ble dekket.+ 20  Opptil femten alen flommet vannmassene over dem, og fjellene ble dekket.+ 21  Da utåndet alt kjød som beveget seg på jorden,+ blant de flygende skapningene og blant husdyrene og blant de ville dyrene og blant hele den vrimmel som det vrimlet av på jorden, og alle mennesker.+ 22  Alt som hadde livskraftens pust virksom* i sine nesebor, ja alt som var på det tørre land, døde.+ 23  Slik utslettet han alt levende som var på jordens overflate, både mennesker og husdyr og andre dyr som beveger seg, og himlenes flygende skapninger, og de ble utslettet fra jorden;+ og bare Noah og de som var med ham i arken, forble i live.+ 24  Og vannmassene fortsatte å flomme over jorden i hundre og femti dager.

Fotnoter

«sju av hvert». Bokst.: «sju sju».
Bokst.: «en mann og hans hustru».
El.: «en ætt». Hebr.: zẹra‛.
El.: «himmelhavet; himmeloseanet». Se fotnoter til v. 17; 6:17, «vannflommen»; Sl 29:10.
Se fotn. til v. 6.
«Gud», MLXXSy; SamTJ,OVghss: «Jehova». Dette er et av de stedene hvor hss. til Vg støtter bruken av Guds navn. Se fotn. til 1Mo 7:9 i BHK og BHS; tillegget, 1A.
Se fotn. til v. 6.
«den andre måneden». Etter utgangen av Egypt, da israelittene på Jehovas befaling innførte et hellig (religiøst) kalenderår, ble dette den åttende måneden, bul. Den svarer til siste halvdel av oktober og første halvdel av november. Se tillegget, 8B.
«det . . . vanndyp». El.: «de . . . brusende vann; det . . . vanntak (vannsvøp)». Hebr.: tehọm; LXX: «avgrunnen»; Vg: «den . . . avgrunn». Se fotn. til 1:2, «vanndypets». Ifølge 1:7 må dette ha vært «vannene . . . over det utstrakte rom». Jf. fotn. til 6:17, «vannflommen».
El.: «vinduer». LXX: «vannfall (katarakter)».
Se fotn. til 6:17, «som livskraften er virksom i».
El.: «himmelhavet; himmeloseanet». Se fotn. til 6:17, «vannflommen».
«livskraftens pust virksom». Bokst.: «livets virksomme krafts [el.: «ånds»] pust». Hebr.: nisjmath-rụach chajjịm.